RODO

Co to jest RODO?
Co to jest RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel RODO?
Jaki jest cel RODO?

Ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE, które mają wymóc wyższy poziom ich ochrony

Kogo dotyczy RODO?
Kogo dotyczy RODO?

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, osób fizycznych oraz rolników indywidualnych

Od kiedy stosujemy RODO?
Od kiedy stosujemy RODO?

Od 25.05.2018 r.

RODO to dla Ciebie

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli jesteś naszym Klientem lub złożyłeś zapytanie ofertowe poprzez formularz albo bezpośrednio u naszego doradcy, to w świetle przepisów jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami.

Informacje dotyczące kto i w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe znajdziesz, m.in. w obowiązku informacyjnym dołączonym do dokumentów, które podpisujesz.

Tu znajdziesz natomiast informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane:

Lista związana z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych

  Otrzymujesz bezpłatną informację dotyczącą celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz masz możliwość otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu (w formacie PDF.)

 • Prawo do sprostowania danych

  Na Twój wniosek dokonujemy modyfikacji danych. W przypadku podmiotów objętych RODO nie naliczamy opłaty za zmianę danych.

 • Prawo do bycia zapomnianym

  Kiedy mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe?:

  • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  • w sytuacji, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane.

  W sposób całkowity i nieodwracalny usuwamy wszelkie dane przetwarzane bezpodstawnie.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Wstrzymujemy operacje na danych, jeśli spełniona jest któraś z poniższych okoliczności:

  • dane osobowe są nieprawidłowe,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
  • został zgłoszony sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 RODO,
  • potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a my nie potrzebujemy ich do celów przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora)

  Plik ze zgromadzonymi przez nas danymi, zostanie wysyłany drogą e-mailową na wskazany przez Ciebie we wniosku adres e-mail.

 • Prawo sprzeciwu do przetwarzania

  RODO daje Ci prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Z tych praw możesz skorzystać wysyłając wypełniony i podpisany wniosek na adres
daneosobowe@efl.com.pl

Wszystkie wnioski dotyczące realizacji praw wynikających z RODO, będą rozpatrywane w ciągu 30 dni.

Kontrola nad tym czy i w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych

Jeśli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Pamiętaj! Udzieloną zgodę możesz w każdym momencie odwołać.

Jakie zgody zbieramy?

„Wyrażam zgodę na używanie przez EFL telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Będziesz w kontakcie telefonicznym i e-mailowym ze swoim doradcą i nami. Dzięki temu nie przegapisz żadnej atrakcyjnej oferty lub promocji. Nie spamujemy!
Jeżeli uznasz, że jest inaczej, możesz w każdej chwili cofnąć zgodę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL podanych przeze mnie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, NIP, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług EFL po zakończeniu umowy leasingu.”

Pozostaniemy w kontakcie nawet po zakończeniu umowy, abyś mógł otrzymywać oferty skrojone na miarę Twoich potrzeb.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL podanych przeze mnie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, NIP, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych z EFL. Aktualna lista podmiotów powiązanych z EFL znajduje się na stronie efl.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi.”

Będziesz na bieżąco informowany o ciekawych ofertach naszych Partnerów przygotowanych specjalnie dla Klientów EFL np. o specjalnych rabatach lub gratisach. Jeżeli jednak uznasz, że oferty nie są interesujące lub wysyłamy je za często, w każdej chwili możesz cofnąć zgodę

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL podanych przeze mnie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, NIP, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług podmiotów będących Partnerami EFL. Aktualna lista Partnerów EFL znajduje się na stronie www.efl.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi/.”

Będziesz na bieżąco informowany o ciekawych ofertach naszych Partnerów przygotowanych specjalnie dla Klientów EFL np. o specjalnych rabatach lub gratisach. Jeżeli jednak uznasz, że oferty nie są interesujące lub wysyłamy je za często, w każdej chwili możesz cofnąć zgodę

Wyższy poziom ochrony Twoich danych

Najprościej rzecz ujmując, administrator danych osobowych (ADO) to podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Spoczywają na nim obowiązki decydujące o ochronie danych osobowych, z którymi warto się zapoznać, aby w pełni egzekwować swoje prawa.

Do najważniejszych obowiązków ADO należą:

 • zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych (przede wszystkim przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym),prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych,
 • zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
 • zapewnienie, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, które ADO nadaje,
 • prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych jeśli jest to wymagane. My powołaliśmy Inspektora i jest nim Małgorzata Chmielecka-Krecińska (kontakt: iod@efl.com.pl)

Twoje dane osobowe są dla nas bardzo ważne, dlatego stosujemy odpowiednie środki, aby je chronić.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta