Reklamacje

Napisz do nas, jeśli coś Twoim zdaniem poszło nie tak.
formularz online

Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do Leasingodawcy/Pożyczkodawcy przez Leasingobiorcę/Pożyczkobiorcę, w którym Leasingobiorca/ Pożyczkobiorca zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez Leasingodawcę/Pożyczkodawcę.

Gdzie i jak złożyć reklamację?

 • Elektronicznie

 • Pocztą

  Przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres Centrali Leasingodawcy/siedziby Pożyczkodawcy: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

 • Ustnie

  Telefonicznie pod numerem telefonu: 71 769 31 99 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Centrali Leasingodawcy/siedziby Pożyczkodawcy

 • W formie pisemnej

  Osobiście, w Centrali Leasingodawcy/siedzibie Pożyczkodawcy, pod adresem:
  ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Odpowiedzi

 • Leasingodawca/Pożyczkodawca rozpatruje reklamację i udziela Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 • Odpowiedź Leasingodawcy/Pożyczkodawcy może być dostarczona Leasingobiorcy/ Pożyczkobiorcy pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy.

Przypadki szczególne

 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Leasingodawca/Pożyczkodawca przekaże Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy informacje, w których:
 • 1. Wyjaśni przyczynę opóźnienia
 • 2. Wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
 • 3. Określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę

Znajdź oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta