EFL - jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce

EFL - jedna z pierwszych
firm leasingowych
w Polsce

Jesteśmy prężną instytucją finansową z wieloletnim
doświadczeniem, kadrą najwyższej klasy specjalistów
i wyspecjalizowanym zapleczem infrastrukturalnym.
Dzięki temu ufa nam aż tylu klientów!

EFL w liczbach

388 000
388 000

liczba wszystkich klientów

1 111 000
1 111 000

liczba podpisanych umów

97 mld zł
97 mld zł

wartość sfinansowanych inwestycji

 • Planowane kształtowanie się zobowiązań Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. oraz Grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. wg stanu z dnia 11 marca 2024 roku Pobierz
 • Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku Pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku Pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku Pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku Pobierz
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku Pobierz
 • Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku Pobierz
 • Planowane kształtowanie się zobowiązań Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. oraz Grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. wg stanu z dnia 22 listopada 2023 roku Pobierz
 • 18.12.2023 Informacja o realizowanej strategii podatkowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok 2022 Pobierz
 • 27.12.2022 Informacja o realizowanej strategii podatkowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok 2021 Pobierz
 • 23.12.2021 Informacja o realizowanej strategii podatkowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. za rok 2020 Pobierz
 • 11.06.2021 Plan połączenia spółek (poprzez przejęcie) pomiędzy: Europejskim Funduszem Leasingowym Spółką Akcyjną (spółka przejmująca) oraz EFL Investment spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana) z dnia 31 maja 2021 r. Pobierz
 • 09.04.2021 Plan połączenia spółek (poprzez przejęcie) pomiędzy: Europejskim Funduszem Leasingowym Spółką Akcyjną (spółka przejmująca) oraz „EFL SERVICE” Spółką Akcyjną (spółka przejmowana) z dnia 31 marca 2021 r. Pobierz
 • 29.01.2021 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji. Zarząd spółki Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609, NIP: 8970012657, kapitał zakładowy: 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00. Pobierz
 • 30.12.2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji. Zarząd spółki Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609, NIP: 8970012657, kapitał zakładowy: 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00. Pobierz
 • 30.11.2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji. Zarząd spółki Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609, NIP: 8970012657, kapitał zakładowy: 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00. Pobierz
 • 30.10.2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji. Zarząd spółki Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609, NIP: 8970012657, kapitał zakładowy: 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00. Pobierz
 • 30.09.2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w związku z wykonaniem obowiązku ich dematerializacji. Zarząd spółki Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026609, NIP: 8970012657, kapitał zakładowy: 674.112.374,73 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00. Pobierz
 • 01.03.2020 zmiany w Zarządzie EFL SA. Nowym Członkiem Zarządu została Eva Höglund, odchodzi Paweł Bojko
 • 01.01.2020 zmiany w Zarządzie EFL SA. Nowym Członkiem Zarządu został Wojciech Przybył
 • 20.01.2020 zmiana adresu siedziby EFL SA. Nowy adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Dane rejestrowe

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
54-202 Wrocław ul. Legnicka 48 bud. C-D

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 897-001-26-57   |    KRS: 0000026609

Wysokość kapitału zakładowego: 674 112 374,73   |   Wysokość kapitału wpłaconego: 674 112 374,73   |   BDO: 000524632

Dokumenty Rejestrowe EFL

Profil działalności

EFL - jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. rozpoczął działalność w czerwcu 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od początku istnienia jest jednym z kluczowych graczy na rynku i aktywnie uczestniczy w rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Aktualnie EFL to prężna instytucja finansowa z wieloletnim doświadczeniem, kadrą najwyższej klasy specjalistów i wyspecjalizowanym zapleczem infrastrukturalnym. Dzięki temu ufa nam aż tylu klientów!

EFL jest dostawcą kompleksowych rozwiązań finansowych: leasingu, pożyczki, wynajmu długoterminowego, faktoringu oraz produktów dodatkowych. Finansujemy samochody osobowe i dostawcze, oferujemy leasing maszyn i urządzeń, sprzętu IT (w tym oprogramowania). Współpracujemy z czołowymi producentami i dostawcami. Spółka jest 100% udziałowcem firmy Carefleet SA wyspecjalizowanej w wynajmie długoterminowym, właścicielem Eurofactor Polska SA oferującej usługi faktoringowe oraz 100% udziałowcem firmy Truck Care, oferującej wynajmem pojazdów użytkowych. EFL obsługuje klientów z sektora MŚP i finansuje wysoko budżetowe transakcje dla klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży terenowej jesteśmy zawsze blisko klienta, gwarantując kompleksową i najwyższą jakość obsługi.

Historia EFL

>
2023

W Grupie siła

Zmieniamy logotyp, kolorystykę i stylistykę materiałów, żeby utożsamiać się z Grupą Credit Agricole. Jesteśmy jej częścią od ponad 20 lat. To jedna z największych instytucji finansowych na świecie. Identyfikowanie się z Grupą Credit Agricole w Polsce oznacza większą rozpoznawalność, więcej możliwości oraz różnorodność produktów dostępnych dla naszych klientów i partnerów.

W Grupie będziemy działać jeszcze sprawniej. Zapewnimy szybką obsługę, wiele produktów do wyboru oraz eksperckie doradztwo.

2021

30 lat w biznesie

Świętujemy 30 lat w biznesie razem z polskim rynkiem leasingu! EFL powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od tego czasu nieprzerwanie wspiera rozwój polskich przedsiębiorców. Oferuje różne sposoby finansowania i stale poszerza zakres usług, by kompleksowo obsługiwać swoich Klientów. EFL jest częścią Credit Agricole S.A., jednej z największych instytucji finansowych w Europie oraz Credit Agricole Leasing & Factoring S.A., najważniejszego uczestnika sektora leasingu i faktoringu w Europie.

2021

TRUCK CARE. Nowa marka w Grupie EFL

W wyniku połączenia udziałów EFL i Grupy DBK w 2020 r., zyskaliśmy Partnera z dużym doświadczeniem na rynku transportu w zakresie kompleksowego wynajmu pojazdów użytkowych oraz usług dla branży TSL. Wyrazem tego połączenia i wizualnej identyfikacji z Grupą finansową EFL stała się nowa marka TRUCK CARE (dawne DBK Rental). Oferta nowej spółki skierowana do przedsiębiorców optymalizuje wszelkie koszty utrzymania floty. Dostarcza nowoczesne rozwiązania dla sektora TSL, które zapewniają bezpieczeństwo każdej działalności transportowej.

2020

Strategiczna współpraca EFL i Grupy DBK

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. został strategicznym partnerem Grupy DBK. Umowa inicjująca proces nabycia 70% udziałów w HAMA Polska Sp. z o.o. przez EFL została podpisana 04.02.2020 r. Suma bilansowa HAMA Polska wynosi prawie 500 milionów złotych, a wielkość finansowanej floty to ponad 3100 pojazdów.

2020

Nowa siedziba EFL

20.01.2020 roku siedziba EFL została przeniesiona do nowoczesnego kompleksu biurowców Business Garden przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D. Wraz z EFL przeniosły się także inne spółki Grupy EFL oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.

2018

Partner strategiczny Forum Leasingu

W 2018 roku odbyła się pierwsza edycja Forum Leasingu, podczas którego omawiane były zagadnienia z dziedziny ekologii, elektromobilności oraz car-sharing.

W trakcie Forum odbyła się debata „Auta elektryczne, auta autonomiczne, transport jako usługa – ewolucja czy rewolucja?”, w której uczestniczył prezes Radosław Kuczyński. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli polskich i zagranicznych firm leasingowych, ubezpieczeniowych, banków oraz FinTech.

 

2016

25 lat istnienia EFL

W 2016 roku EFL obchodzi srebrny jubileusz. Spółka już od 25 lat wspiera przedsiębiorców finansując leasingiem lub pożyczką inwestycje w samochody osobowe i dostawcze, pojazdy ciężarowe, maszyny i urządzenia oraz nieruchomości.

EFL od początku istnienia jest branżowym liderem i największą firmą leasingową w Polsce.

2013

Kompleksowa oferta dla firmy

EFL konsekwentnie rozwija portfel produktów, oferując leasing, pożyczkę, wynajem, ubezpieczenia oraz szereg usług dodatkowych.

Dostarcza klientom konkretne korzyści dopasowane do ich potrzeb biznesowych i sytuacji rynkowej. W 2013 r. EFL wprowadził Leasing Swobodny, rewolucyjny produkt pozwalający zarządzać wysokością rat leasingowych podczas trwania umowy.

2012

Zmiana logo. Początek rebrandingu

W 2012 r. EFL zmienił swoje logo i rozpoczął proces rebrandingu placówek sieci sprzedaży. Nowa identyfikacja wizualna silniej podkreśla przynależność do Grupy Credit Agricole.

2011

Dwudziestolecie EFL

W 2011 roku EFL obchodził 20 lecie istnienia. Z tej okazji powstał film korporacyjny pokazujący dorobek firmy.

Również w 2011 r. otwarte zostało, będące jednym z największych w tej części Europy, Centrum Sprzedaży Poleasingowej w podwrocławskich Magnicach

Firma potwierdziła swoją rynkową pozycję i najwyższą jakość oferowanych produktów i obsługi klienta, otrzymując tytuły Firmy Przyjaznej Klientowi, Firmy Wysokiej Reputacji oraz Diamentową Prosperitę.

2008

Nowe kierunki rozwoju

Na przełomie lat 2007/2008 EFL podpisał umowę ze spółką Humansoft i tym samym wprowadził do swojej oferty leasing oprogramowania komputerowego.

Wkrótce potem podpisał umowę z siecią salonów komputerowych Vobis – od tego momentu leasing sprzętu IT jest możliwy także bezpośrednio u sprzedawcy sprzętu.

2007

Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy – początek współpracy

W latach 2007 – 2008 EFL podpisał umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy, na mocy których otrzymał wielomilionowe pożyczki na wspieranie firm z sektora MSP. Wcześniej współpracował także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi stała się ważnym elementem strategii działania EFL. Łącznie, w latach 2005-2012 dzięki środkom z tych instytucji EFL sfinansował inwestycje polskich przedsiębiorców na kwotę prawie 1 mld EUR.

Więcej informacji o EBI na stronie: www.eib.europa.eu

2005

Czas nagród i wyróżnień

W latach 2004 – 2005 EFL został nagrodzony m.in. tytułami „Najlepszej Firmy Leasingowej 15-lecia” (Nagroda Gospodarcza „Gazety Prawnej”) oraz „Najlepszego Partnera w Biznesie” (Nagroda magazynu „Home & Market”).

Wyróżnienia zdobywały też produkty finansowe oferowane przez EFL, m.in. leasing odnawialny i „XXL Leasing Dużego Formatu”.

2002

Nowa siedziba EFL, nowe plany

W 2002 r. nową siedzibą wszystkich spółek wchodzących w skład grupy CA Polska został nowoczesny biurowiec Centrum Orląt, okrzyknięty we Wrocławiu budowlą roku.

2001

Dostrzegli nas najwięksi: 2001 EFL częścią Crédit Agricole

16 listopada 2001 r. EFL SA wszedł w skład grupy kapitałowej największego francuskiego banku – Crédit Agricole.

2000

Dobra Rata: pierwszy leasing konsumencki na Polskim rynku

W 2000 r. EFL wprowadził do oferty leasing konsumencki Dobra Rata – unikalny produkt, będący nowością na polskim rynku.

1997

Przekształcenie w spółkę akcyjną

W 1997 r. Europejski Fundusz Leasingowy przekształcił się w spółkę akcyjną. W 2000 r. na warszawskiej i londyńskiej giełdzie odbyły się pierwsze notowania GDR-ów Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

1995

1995 Pierwsze duże inwestycje

W 1995 r. EFL dokonał zakupu 100% akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Europa”. Dwa lata później przejął pakiet kontrolny konkurencyjnej firmy leasingowej MR Leasing Serwis.

1994

Wdrożenie systemu komputerowego AS 400

W 1994 r. EFL wdrożył nowoczesny system komputerowy AS/400, zapewniający pracę w trybie on-line z siecią Przedstawicielstw EFL.

1991

Powstanie firmy

13 czerwca 1991 r. Europejski Fundusz Leasingowy zainaugurował swoją działalność jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

W 1992 r. EFL rozpoczął budowę sieci przedstawicielstw na terenie całego kraju.

Władze spółki

Radosław Woźniak

Radosław Woźniak jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Doradztwa Finansowego i Pośrednictwa Business Development Institute.

Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca i współwłaściciel małej firmy z sektora IT. Następnie pracował w Spółce Getin Service Provider jako Wiceprezes Zarządu. W roku 2003, Radosław Woźniak dołączył do EFL – firmy, której poświęcił największą część swojej dotychczasowej kariery. Rozpoczął od stanowiska Project Managera odpowiedzialnego za współpracę z zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Następnie został Zastępcą Dyrektora Sprzedaży, odpowiedzialnym za projekt współpracy z PSA zarówno z ramienia EFL jak i CA Bank Polska. W latach 2005-2010 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego Linii Biznesowych Retail Leasing i Auto Finance, po czym w styczniu 2010 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Sprzedaż i Marketing. W maju 2018 Radosław Woźniak objął funkcję Prezesa Zarządu EFL Finance – spółki zajmującej się dystrybucją produktów Grupy EFL oraz będącej agentem ubezpieczeniowym.

Od 3 września 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EFL.

Radosław Woźniak jest członkiem Executive Committee CAL&F, jak również Członkiem Rady Nadzorczej Carefleet SA i Członkiem Rady Nadzorczej Eurofactor Polska SA, aktywnie pracując na rzecz rozwoju i promocji leasingu w Europie.

Radosław Woźniak

Prezes Zarządu

Zobacz profil >

Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku jako Key Account Manager w Banku Austria Creditanstalt we Wrocławiu. Od końca 1999 roku związał się z Grupą EFL tworząc Dział Sprzedaży Specjalnej jako jednostki dedykowanej do wsparcia sprzedaży dla klientów korporacyjnych.

W kolejnych latach zajmował stanowiska dyrektorskie w obszarze ryzyka. Od 2002 roku pracował jako z-ca a następnie jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, początkowo odpowiadając za obszar procesów kredytowych i polityki ryzyka, a następnie od 2007 w randze Dyrektora Zarządzającego również za obszar windykacji, sprzedaży poleasingowej i kontroli umów.

W latach 2005 – 2014 Paweł Lewandowski pracował równolegle w Banku Credit Agricole Bank Polska, początkowo jako Doradca Zarządu odpowiedzialny za utworzenie funkcji zarządzania ryzykiem i procesów kredytowych dla segmentu MŚP a następnie jako Dyrektor Departamentu Ryzyka dla obszaru MŚP.

Od 1 czerwca 2015 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EFL odpowiedzialnego za Operacje.

Paweł Lewandowski

Wiceprezes Zarządu

Zobacz profil >

Paweł Bojko

Paweł Bojko karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako Product Manager w centrali firmy Lukas, w tym czasie wyłącznego producenta i importera sprzętu LG w Polsce, gdzie odpowiadał za kreowanie polityki i rachunek ekonomiczny produktów audio-video. W latach 1997-99 pracował w branży FMCG w spółce Kesz jako szef analityków, później również menedżer marketingu odpowiedzialny m.in. za symulacje finansowe i modele biznesowe. W latach 1999 do 2001 roku związany z IMPEL SA, odpowiadał za analizy rynkowe i planowanie marketingowe, potem również jako szef Działu Planowania Strategicznego.

Od 2001 roku w EFL SA, zajmował stanowiska z-cy Dyrektora Marketingu odpowiedzialnego za planowanie, analizy i modele rynkowe, Doradcy Zarządu ds. Planowania Strategicznego, później Dyrektora Controllingu, który od podstaw tworzył. Od 2007r. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów odpowiedzialny za finanse, controlling i księgowość. Jednocześnie prokurent Spółki i członek rad nadzorczych spółek zależnych EFL Finance SA, Carefleet SA i EFL Service SA. odpowiedzialny za politykę płynności całej Grupy EFL.
Od czerwca 2015r. Członek Zarządu ds. Finansów i koordynator polityki finansowej Grupy EFL. Od marca 2020 roku Paweł Bojko pełni funkcję prezesa zarządu EFL Finance.

W maju 2021 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu EFL, odpowiedzialnego za sprzedaż i rozwój.

Paweł Bojko

Wiceprezes Zarządu

Zobacz profil >

Wojciech Przybył

Wojciech Przybył ukończył kierunek Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w branży reklamowej przeprowadzając jedne z bardziej interesujących kampanii w Polsce. W kolejnej dekadzie był zaangażowany w projekty związane z nowymi technologiami: poland.com oraz T-Systems. W EFL od 2002 roku, zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Marketingu, a następnie Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta. W 2009 r. powierzono mu utworzenie nowego podmiotu EFL Finance, w którym opracował procedury, księgowość, IT, szkolenia i współpracę biznesową z ubezpieczycielami. Od 2018r. odpowiada za rozwój Departamentu Innowacji w EFL. Jest Członkiem Rady Nadzorczej EFL Finance.

Wojciech Przybył

Członek Zarządu

Zobacz profil >

Hans Ferm

Hans Ferm rozpoczął karierę w bankowości w 1986 r. i zajmował się kwestiami ryzyka w krajach skandynawskich, Niemczech, Singapurze, Tajlandii, Kambodży i Egipcie. Od 2013 roku był Członkiem Zarządu w Credit Agricole Ukraina. Do EFL dołączył w 2021 roku, by sprawować funkcję Członka Zarządu ds. Ryzyka.

Hans Ferm

Członek Zarządu

Zobacz profil >

Daniel Stakic

Daniel Stakic rozpoczął swoją karierę jako audytor zewnętrzny w Deloitte, zanim dołączył do Grupy w 1991 roku, gdzie przez ponad 10 lat zajmował stanowiska finansowe we Francji i na arenie międzynarodowej (Ukraina, Rosja, Londyn) w LCL. W 2004 roku dołączył do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank jako szef kontroli finansowej dla Structured Finance. W 2008 r. został mianowany dyrektorem operacyjnym (COO) CACIB Ukraine, a następnie w 2013 r. dyrektorem Działu Wsparcia Międzynarodowego w CACIB w Paryżu. W 2016 r. Daniel dołączył do Crédit Agricole Indosuez jako COO w Hongkongu, a od 2020 r. zajmował stanowisko Project Managera w Paryżu.

Daniel Stakic

Członek Zarządu

Zobacz profil >

Hervé Varillon

Przewodniczący

Bernard Muselet

Wiceprzewodniczący

Frédéric Madalle

Członek rady nadzorczej

Eugénie Aurange

Członek rady nadzorczej

Olivier Guilhamon

Członek rady nadzorczej

Poznaj naszą misję, wizję oraz wartości

MISJA

Wspólnie działamy dla trwałego rozwoju naszych Klientów i Partnerów na konkurencyjnym rynku. Szanujemy ich czas i pieniądze oraz zaufanie, jakim nas obdarzają – nasze rozwiązania finansowe są użyteczne i nowatorskie.

WIZJA

Kreujemy rynek. Jesteśmy liderem rozwiązań dopasowanych do potrzeb naszych Klientów i Partnerów. Codziennie aktywni, zawsze fair, zawsze gotowi do współpracy – dziś, jutro i w przyszłości.

NASZE WARTOŚCI

wartosci-efl

Satysfakcja klienta

Myślimy i działamy w sposób nastawiony na potrzeby klienta. Codziennie angażujemy wszystkie swoje zasoby, energię i umiejętności przewidując i wykraczając poza oczekiwania klienta. Dotrzymujemy obietnic i zobowiązań.

wartosci-efl

Szacunek

Nasza transparentność, uczciwość i aktywne słuchanie wszystkich partnerów i stanowi świadectwo szacunku, jakim ich darzymy.

wartosci-efl

Odpowiedzialność

Czujemy się odpowiedzialni za nasze zobowiązania, działania i tworzenie dobrej atmosfery. Jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie i konsekwencje
naszych decyzji.

Biuro Prasowe

Maja Lidke, Doradca Zarządu ds. PR
Maja Lidke, Doradca Zarządu ds. PR

Kontakt: maja.lidke@efl.com.pl
tel. 603 630 166
Odwiedź stronę Biura Prasowego Grupy EFL

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta