Faktoring

Faktoring

Zatory płatnicze pogarszają płynność finansową Twojej firmy?
Skorzystaj z faktoringu – szybkiego finansowania faktur!

Faktoring oferowany jest przez spółkę Eurofactor S.A.
należącą do Grupy EFL
Zapytaj o ofertę

Faktoring dla firm w Grupie EFL

Zamrożenie środków w fakturach o długim terminie płatności to problem, z którym zmaga się wielu przedsiębiorców. Skutecznym rozwiązaniem jest faktoring, czyli sprzedaż nieprzeterminowanych wierzytelności faktorowi, który zapewnia m.in. szybkie finansowanie tych faktur od ręki. Podpisz umowę faktoringu z Grupą EFL i rozwijaj swoją firmę, korzystając z odblokowanych pieniędzy – my pozyskamy je od kontrahentów za Ciebie!

Zalety faktoringu

Poprawienie płynności finansowej
Poprawienie płynności finansowej

Eliminacja zatorów płatniczych
Eliminacja zatorów płatniczych

Poprawa wskaźników finansowych firmy
Poprawa wskaźników finansowych firmy

Optymalizacja kosztów
Optymalizacja kosztów

związanych z zarządzaniem wierzytelnościami

Wzrost konkurencyjności
Wzrost konkurencyjności

dzięki dłuższym terminom płatności dla odbiorców

Rodzaje faktoringu

Faktoring z regresem
Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu finansujemy należności krótkoterminowe od kontrahentów wraz z zarządzaniem należnościami
Faktoring bez regresu
Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) zapewnia finansowanie należności krótkoterminowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych wraz z przejęciem ryzyka ich niewypłacalności
Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka
Umożliwia nie tylko finansowanie należności od Twoich kontrahentów zagranicznych, ale również przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta zagranicznego do wysokości limitu uprzednio nadanego przez ubezpieczyciela
Faktoring odwrotny
Umożliwia finansowanie przez faktora Twoich zobowiązań handlowych wobec swoich dostawców

Najczęściej zadawane pytania dotyczące faktoringu

W ramach usługi faktoringu w Grupie EFL możesz korzystać z indywidualnie dobranego dla Twojej firmy rozwiązania finansowego. Oferujemy zarówno faktoring niepełny (z regresem), jak i faktoring pełny (bez regresu). Z naszych usług w tym zakresie możesz skorzystać niezależnie od tego, w jakim obszarze rozwijasz swoją działalność. Jeśli Twoi kontrahenci prowadzą firmy w Polsce, tak jak Ty, wystarczający będzie faktoring krajowy. We współpracy z kontrahentami z Europy i całego świata wspomoże Cię z kolei faktoring zagraniczny.

Usługa ta zapewnia terminowe spłacanie Twoich zobowiązań handlowych dostawcom, dzięki czemu wzmacnia się Twój wizerunek rzetelnego płatnika i solidnego partnera biznesowego. W dużym uproszczeniu – dzięki faktorowi Twój dostawca ma zagwarantowane terminowe bądź wcześniejsze regulowanie płatności za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Ty jednak zwrócisz faktorowi środki w określonym czasie, zwykle w ciągu 1-2 miesięcy. Usługa ta dedykowana jest dla firm o rocznych przychodach przekraczających 20 mln EUR.

Usługa ta zapewnia efektywne finansowanie dowolnie dużych wolumenów faktur, dedykowana dla firm o rocznych przychodach przekraczających 20 mln EUR, z bardzo dużym rozdrobnieniem kontrahentów- nawet kilkadziesiąt tysięcy, wystawiających bardzo dużą liczbę faktur oraz posiadających własne centrum rozliczeń i windykacji. Usługa oferowana w opcji z regresem lub bez regresu.

Opłaty operacyjne za faktoring to zazwyczaj prowizja od przyznanego limitu faktoringowego  (%), odsetki za finansowanie (stopa bazowa + marża %) oraz prowizja faktoringowa (%) pobierana od kwoty na fakturze. Jeśli wybierzesz faktoring pełny, pojawi się prowizja za przejęcie ryzyka przez faktora, który to na siebie przejmuje ewentualną niewypłacalność kontrahenta czy koszty windykacji.

Faktoring jako dodatkowe źródło finansowania nie tylko umożliwi Ci terminową zapłatę własnych zobowiązań i rat, ale też wliczenia opłat za korzystanie z faktoringu do kosztów uzyskania przychodu, czyli obniżenia podatku dochodowego.

Faktoring dotyczy finansowania faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął, ale przedsiębiorca potrzebuje pieniędzy szybciej. Windykacja służy do ściągania środków od osób zalegających z należnościami za faktury, których termin płatności już minął.

Jeśli korzystasz z faktoringu niepełnego, to Ty zwrócisz faktorowi środki za nieopłacone przez nierzetelnego kontrahenta faktury i będziesz odzyskiwać od niego pieniądze na własną rękę. Możesz się przed tym uchronić wybierając faktoring pełny – wtedy to faktor egzekwuje taką należność i prowadzi windykację.

Ta usługa jest skierowana do różnych firm. Nie musisz być dużym graczem działającym na międzynarodowym rynku, aby czerpać korzyści z faktoringu. Oferta Grupy EFL jest przeznaczona nawet dla przedsiębiorców prowadzących działalność na niewielką skalę. Faktoring dla małych firm jest dopasowany do mikroskali ich biznesu i zakłada optymalny stosunek między zaletami tego rozwiązania a poniesionymi kosztami.

Co zyskasz dzięki usłudze faktoringu?

Największą korzyścią z faktoringu dla firm jest likwidacja zatorów płatniczych – odblokowanie gotówki, która w normalnym trybie wpłynęłaby na Twoje konto dopiero za kilka tygodni czy miesięcy. To z kolei pozwala nie tylko na terminową spłatę bieżących zobowiązań, ale też na przeprowadzenie inwestycji. Pozyskane w ten sposób środki możesz też przeznaczyć na dowolny cel. To odróżnia faktoring dla firm chociażby od kredytu bankowego, który zazwyczaj precyzuje, na co można wydać pieniądze. Dodatkowym atutem faktoringu jest brak rat, ponieważ finansowanie spłacają Twoi kontrahenci.

Usługa faktoringu może również sprawić, że zyskasz w oczach obecnych i potencjalnych kontrahentów. Oferując im dłuższy termin płatności faktury, wyróżnisz się na tle konkurencji i pewniej będziesz rozwijał swoją firmę.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta