Reklamacje

Reklamacje

Wypełnij formularz na portalu KlientEFL,
aby złożyć reklamację online
Formularz reklamacyjny

Reklamacja to sytuacja, w której leasingobiorca zgłasza leasingodawcy swoje zastrzeżenia do tego, jak leasingodawca świadczy mu usługę.

Gdzie i jak złożyć reklamację?

 • Elektronicznie

 • Ustnie

  • telefonicznie pod numerem: 71 769 31 99,
  • osobiście do protokołu w dowolnej jednostce leasingodawcy, która obsługuje klientów.
 • Pisemnie

  • pocztą na adres siedziby leasingodawcy: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe [t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.1113 ze zm.],
  • osobiście w siedzibie lub dowolnej jednostce leasingodawcy, która obsługuje klientów.

Rozpatrywanie reklamacji

 • Odpowiedzi

  • Leasingodawca rozpatruje reklamację i odpowiada na nią leasingobiorcy niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni od dnia, w którym otrzyma reklamację.
  • Aby zachować termin, wystarczy, że odpowie przed upływem tych 30 dni.
  • Leasingodawca odpowiada: w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail, jeśli leasingobiorca zgodzi się na taką formę kontaktu ( jeśli leasingobiorca wyrazi na to zgodę).
 • Przypadki szczególne

  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy leasingodawca nie może rozpatrzyć reklamacji i na nią odpowiedzieć w ciągu 30 dni, odpowie najpóźniej
  do 60 dni od dnia, w którym otrzymał reklamację. Przed udzieleniem odpowiedzi leasingodawca:
  1. Wyjaśni przyczynę opóźnienia.
  2. Wskaże okoliczności, które musi ustalić, aby rozpatrzyć reklamację.
  3. Określi przewidywany termin, w jakim rozpatrzy reklamację i na nią odpowie.

Przedstawione postępowanie obowiązuje także klientów, z którymi zawarliśmy umowę pożyczki.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta