Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski
Bank Inwestycyjny

Zyskaj korzystne warunki finansowania
dzięki współpracy z EBI

Ponad 1 mld Euro
Ponad 1 mld Euro

Środki uzyskane z EBI od 2007 roku

Korzystne warunki dla MŚP
Korzystne warunki dla MŚP

Niższe koszty w porównaniu do standardowej oferty

Harmonijny rozwój Wspólnoty
Harmonijny rozwój Wspólnoty

PLN i EUR
PLN i EUR

Finansowanie dostępne w walutach PLN i EUR

Korzystne finansowanie dla MŚP

Europejski Fundusz Leasingowy od 2007 roku pozyskał dla swoich klientów z sektora MŚP środki na łączną kwotę ponad 1 mld EUR.


Program realizowany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oferuje prywatnym firmom z sektora MŚP finansowanie oparte na niższym koszcie w porównaniu do standardowej oferty. Możliwość zrealizowania inwestycji ze środków EBI to dla Beneficjenta uzyskanie wyższej rentowności transakcji oraz wzrost konkurencyjności rynkowej.

Kto może ubiegać się o leasing
ze środków pochodzących z EBI?

Niezależne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) o łącznym skonsolidowanym zatrudnieniu mniejszym niż 250 pracowników, które spełniają warunki firmy autonomicznej (udziały innej spółki stanowią mniej niż 25% kapitału zakładowego). Sprawdź definicję przedsiębiorstw mikro, małych i średnich wg KE.

Beneficjent powinien być podmiotem prywatnym.

Oferta Programu EBI

 • finansowanie majątku trwałego firmy

 • niższy koszt leasingu

 • dostępność w walutach PLN, EUR

 • minimalny okres finansowania 24 miesięcy

 • maksymalna wartość finansowana przez EBI to 12.5M EUR

przedsiębiorca
Przykłady sektorów wyłączonych
z finansowania z EBI

 • uprawa i produkcja wyrobów tytoniowych

 • działalność związana z grami losowymi

 • destylacja, rektyfikacja i mieszanie napojów alkoholowych

 • produkcja materiałów wybuchowych

 • produkcja broni i amunicji

 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 • hazard i zakłady

Nowy Leasing Europejski (NLE)

Finansowanie pojazdów z niską emisją dwutlenku węgla

W ramach współpracy z EBI, w aktualnej ofercie EFL proponujemy klientom Nowy Leasing Europejski. Program NLE jest dedykowany Małym i Średnim Przedsiębiorstwom i pozwala sfinansować szeroką gamę środków trwałych. Program w szczególności wspiera prospołeczne sektory działalności EBI – ochronę środowiska poprzez finansowanie samochodów osobowych i dostawczych z niską emisją dwutlenku węgla.

Informacje o Europejskim Banku Inwestycyjnym

Działa od 1 stycznia 1958r., na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To instytucja finansowa Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu niezależna od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne. Udziałowcem EBI jest 28 państw członkowskich UE.

EBI udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.

Więcej informacji o EBI na stronie: www.eib.europa.eu

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta