LEASING

Prowadzisz firmę? Rozwiń swój biznes dzięki atrakcyjnemu leasingowi EFL!

Korzyści z elastycznego leasingu EFL możesz czerpać niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy przedsiębiorstwo zatrudniające wiele osób. Przedmiotem umowy leasingowej może być wszystko, co wesprze Twoją firmę w rozwoju – bez względu na sektor, w jakim działa. To bezpieczna forma finansowania zarówno nowych, jak i używanych przedmiotów: samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego czy oprogramowania. Napędź sukces swojego biznesu, dobierając najlepszy dla siebie leasing w EFL.

Zamów ofertę

Najczęściej zadawane pytania dotyczące leasingu

Leasing to popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania, w której jedna strona (zwana leasingodawcą) udostępnia drugiej stronie (zwanej leasingobiorcą) prawo do korzystania z określonego dobra. Prawo to przysługuje na określony czas w zamian za regularne płatności (raty leasingowe), co pozwala uniknąć dużego wydatku związanego z zakupem określonego przedmiotu. W leasing można wziąć np. pojazdy (w tym samochody osobowe i dostawcze), maszyny, urządzenia czy komputery.

Na atrakcyjne warunki finansowania pomysłów na rozwój biznesu mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy – zarówno samozatrudnieni, jak i właściciele małych, średnich i dużych firm. Leasingobiorcą może zostać każdy przedsiębiorca posiadający nr NIP, w tym rolnicy indywidualni oraz lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską.

Skorzystać z leasingu mogą także świeżo upieczeni przedsiębiorcy. Dzięki temu są w stanie zrealizować pomysły, na których sfinansowanie zabrakłoby im własnych środków. Warunkiem udzielenia leasingu w EFL jest co najmniej półroczny staż działalności.

Kompleksowa oferta leasingu EFL pozwala sfinansować niemal wszystko, czego potrzebuje dany biznes. Wiele podmiotów decyduje się na leasing nowych i używanych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, które zwiększają mobilność pracowników oraz możliwości firmy. Przedmiotem umowy leasingowej może być również specjalistyczny sprzęt, m.in. budowlany (np. koparki, dźwigi, żurawie), medyczny (np. aparaty USG, unity stomatologiczne, rentgeny) czy rolniczy (np. ciągniki, kombajny, przyczepy). Leasingowaniu podlegają także różne maszyny i urządzenia, np. stolarskie, poligraficzne i gastronomiczne. W leasing można wziąć również sprzęt biurowy (np. drukarki, komputery, laptopy) oraz nowoczesne oprogramowanie.

Koszty związane z daną ofertą leasingową są wyliczane indywidualnie. Podstawowym wydatkiem ponoszonym przez leasingobiorcę jest comiesięczna rata leasingowa. Składa się ona z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Pierwsza zależy od początkowej ceny przedmiotu leasingu, a jej wysokość zmienia się wraz ze spadkiem wartości tej rzeczy. Druga stanowi z kolei wynagrodzenie leasingodawcy – na jej wysokość wpływa stopa procentowa WIBOR oraz marża danej firmy leasingowej. Wartość raty leasingowej może być stała lub zmienna. Zależy to m.in. od okresu obowiązywania umowy oraz kosztu wykupu przedmiotu leasingu, zapisanego w umowie.

Od leasingobiorcy zwykle oczekuje się również wniesienia opłaty wstępnej, która pozwala obniżyć ratę leasingową. Wyższy początkowy wkład własny jest wymagany od przedsiębiorców, którzy mają niewielką zdolność leasingową – może się to wiązać np. z krótkim okresem prowadzenia działalności. Koszty leasingu mogą obejmować również dodatkowe opłaty i prowizje, związane m.in. z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu, depozytem gwarancyjnym czy karami umownymi.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy zależą od tego, czy zastosowana jest standardowa, czy uproszczona procedura. W przypadku procedury uproszczonej firmy leasingowe zwykle wymagają takich dokumentów, jak: wypełniony i podpisany wniosek, dowód osobisty (kserokopia dołączona do wniosku) oraz pisemne oświadczenie o wynikach finansowych firmy. Standardowa procedura związana jest z większą liczbą formalności i może wymagać przedstawienia m.in. umów spółki, deklaracji podatkowych PIT lub CIT, odpowiednich zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS-u, odpisów z KRS lub CEIDG, zestawień z księgi przychodów i rozchodów czy rachunku zysków i strat.

Oferty leasingu dla firm w EFL

Leasing dla firm to korzystny sposób sfinansowania środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i zachowania konkurencyjności na rynku. Umożliwia rozłożenie kosztu inwestycji w czasie, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. W ramach umowy leasingu w prosty sposób zapewnisz swojej firmie dostęp do najnowocześniejszych technologii bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu.

Najlepsze oferty leasingu znajdziesz w EFL. U nas dostępny jest zarówno leasing operacyjny, leasing finansowy, jak i pożyczka leasingowa. Jeżeli Twoja firma ma odpowiednio długi staż, podpisujesz umowę leasingu w ramach uproszczonej procedury, bez skomplikowanych formalności. Decyzja o przyznaniu leasingu może zapaść nawet w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Czas trwania umowy leasingowej zależy od przedmiotu leasingu, a także oczekiwań leasingobiorcy – najczęściej od 12 do 84 miesięcy. Skonsultuj się z naszym doradcą, aby wybrać najbardziej opłacalną ofertę dla Twojej firmy.

Leasing szyty na miarę

Dzięki elastycznej ofercie leasingu w EFL, możesz dopasować sposób finansowania poszczególnych zasobów do wyjątkowych potrzeb swojej firmy. Masz wpływ zarówno na długość trwania umowy leasingowej, jak i wysokość comiesięcznej raty leasingowej, co pozwala lepiej zarządzać budżetem przedsiębiorstwa. Wybierając pomiędzy leasingiem operacyjnym a kapitałowym, podejmujesz decyzję, czy dany przedmiot automatycznie przejdzie na własność Twojej firmy po spłaceniu wszystkich rat. W momencie zakończenia umowy równie dobrze możesz rozpocząć leasing nowszego modelu, dzięki czemu zachowasz nowoczesny sprzęt bez ponoszenia dużych kosztów.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta