Władze spółki

Władze spółki

Radosław Woźniak

Radosław Woźniak jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Doradztwa Finansowego i Pośrednictwa Business Development Institute.

Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca i współwłaściciel małej firmy z sektora IT. Następnie pracował w Spółce Getin Service Provider jako Wiceprezes Zarządu.
W roku 2003, Radosław Woźniak dołączył do EFL – firmy, której poświęcił największą część swojej dotychczasowej kariery. Rozpoczął od stanowiska Project Managera odpowiedzialnego za współpracę z zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Następnie został Zastępcą Dyrektora Sprzedaży, odpowiedzialnym za projekt współpracy z PSA zarówno z ramienia EFL jak i CA Bank Polska. W latach 2005-2010 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego Linii Biznesowych Retail Leasing i Auto Finance, po czym w styczniu 2010 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Sprzedaż i Marketing.
W maju 2018 Radosław Woźniak objął funkcję Prezesa Zarządu EFL Finance – spółki zajmującej się dystrybucją produktów Grupy EFL oraz będącej agentem ubezpieczeniowym.

Od 3 września 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EFL .

Radoslaw Woźniak jako Członek Rady Nadzorczej Carefleet SA, Członek Rady Nadzorczej Eurofactor Polska SA i Członek Rady Nadzorczej CA Leasing Serbia aktywnie pracuje na rzecz rozwoju i promocji leasingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Radosław Woźniak

Prezes Zarządu

Zobacz profil >

Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku jako Key Account Manager w Banku Austria Creditanstalt we Wrocławiu. Od końca 1999 roku związał się z Grupą EFL tworząc Dział Sprzedaży Specjalnej jako jednostki dedykowanej do wsparcia sprzedaży dla klientów korporacyjnych.

W kolejnych latach zajmował stanowiska dyrektorskie w obszarze ryzyka. Od 2002 roku pracował jako z-ca a następnie jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, początkowo odpowiadając za obszar procesów kredytowych i polityki ryzyka, a następnie od 2007 w randze Dyrektora Zarządzającego również za obszar windykacji, sprzedaży poleasingowej i kontroli umów.

W latach 2005 – 2014 Paweł Lewandowski pracował równolegle w Banku Credit Agricole Bank Polska, początkowo jako Doradca Zarządu odpowiedzialny za utworzenie funkcji zarządzania ryzykiem i procesów kredytowych dla segmentu MŚP a następnie jako Dyrektor Departamentu Ryzyka dla obszaru MŚP.

Od 1 czerwca 2015 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EFL odpowiedzialnego za Operacje.

Paweł Lewandowski

Wiceprezes Zarządu

Zobacz profil >

Paweł Bojko

Paweł Bojko karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako Product Manager w centrali firmy Lukas, w tym czasie wyłącznego producenta i importera sprzętu LG w Polsce, gdzie odpowiadał za kreowanie polityki i rachunek ekonomiczny produktów audio-video. W latach 1997-99 pracował w branży FMCG w spółce Kesz jako szef analityków, później również menedżer marketingu odpowiedzialny m.in. za symulacje finansowe i modele biznesowe. W latach 1999 do 2001 roku związany z IMPEL SA, odpowiadał za analizy rynkowe i planowanie marketingowe, potem również jako szef Działu Planowania Strategicznego.

Od 2001 roku w EFL SA, zajmował stanowiska z-cy Dyrektora Marketingu odpowiedzialnego za planowanie, analizy i modele rynkowe, Doradcy Zarządu ds. Planowania Strategicznego, później Dyrektora Controllingu, który od podstaw tworzył. Od 2007r. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów odpowiedzialny za finanse, controlling i księgowość. Jednocześnie prokurent Spółki i członek rad nadzorczych spółek zależnych EFL Finance SA, Carefleet SA i EFL Service SA. odpowiedzialny za politykę płynności całej Grupy EFL.
Od czerwca 2015r. Członek Zarządu ds. Finansów i koordynator polityki finansowej Grupy EFL. Od marca 2020 roku Paweł Bojko pełni funkcję prezesa zarządu EFL Finance.

W maju 2021 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu EFL, odpowiedzialnego za sprzedaż i rozwój.

Paweł Bojko

Wiceprezes Zarządu

Zobacz profil >

Eva Höglund

Eva Höglund rozpoczęła karierę w firmach Skandinaviska Enskilda Banken i H&M, by dołączyć do Crédit Agricole w 2001 r. jako kierownik krajowy w Crédit Agricole Consumer Finance. Zajmowała się kolejno następującymi podmiotami: Creditplus Bank (Niemcy), Banco Credibom (Portugalia), Crédium (Czechy i Słowacja), Finaref (Szwecja, Norwegia i Finlandia) i Dan-Aktiv (Dania). W 2010 roku awansowała na stanowisko dyrektora administracyjnego w Nordic Consumer Finance, gdzie odpowiadała za jednostki CA CF w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandi. Pięć lat później dołączyła do chińskiej spółki joint venture GAC Sofinco jako dyrektor ds. administracji i finansów. Od 2015 r. Eva Höglund była dyrektorem ds. finansowych w polskim i egipskim oddziale Crédit Agricole BPI.

Eva Höglund

Członek Zarządu

Zobacz profil >

Wojciech Przybył

Wojciech Przybył ukończył kierunek Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w branży reklamowej przeprowadzając jedne z bardziej interesujących kampanii w Polsce. W kolejnej dekadzie był zaangażowany w projekty związane z nowymi technologiami: poland.com oraz T-Systems. W EFL od 2002 roku, zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Marketingu, a następnie Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta. W 2009 r. powierzono mu utworzenie nowego podmiotu EFL Finance, w którym opracował procedury, księgowość, IT, szkolenia i współpracę biznesową z ubezpieczycielami. Od 2018 r. odpowiada za powstanie i rozwój Centrum innowacji w EFL Service. Jednocześnie pełni obowiązki Prezesa Zarządu w EFL Service.

Wojciech Przybył

Członek Zarządu

Zobacz profil >

Hans Ferm

Hans Ferm rozpoczął karierę w bankowości w 1986 r. i zajmował się kwestiami ryzyka w krajach skandynawskich, Niemczech, Singapurze, Tajlandii, Kambodży i Egipcie. Od 2013 roku był Członkiem Zarządu w Credit Agricole Ukraina. Do EFL dołączył w 2021 roku, by sprawować funkcję Członka Zarządu ds. Ryzyka.

Hans Ferm

Członek Zarządu

Zobacz profil >

Hervé Varillon

Przewodniczący

Bernard Muselet

Wiceprzewodniczący

Hervé Leroux

Członek rady nadzorczej

Eugénie Aurange

Członek rady nadzorczej

Olivier Guilhamon

Członek rady nadzorczej

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę

Znajdź oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta