Obsługa umowy

Czym jest Telekod?
Telekod to indywidualny identyfikator, który umożliwia Klientom EFL sprawną obsługę spraw związanych z umową przez Infolinię.

  Co zyskujesz aktywując Telekod?
  • Bezpieczeństwo udzielanych informacji
  • Krótki czas weryfikacji na Infolinii
  Jak zdefiniować Telekod? Telekod składa się z 6 cyfr, w tym co najmniej 3 cyfr różnych, zdefiniujesz go samodzielnie:
  • logując się do Portalu KlientEFL, w Ustawieniach konta lub
  • dzwoniąc na Infolinię 801 404 444
  Jak odzyskać zapomniany Telekod?
  • skontaktuj się z Infolinią pod numerem 801 404 444

  Czym jest biała lista podatników VAT?
  Biała lista prowadzona jest od 1 września 2019 roku przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i umożliwia sprawdzenie, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Podaje też numer rachunku bankowego, na jaki przedsiębiorca powinien zapłacić kontrahentowi. To, czy numer rachunku twojego kontrahenta figuruje na białej liście podatników VAT, możesz sprawdzić:

  • na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
  • za pośrednictwem tzw. pliku płaskiego udostępnianego przez Ministerstwo Finansów
  • za pośrednictwem bankowości internetowej (w przypadku niektórych banków)

  Jak wyszukać rachunek główny EFL?
  Należy wpisać jedną z danych podanych w oknie wyszukiwarki, czyli: Numer konta, NIP, REGON lub Nazwę podmiotu.

  Po kliknięciu "Szukaj", w prawym dolnym rogu pojawi się lista rachunków głównych EFL, należy sprawdzić czy szukany rachunek znajduje się na liście.

  W jaki sposób wyszukać wirtualny rachunek EFL?
  Należy wyszukiwać tylko po numerze konta. Jest to spowodowane faktem, że wyszukiwarka w przypadku wpisania innych danych wskazuje jedynie rachunki rozliczeniowe (konta główne), bez uwzględnienia kont wirtualnych i cesyjnych.

  Po kliknięciu "Szukaj", w przypadku prawidłowego numeru pojawi się komunikat:

  Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie.

  W jaki sposób wyszukać wirtualny rachunek cesyjny?
  Tego typu rachunki nie widnieją na białej liście podatników Ministerstwa Finansów. Prawidłowość rachunku cesyjnego należy zweryfikować na podstawie schematu numeracji: XX 1600 1475 3168 XXXX XXXX XXXX
  gdzie X to indywidualne cyfry kontrolne rachunku oraz indywidualne cyfry numeru rachunku wirtualnego dla danego Klienta.

  Płatność zrealizowana na rachunek o takim schemacie nie rodzi negatywnych konsekwencji podatkowych i nie podlega konieczności złożenia zawiadomienia do US.

  W jaki sposób jest wysyłany duplikat faktury?
  W przypadku aktywnej usługi e-Faktura duplikat jest zamieszczany tego samego dnia na Portal KlientEFL. Gdy usługa nie jest aktywna, duplikat jest wysyłany listem ekonomicznym (zwykłym) w następnym dniu roboczym.


  W jakim terminie zostanie wystawiony duplikat faktury?
  Duplikat faktury jest wystawiany maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia informacji o zagubieniu dokumentu.


  Kiedy jest wystawiany duplikat faktury VAT?
  Duplikat faktury jest wystawiany w przypadku utraty dokumentu.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: sekcja-fakturowania@efl.com.pl

  Co to jest faktura zbiorcza?
  Faktura zbiorcza umożliwia zebranie płatności klienta z wielu umów leasingowych na jednej fakturze. Usługa jest oferowana klientom posiadającym co najmniej 2 aktywne umowy leasingu operacyjnego, zawarte w tej samej walucie.


  Czy możliwe jest otrzymywanie faktury zbiorczej w formie e-faktury?
  Faktura zbiorcza powoduje wyłączenie usługi e-faktura. Klient akceptując warunki faktury zbiorczej zgadza się na otrzymywanie jej w formie papierowej.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: sekcja-fakturowania@efl.com.pl

  Na czym polega przesunięcie terminu płatności?
  Przesunięcie terminu płatności faktury polega na przeniesieniu terminu płatności raty leasingowej na kolejny miesiąc – klient płaci wówczas w kolejnym miesiącu dwie raty leasingowe (przesuniętą z poprzedniego miesiąca oraz aktualną – zgodnie z harmonogramem).


  Czy zmiana terminu płatności raty może powodować wydłużenie umowy leasingu?
  W miesiącu następującym po dokonaniu zmiany wymagana jest płatność dwóch rat leasingowych, w związku z czym nie następuje wydłużenie umowy leasingu.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: zmianaharmonogramu@efl.com.pl

  Czym jest harmonogram w rozbiciu na kapitał i odsetki?
  Harmonogram taki pokazuje rozbicie raty leasingowej na część kapitałową i część odsetkową. Pokazuje również terminy płatności rat oraz (w umowach opartych o zmienną stopę procentową) – stopę procentową WIBOR/LIBOR/EURIBOR użytą do wyliczenia raty.


  Jak w najszybszy sposób otrzymać harmonogram w rozbiciu na kapitał i odsetki?
  Klienci, którzy poosiadają aktywną usługę Portal KlientEFL mogą pobrać aktualny harmonogram po zalogowaniu. Klienci, którzy nie mają konta w portalu, mogą złożyć wniosek mailowo lub telefonicznie.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: dokumentydoumowy@efl.com.pl

  Kiedy jest możliwa zmiana terminu płatności rat?
  Możliwe jest wybranie przez klienta nowego terminu płatności rat dla całej umowy. Zmiana terminu płatności może być zrealizowana w ramach jednego miesiąca.


  Czy istnieje możliwość dokonania zmiany terminu płatności rat w obrębie dwóch miesięcy?
  Nie. Zmiana terminu płatności może być zrealizowana wyłącznie w ramach jednego miesiąca (tj.: np. z 1 listopada na 15 listopada lub z 29 stycznia na 13 stycznia).


  Czy do zmiany terminu płatności konieczne jest podpisanie dodatkowych dokumentów?
  Tak. Ta usługa wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu w formie pisemnej.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444

  Na czym polega zmiana harmonogramu?
  Dzięki tej usłudze możliwe są elastyczne zmiany harmonogramu na aktywnej umowie leasingu. Jest oferowana klientom, którzy chcą optymalizować swoje działania rozliczeniowe. W ramach usługi możliwe są zmiany, które nie powodują wydłużenia umowy leasingu. Wniosek o zmianę harmonogramu można złożyć przez Portal KlientEFL oraz telefonicznie.


  Jakie zmiany harmonogramu są dostępne?
  Zmiany, które nie powodują wydłużenia umowy leasingu:

  • skrócenie umowy
  • nadpłata części kapitału
  • obniżenie rat (do kwoty nie mniejszej, niż odsetki)
  • zmiana wysokości depozytu (z większego na mniejszy)


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444

  Na czym polega rozłożenie depozytu na raty?
  Rozłożenie depozytu na raty umożliwia przedłużenie umowy leasingowej (w ramach tej samej umowy). Dzięki temu Leasingobiorca może rozłożyć w czasie jednorazowe obciążenie. Przedłużenie umowy wymaga sporządzania aneksu w formie pisemnej.


  Jaka jest minimalna kwota depozytu, którą można rozłożyć na raty?

  Minimalna kwota depozytu to 5000 PLN netto.


  W jakim terminie należy złożyć wniosek o rozłożenie depozytu na raty, żeby mógł być pozytywnie rozpatrzony?
  Wniosek należy złożyć co najmniej miesiąc przed terminowym zakończeniem umowy.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444

  Czym jest Leasing Swobodny?

  Leasing Swobodny polega na samodzielnej zmianie wysokości rat przez klienta w Portalu KlientEFL. Możliwe jest dokonanie nawet 6 zmian harmonogramu w każdym roku trwania umowy leasingu. 3 razy w ciągu roku rata może zostać zmniejszona do 1 PLN.

  Dowiedz się więcej o usłudze Leasing Swobodny >


  Jakie są warunki skorzystania z Leasingu Swobodnego?

  Leasing Swobodny jest dostępny z aktywną usługą Portal KlientEFL dla umów zawieranych na stopie zmiennej w PLN. Maksymalna wartości finansowanego przedmiotu netto nie może przekroczyć 500.000 zł.

  Zmianę w harmonogramie można dokonać już po 6 miesiącach terminowego spłacania rat umowy.


  Jak się z nami skontaktować?
  Wyślij zapytanie ofertowe: https://efl.pl/pl/zapytaj-o-oferte
  Telefonicznie: 801 404 444 Mail: serwis@efl.com.pl

  W jaki sposób zmienić dane firmy?
  Zmiana danych firmy (dla której NIP i REGON  pozostają bez zmian) jest dokonywana na podstawie aktualnych dokumentów rejestrowych.


  Jakie rodzaje zmian danych nie wymagają podpisania aneksu?

  • zmiana nazwy firmy
  • zmiana adresu siedziby
  • zmiana reprezentacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • zmiana adresu korespondencyjnego
  • zmiana numeru telefonu, fax’u, e-mail
  • zmiana osób kontaktowych
  • zmiana numeru konta bankowego.


  Jak w najszybszy sposób zmienić dane firmy?
  Klient posiadający aktywną usługą Portal KlientEFL może zmienić dane firmy po zalogowaniu do Usługi.

  Klient nie posiadający Portalu KlientEFL może złożyć wniosek mailowo lub telefonicznie.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: serwis@efl.com.pl

  Na czym polega przekształcenie/zmiana składu osobowego?
  Dotyczy zmiany wspólników, zmiany formy prawnej, połączenia spółek czy aportu jednoosobowej działalności do spółki cywilnej, jawnej, komandytowej. Usługa polega na aktualizacji danych Klienta na podstawie aktualnych dokumentów rejestrowych przez podpisanie aneksu informacyjnego.


  Jakie rodzaje zmian wymagają podpisania aneksu?
  Zmiany wymagające podpisania aneksu:

  • przekształcenie spółki
  • zmiana składu osobowego w spółkach osobowych
  • połączenie spółek
  • podział spółki
  • raport przedsiębiorstwa do spółki (spółka cywilna do spółki jawnej, jednoosobowa działalność (OF) do spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej)
  • połączenie spółdzielni
  • likwidacja Zakładów Budżetowych oraz Gospodarstw Pomocniczych
  • przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. lub akcyjną.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: zmianapodmiotowa@efl.com.pl

  Na czym polega użyczenie (podnajem) przedmiotu innej firmie?
  Podnajem polega na użyczeniu przedmiotu leasingu osobie trzeciej (podnajemcą nie może być osoba fizyczna).

  Umowa podnajmu nie zmienia warunków zakończenia umowy i zgodnie z umową możliwość wykupienia przedmiotu leasingu za kwotę depozytu gwarancyjnego ma tylko Leasingobiorca. Decyzję w sprawie podnajmu w każdym przypadku wydaje EFL S.A.


  Na kogo wystawiane są faktury po zawarciu umowy podnajmu?
  Stroną umowy pozostaje nadal dotychczasowy Leasingobiorca, dlatego faktury czynszowe wystawiane są w dalszym ciągu na Leasingobiorcę.

  Leasingobiorca ma prawo refakturować fakturę czynszową na podnajemcę.


  Na jaki czas jest zawierana umowa podnajmu?
  Umowa podnajmu zawierana jest na cały okres trwania umowy leasingowej. Rezygnacja z umowy podnajmu jest możliwa na dowolnym etapie trwania umowy leasingu.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: zmianapodmiotowa@efl.com.pl

  Czym jest kontynuacja spadkowa?
  Kontynuacja lub zakończenie umowy po śmierci Leasingobiorcy, umożliwia przejęcie praw wynikających z umowy leasingu przez Spadkobierców poprzez wykup sprzętu lub kontynuację umowy przez spadkobierców prowadzących działalność gospodarczą.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: zmianapodmiotowa@efl.com.pl

  Czym jest doposażenie przedmiotu umowy?
  Doposażenie polega na modyfikacji przedmiotu umowy leasingowej celem poprawy funkcjonowania lub/i zwiększenia wartości użytkowej sprzętu.
  Doposażenie nie ma wpływu na wysokość rat leasingowych. Całkowity koszt doposażenia ponosi Leasingobiorca.


  Na kogo powinna zostać wystawiona faktura za modyfikację sprzętu?
  Faktura na doposażenie wystawiana jest na EFL (na Oddział, w którym pojazd był rejestrowany). Po załatwieniu formalności Leasingobiorca otrzymuje od EFL refakturę na tę samą kwotę.


  Czy każda modyfikacja przedmiotu leasingu wymaga zgody EFL?
  Tak. Każdorazowo zgodę na doposażenie wydaje EFL, niezależnie od kosztu doposażenia.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: zmiananasprzecie@efl.com.pl

  Czym jest wymiana gwarancyjna?
  Wymiana gwarancyjna to wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad na podstawie gwarancji producenta. Sprzęt może zostać wymieniony na taki sam lub podobny i w tej samej cenie.


  Jakie są warunki wymiany gwarancyjnej sprzętu?
  Wymiana sprzętu w ramach gwarancji wymaga zgody dostawcy.


  Jakie są prawa Klienta z tytułu rękojmi?
  Klient może samodzielnie dochodzić wszelkich praw z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym występować do sądu, i to bez potrzeby uzyskiwania od EFL odrębnego pełnomocnictwa w tym zakresie. Wynika to z faktu, iż z chwilą zawarcia przez EFL umowy sprzedaży z Dostawcą, z mocy ustawy przechodzą na Klienta uprawnienia z tytułu wad Sprzętu przysługujące EFL względem Dostawcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez EFL od umowy z Dostawcą.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: zmiananasprzecie@efl.com.pl

  Jak zgłosić chęć kontynuacji ubezpieczenia EFL?
  W przypadku kontynuacji ubezpieczenia w pakiecie EFL prosimy o kontakt z infolinią 801 404 444

  Jak zgłosić chęć zmiany ubezpieczenia na pakiet w EFL?
  W przypadku chęci przejścia z ubezpieczenia indywidualnego na pakiet EFL skontaktuj się z nami:

  Jak zakończyć umowę leasingu EFL w terminie i bez dodatkowych opłat?
  To proste. Wystarczy pamiętać o poniższych zasadach:

  1. Na ok. 40 dni przed zakończeniem umowy OTRZYMASZ FAKTURĘ ZAWIERAJĄCA:
   • ostatni czynsz do zapłaty
   • kwotę depozytu gwarancyjnego, który jest równy kwocie wykupu netto
   UWAGA: Podatek VAT od kwoty wykupu należy opłacić w późniejszym terminie. CO NALEŻY ZROBIĆ:
    • opłacić ostatni czynsz leasingu
    • wpłacić kwotę depozytu gwarancyjnego, który do dnia zakończenia umowy stanowi kaucję zabezpieczającą wykup
   UWAGA: W dniu zakończenia umowy depozyt zostanie przeznaczony na poczet ceny wykupu przedmiotu leasingu, wtedy też wystawimy fakturę wykupu.
  2. Na ok. 20 dni przed zakończeniem umowy OTRZYMASZ PRZESYŁKĘ POCZTOWĄ ZAWIERAJĄCĄ:
   • pismo informacyjne
   • próbny wydruk faktury wykupu
   • wykaz kwot do zapłaty (w tym podatek VAT od kwoty wykupu).
   CO NALEŻY ZROBIĆ:
   • zapoznaj się z informacjami w piśmie
   • sprawdź poprawność danych wykupu i tylko w razie błędu lub zmian wyślij informacje na adres: zakonczenieumowy@efl.com.pl
   • wpłać wymagane kwoty zgodnie z podanymi datami
   UWAGA: Wpłat należy dokonać kilka dni wcześniej, tak aby wpłacane środki zdążyły wpłynąć na konto zgodnie z podanymi datami.
  3. Przed zakończeniem umowy SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI POLISY OC POJAZDU (dotyczy tylko umów na pojazdy)
   • Jeśli ubezpieczenie OC kończy się przed zakończeniem umowy leasingu, konieczne będzie odnowienie polisy OC i przesłanie do nas potwierdzenia jej zawarcia na adres obsluga-polis-TZU@efl.com.pl
   • Jeżeli polisa kończy się w dniu zakończenia umowy lub później, ale zakończenie umowy przesunie się (np. ze względu na opóźnienie w płatnościach), to kontynuacja polisy także będzie wymagana.


  W jaki sposób wysyłane są dokumenty zakończenia umowy?

  • W przypadku pojazdów faktura wykupu i inne dokumenty zostaną wysłane listem poleconym, w przypadku pozostałych sprzętów listem zwykłym (czas dostarczenia przesyłek przez Pocztę Polską wynosi do 14 dni).
  • Istnieje możliwość skrócenia czasu przesyłki dokumentów poprzez skorzystanie z dodatkowo płatnej przesyłki kurierskiej.


  Czy można otrzymać dokumenty na kilka dni przed datą zakończenia umowy z harmonogramu?
  Ze względu na przepisy prawne, nie można wystawić faktury sprzedaży z datą wcześniejszą niż data wynikająca z umowy leasingowej (bez względu na moment dokonania płatności).


  Zmiana daty zakończenia umowy
  Jest możliwa w ramach wcześniejszego zakończenia umowy, które podlega osobnym regulacjom.


  Jak się z nami skontaktować?
  Telefonicznie: 801 404 444

  Jak wygląda procedura wcześniejszego zakończenia umowy?
  Wcześniejsze Zakończenie Umowy to zakończenie umowy przed terminem na jaki została zawarta. Zakończenie umowy realizowane jest wyłącznie na wniosek Leasingobiorcy.


  Kiedy można wcześniej zakończyć umowę z wykupem sprzętu?
  Każdą umowę leasingową można wcześniej zakończyć, jednak kwota za jaką będzie mógł wykupić sprzęt leasingobiorca jest zależna od rodzaju umowy.

  Leasing kapitałowy

  W leasingu kapitałowym (finansowym) leasingobiorca może zakończyć umowę wcześniej i w każdym przypadku ceną sprzedaży jest kwota pozostała do spłaty z umowy (wynikająca ze zdyskontowania przyszłych rat i powiększenia ich o opłatę za przeniesienie prawa własności).

  Leasing operacyjny

  W leasingu operacyjnym leasingobiorca może zakończyć umowę wcześniej, jednak cena sprzedaży za jaką zostanie przeniesione prawo własności do przedmiotu umowy jest zależna od tego ile czasu trwa dana umowa.

  Zgodnie z ustawą podatkową, leasing operacyjny musi trwać przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji sprzętu (to oznacza, że np. w przypadku samochodów osobowych, których roczna stawka amortyzacji wynosi 20%, umowa będzie nazwana leasingową jeśli będzie trwała przynajmniej 2 lata: 2 x 20% = 40%).

  Zatem jeśli wcześniejsze zakończenie umowy z wykupem sprzętu przez leasingobiorcę nastąpi po upływie 40% normatywnego okresu amortyzacji, wówczas ceną sprzedaży jest kwota pozostała do spłaty z umowy (wynikająca ze zdyskontowania przyszłych rat i powiększenia ich o cenę wykupu).

  Jeśli wcześniejsze zakończenie umowy z wykupem sprzętu przez leasingobiorcę nastąpi przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji, wówczas sprzęt podlega wycenie (ustalana jest jego wartość rynkowa, którą następnie porównuje się ze zobowiązaniem pozostałym do spłaty z umowy).

  Cena sprzedaży to kwota wyższa spośród zobowiązania pozostałego do spłaty z umowy i ustalonej wartości rynkowej.


  Czy osoba trzecia może wykupić sprzęt z umowy leasingowej?
  Tak. Leasingobiorca może wskazać podmiot trzeci (konsumenta lub firmę), która wykupi sprzęt z umowy leasingowej. W takim przypadku sprzęt podlega wycenie (ustalana jest jego wartość rynkowa, którą następnie porównuje się ze zobowiązaniem pozostałym do spłaty z umowy). Ceną sprzedaży dla osoby 3 jest kwota wyższa spośród zobowiązania pozostałego do spłaty z umowy i ustalonej wartości rynkowej.


  Jak w najszybszy sposób wcześniej zakończyć umowę leasingową?

  Wnioski złożone przez Portal są realizowane priorytetowo. Dodatkowo Portal KlientEFL umożliwia bezpłatne podejrzenie kwot jakie należy wpłacić oraz dokumentów jakie należy odesłać, aby zakończyć umowę.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444

  Kiedy następuje rozliczenie umowy po szkodzie całkowitej?
  Rozliczenie umowy po szkodzie całkowitej (kasacja lub kradzież) następuje po zakończeniu procesu likwidacji szkody.


  W jaki sposób jest rozliczana umowa po szkodzie całkowitej?
  Umowa jest rozliczana w następujący sposób:

  RU = O + SW – Z

  gdzie:

  • RU – końcowe rozliczenie umowy;
  • O – wypłacone odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń;
  • SW – kwota uzyskana ze sprzedaży wraka netto (w przypadku kasacji);
  • Z – zobowiązania Klienta, na które składają się: wartość dotychczas niewyfakturowanych, zdyskontowanych czynszów leasingowych, pełna wartość depozytu (jeśli Klient depozyt miał płatny w ratach, suma dotychczas wpłaconego depozytu jest zwracana Klientowi lub jest zaliczana na poczet innych zaległości).
  Jeżeli rozliczenie umowy jest > 0, czyli odszkodowanie i kwota ze sprzedaży wraka przewyższają zobowiązanie, Leasingobiorca otrzymuje notę uznaniową (zwrot na konto Klienta). W takim przypadku wysyłana jest informacja do Klienta z podanym rozliczeniem oraz prośbą o podanie aktualnego numeru konta w celu zwrócenia należnej Klientowi kwoty. Jeżeli rozliczenie umowy jest < 0, czyli odszkodowanie i kwota ze sprzedaży wraka nie wystarczą na pokrycie zobowiązania Klienta, Leasingobiorca otrzymuje notę obciążającą (Klient dopłaca). W takim przypadku wysyłana jest informacja do Klienta z podanym rozliczeniem oraz wezwaniem do zapłaty.

  Mogą wystąpić przypadki, w których:
  • Klient nie uregulował płatności, na które zostały wystawione faktury/noty przed dniem zaistnienia szkody (faktury czynszowe, opłaty dodatkowe, noty odsetkowe);
  • i/lub
  • W dniu zakończenia umowy zostaną wystawione faktury/noty za naliczone i dotychczas niewyfakturowane należności (opłaty dodatkowe, noty odsetkowe).
  • W takiej sytuacji w końcowym rozliczeniu zobowiązania te są brane pod uwagę:
  • Nota uznaniowa – z kwoty należnej Klientowi kompensowane są zobowiązania (kwota wynikająca z noty uznaniowej pomniejszana jest o zobowiązania; jeśli kwota dodatkowych zobowiązań przewyższa kwotę noty uznaniowej, Klient jest wzywany do zapłaty różnicy);
  • Nota obciążająca – do kwoty noty obciążającej dodawana jest kwota wynikająca z dodatkowych zobowiązań.


  Czy Leasingobiorca może wykupić wrak pojazdu?
  Jeśli Klient zainteresowany jest zakupem wraka, powinien przekazać taką informację na stosownym wniosku w dniu zgłoszenia szkody do EFL Finance: tel. 801 08 07 07 lub 71 7693131. W przeciwnym razie wrak zostanie sprzedany firmie partnerskiej.


  Czy istnieje możliwość rozłożenia noty obciążającej na raty?
  Tak. Istnieje możliwość rozłożenia noty obciążającej na raty. Maksymalnie możemy rozłożyć zobowiązanie Klienta na 12 rat. Leasingobiorca powinien złożyć pisemny wniosek ze swoją propozycją ilości rat. Decyzja wydawana jest indywidualnie.


  Jak się z nami skontaktować?
  Telefonicznie: 801 404 444

  Czym jest Opinia o kliencie?
  Opinia o kliencie to dokument mówiący o dyscyplinie płatniczej klienta i okresie współpracy z EFL. Opinia może zostać wystawiona wyłącznie na wniosek klienta, a nie osób trzecich (np. banku).


  Jakie informacje mogą zostać zawarte na dokumencie opinii?
  Zawartość Opinii o kliencie:

  • wartość ofertowa wszystkich podpisanych z firmą umów
  • wartość pozostałego do spłaty kredytu
  • wysokość miesięcznych czynszów
  • ilość aktywnych umów
  • ilość rozwiązanych umów
  • data zakończenia ostatniej umowy
  • numery aktywnych umów.


  Jak się z nami skontaktować?

  W jakich sytuacjach wydawane jest upoważnienie?
  Klient chcący wyjechać leasingowanym pojazdem poza terytorium RP, potrzebuje upoważnienia do wyjazdu za granicę. Upoważnienie wydawane jest na wszystkie kraje Europy z zastrzeżeniem, że na kraje byłego ZSRR (Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia) wymagane jest doubezpieczenie samochodu.


  W jakich językach może zostać wystawione upoważnienie?
  Upoważnienie może być wystawione w języku:

  • polskim,
  • angielskim,
  • niemieckim,
  • francuskim,
  • rosyjskim.


  Na jaki okres jest wystawiane upoważnienie?
  Standardowy okres na jaki wystawiane jest upoważnienie do wyjazdu za granicę to 1 miesiąc. Wydanie dokumentu na dłuższy okres wymaga indywidualnej decyzji EFL.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: dokumentydoumowy@efl.com.pl

  Kiedy wydawany jest duplikat umowy leasingowej?
  W przypadku utraty umowy leasingowej jest możliwość zamówienia kopii umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: serwis@efl.com.pl

  Kiedy następuje zwrot lub zniszczenie weksla?
  Zwrot weksla lub odesłanie protokołu potwierdzającego jego zniszczenie następuje po zakończeniu umowy leasingu na wniosek klienta, na wskazany przez niego adres korespondencyjny.


  Jakim listem wysyłany jest weksel?
  Weksel wysyłany jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


  W jakim terminie odsyłany jest protokół lub weksel do Klienta?
  Odesłanie weksla lub protokołu jego zniszczenia następuje w terminie 30 dni od zakończenia umowy leasingu na wniosek klienta.


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: dokumentydoumowy@efl.com.pl

  O wydanie jakich dokumentów można wnioskować?
  Można zgłosić wniosek o następujące dokumenty:

  • specyfikacja ilościowa do umowy
  • dokumenty rejestrowe EFL (KRS, REGON, NIP)
  • postanowienia sądu o zmianie adresu siedziby Oddziału
  • świadectwo homologacji.


  Czy podczas trwania umowy można otrzymać oryginał świadectwa homologacji?
  Podczas trwania umowy klient może otrzymać tylko kopię świadectwa homologacji. Oryginalny dokument jest wydawany po zakończeniu umowy na wniosek klienta.


  Czy dokumenty rejestrowe EFL są ogólnodostępne?
  Tak. Są to dokumenty ogólnodostępne, które można także pobrać samodzielnie tutaj.
  Dokumenty rejestrowe EFL SA >


  Jak się z nami skontaktować?
  Portal Klient EFL
  Telefonicznie: 801 404 444
  Mail: serwis@efl.com.pl

  Zmiana podmiotowa
  Zmiana podmiotu umowy zawartej od 01.01.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2012 (Dz.U.2012.1342) następuje w obrębie jednej umowy leasingowej, warunki finansowe oraz okres trwania umowy nie ulegają zmianie.

  Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia cesji?

  Od dotychczasowego Leasingobiorcy:

  Wniosek o Zmianę Podmiotową: wypełnij wniosek online na Portalu KlientEFL
  .

  Od przejmującego:

  Wniosek o finansowanie w ramach cesji (wypełnia Przejmujący)
  • dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: pobierz formularz
  • spółki cywilne: pobierz formularz
  • pozostałe typy spółek: pobierz formularz
  • dodatkowe informacje o kliencie: pobierz formularz
  • w przypadku działalności transportowej dodatkowo wymagany jest załącznik transport
  • w przypadku działalności budowlanej dodatkowo wymagany jest załącznik kontrakty
  • kopia dowodu osobistego reprezentanta/ów
  • dokumenty finansowe za poprzedni rok oraz okres bieżący, do ostatniego zamkniętego miesiąca, potwierdzające podane wyniki finansowe
  • bilans - wymagany w przypadku pełnej księgowości, wraz z pieczątką firmową i podpisem reprezentanta
  • umowa spółki cywilnej - wymagana w przypadku spółki cywilnej
  • Potwierdzenie wpłaty przejmującego, z systemu bankowego, za opłatę z tytułu Rozpatrzenia wniosku Nr rachunku do wpłaty: 22 1240 6814 1111 0000 4936 5089 W tytule wpłaty prosimy o wpisanie:  „NIP { podanie nr nip przejmującego} , Rozpatrzenie wniosku   {{nr sprawy podany przez obecnego Leasingobiorcę}}
  Reguły wypełniania załączników dla branży transportowej i budowlanej:  
   • załącznik transport - wymagany w przypadku firm osiągających minimum 50% rocznych przychodów z działalności transportowej - pobierz formularz xls | pobierz formularz Word
   • załącznik kontrakty - wymagany w przypadku firm osiągających minimum 50% rocznych przychodów z branży budowlanej oraz firm z innych branż bazujących na kontraktach - pobierz formularz xls | pobierz formularz Word
   • załącznik majątek osobisty - wymagany w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych oraz firm, w których właściciel (-e) spółki składa (-ją) poręczenie osobiste - pobierz formularz xls | pobierz formularz Word W spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych załącznik majątek osobisty wypełniają jedynie komplementariusze których forma prawna to: osoba fizyczna, spółka cywilna oraz spółka jawna.
  Preferowana jest wersja elektroniczna załączników (xls), która przyśpieszy analizę wniosku. Podpis klienta: nie jest wymagany


  Jakie są etapy realizacji wniosku?
  Dla umów zawartych od 01.01.2013 r.

   • Składasz wniosek o cesję. Po złożeniu dokumentu odeślemy Ci wszystkie niezbędne informacje o procedurze i wymaganych dokumentach.
   • Odsyłasz dokumenty e-mailem. Następnie przeanalizujemy Twój wniosek - w przypadku pozytywnej decyzji wyślemy Ci e-mail z porozumieniem do podpisu.
   • Odsyłasz porozumienie pocztą. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystko jest poprawnie podpisane, wyślij e-mail z dokumentami do weryfikacji.
   • Poczekaj na potwierdzenie. Gdy otrzymamy komplet dokumentów i proces zmiany leasingobiorcy zostanie zakończony, poinformujemy Cię o tym.
   • Gotowe! Teraz z przejmującym możecie przekazać przedmiot leasingu - już bez udziału EFL.


  Gdzie można zgłosić wniosek?


  Gdzie wysłać komplet dokumentów?
  Dokumenty należy dołączyć w Portalu


  Jakie opłaty związane są ze zmianą podmiotową?
  Opłaty reguluje aktualna Tabela opłat dla cesjonariusza (przejmującego umowę leasingu), dostępna na stronie z dokumentami do umowy


  Kto ustala wartość odstępnego?
  Wartość odstępnego należy ustalić z dotychczasowym Leasingobiorcą. Europejski Fundusz Leasingowy nie uczestniczy w rozliczeniu między stronami.


  Z kim należy się kontaktować w przypadku pytań?

  Zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta 801 404 444

  infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

  Skontaktuj się z nami:
  Zadzwoń

  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

  Koszt połączenia wg stawki operatora.
  Napisz

  Szukasz konkretnego produktu?

  Zapytaj o ofertę
  Znajdź oddział
  Jesteś już naszym klientem?

  Skorzystaj z

  Portalu klientEFL

  lub przejdź do sekcji

  Obsługa Klienta