8 kwietnia 2020

Rodzaje leasingu – charakterystyka i porównanie

Leasing jest umową cywilnoprawną, która występuje pod różnymi formami. W artykule wskazujemy najważniejsze rodzaje leasingu, opisujemy ich cechy charakterystyczne, podobieństwa oraz różnice.

Podział ze względu na charakter prawno-podatkowy

Najważniejszym sposobem podziału jest rozróżnienie na leasing operacyjny (usługowy) oraz finansowy (kapitałowy). W obu przypadkach mamy do czynienia z taką formą finansowania, w przypadku której prawo własności do leasingowanego przedmiotu pozostaje po stronie leasingodawcy. Leasingobiorca może natomiast korzystać z niego na ściśle określonych w umowie warunkach. Jego obowiązkiem jest opłacanie w terminie rat leasingowych.

Podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy

Podstawowa różnica polega na tym, że jedynie leasing finansowy pozwala korzystającemu wpisać daną rzecz do rejestru środków trwałych, a następnie dokonywać bieżących odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny zakłada natomiast, że przedmiot umowy jest amortyzowany przez firmę leasingową.

W obu przypadkach można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu opłaty eksploatacyjne, ponoszone m.in. na wymianę opon i wycieraczek, serwis, parking czy usługę automyjni. Leasing operacyjny umożliwia zaliczenie całości każdej opłaconej raty. Leasingobiorcy korzystający z leasingu finansowego mogą natomiast zmniejszać podatek PIT uwzględniając jedynie część odsetkową raty.

Leasing operacyjny jest w prawie podatkowym traktowany jako usługa. W związku z tym, firma leasingowa do każdej raty nalicza 23% podatku VAT. Leasing finansowy rozpatruje się natomiast jako dostawę towaru. Przedsiębiorca płaci więc cały VAT z góry, w niedługim terminie po otrzymaniu przedmiotu do swojej dyspozycji. Stawka podatku VAT może być w tym przypadku inna niż 23% – będzie to uzależnione od rodzaju amortyzowanego środka trwałego.

Umowa leasingu finansowego może zostać zawarta na dowolny czas, w zależności od ustaleń pomiędzy finansującym a korzystającym. Leasing operacyjny wymaga natomiast zawarcia umowy na czas odpowiadający co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji – będą to 2 lata w przypadku leasingu samochodu osobowego.

Leasing z wykupem lub bez wykupu

Finansowanie w formie leasingu operacyjnego pozwala przedsiębiorcy samodzielnie zdecydować, czy chce wykupić przedmiot umowy po jej zakończeniu. W przypadku leasingu finansowego nie dochodzi do wykupu, ponieważ leasingowana rzecz automatycznie staje się własnością korzystającego, po spełnieniu przez niego wszystkich warunków umowy.

Leasing zwrotny

Jest to szczególny rodzaj umowy w ramach leasingu operacyjnego lub finansowego. Polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje składniki swojego majątku firmie leasingowej, a następnie bierze je w leasing. Nadal może zatem korzystać z danego przedmiotu, lecz przestaje być jego formalnym właścicielem. Zyskuje natomiast możliwość uwolnienia kapitału, który wcześniej zainwestował w zakup środka trwałego. Otrzymaną gotówkę może przeznaczyć np. na kolejne inwestycje czy wypłatę zaległych zobowiązań wobec pracowników lub kontrahentów. Leasing zwrotny pomaga więc zachować płynność finansową i zapobiec przestojom w firmie.

Z leasingu zwrotnego najczęściej korzystają przedsiębiorcy dysponujący sporymi przychodami, lecz niemogący wykazać się wystarczającą zdolnością kredytową. Umowa leasingowa jest znacznie łatwiej dostępna i obarczona mniejszą liczbą formalności niż kredyt. Korzystający powinien jednak mieć na uwadze, że w momencie sprzedaży środka trwałego dochodzi do powstania przychodu. Konieczne jest zatem opłacenie podatku dochodowego od takiej transakcji. Przedsiębiorca może następnie korzystać z tych samych sposobów optymalizacji podatkowych, jak w przypadku tradycyjnego leasingu operacyjnego lub finansowego.

Leasing odnawialny

Jest jednym z rodzajów leasingu samochodowego. Polega na takim skonstruowaniu umowy z finansującym, że po jej upływie korzystający otrzymuje nowy pojazd. Leasingobiorca zwykle przekazuje dotychczas używane auto firmie leasingowej, po czym zawierana jest umowa na kolejny okres. Leasingobiorca nie musi więc przejmować się samodzielnym poszukiwaniem osoby zainteresowanej zakupem starego samochodu. Co pewien czas wymienia auto na nowe, sprawne, spełniające normy bezpieczeństwa i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne.

Skorzystanie z leasingu odnawialnego pozwala obniżyć miesięczną ratę. Zazwyczaj umowa zakłada maksymalny limit kilometrów, które korzystający może pokonać w ciągu roku.

Podział ze względu na liczbę stron zaangażowanych w transakcję

Kolejne rodzaje leasingu to leasing bezpośredni oraz pośredni. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z taką transakcją, w której umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy producentem lub dystrybutorem a korzystającym. Nie zmienia się zatem właściciel przedmiotu umowy, podczas gdy leasingobiorca z niego korzysta i opłaca comiesięczne raty.

Leasing pośredni polega natomiast na tym, że trzecią stroną transakcji staje się firma leasingowa. Kupuje ona określony przedmiot od dystrybutora lub producenta, a następnie oddaje do dyspozycji korzystającego. Mamy więc 3 podmioty uczestniczące w transakcji – dostawcę, finansującego oraz leasingobiorcę.

Rodzaje leasingu – podział ze względu na status leasingobiorcy

Do tej pory opisywaliśmy formy leasingu, w którym stroną korzystającą jest przedsiębiorca. Z tego rodzaju finansowania mogą jednak korzystać również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Z myślą o nich powstał leasing konsumencki. Jest to umowa cywilnoprawna, która posiada cechy kredytu oraz wynajmu. Pozwala konsumentom brać w użytkowanie takie przedmioty jak m.in. samochód, pralka, telewizor, lodówka, meble czy mieszkanie. Mogą z nich korzystać bez konieczności angażowania wkładu własnego. Podpisują z finansującym umowę, zobowiązującą ich do comiesięcznego regulowania rat, wraz z którymi spłacają wartość leasingowanej rzeczy.

Leasing konsumencki jest obarczony znacznie mniejszą liczbą formalności niż kredyt. Mogą z niego korzystać osoby nieposiadające wysokiej zdolności kredytowej. Ten rodzaj leasingu pozwala konsumentom uniknąć konieczności napraw, przeglądów technicznych czy samodzielnego ubezpieczania samochodu. Firma leasingowa bierze te obowiązki na siebie i ponosi niezbędne koszty, jeżeli korzystający wybierze ofertę z pakietem dodatkowych usług.

 

Wpis ma charakter informacyjny – Europejski Fundusz Leasingowy aktualnie nie posiada w swojej ofercie wszystkich wymienionych rodzajów leasingu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X