5 lutego 2020

Pożyczka leasingowa a leasing – podobieństwa i różnice

Przedsiębiorcy mają dziś wiele możliwości inwestowania w swoją firmę bez konieczności angażowania środków własnych. Do najpopularniejszych źródeł zewnętrznego finansowania należy leasing oraz pożyczka leasingowa. Dla kogo te produkty są przeznaczone, czym się cechują i jakie występują pomiędzy nimi podobieństwa i różnice?

Czym jest leasing, a czym pożyczka leasingowa?

Zarówno leasing, jak i pożyczka leasingowa stanowią formę stosunku cywilnoprawnego pomiędzy finansującym a korzystającym. W obu przypadkach stroną finansującą jest firma leasingowa. Tym co łączy oba te produkty finansowe, jest ściśle określony przedmiot umowy. Mogą nim być jedynie środki trwałe, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W odróżnieniu od tradycyjnej pożyczki, nie można więc za ich pomocą finansować dowolnego celu, np. konsumpcyjnego. Cechą wspólną obu form finansowania są również uproszczone procedury formalne. Firmy leasingowe nie stawiają tak rygorystycznych warunków swoim klientom jak banki, dlatego można znacznie szybciej zacząć korzystać z danej rzeczy. Nie jest chociażby wymagana wysoka zdolność kredytowa.

Główna różnica pomiędzy pożyczką leasingową a leasingiem wiąże się z tym, kto staje się formalnym właścicielem przedmiotu umowy. W przypadku leasingu przez cały okres jej trwania jest nim finansujący. Korzystający spłaca natomiast wartość środka trwałego w formie rat, powiększonych o marżę dla firmy leasingowej. Dopiero po zapłaceniu ostatniej raty, dana rzecz może stać się własnością leasingobiorcy. W leasingu finansowym dzieje się to automatycznie, podczas gdy korzystający z leasingu operacyjnego może sam zdecydować, czy chce wykupić przedmiot za niedużą kwotę. Z kolei osoba zaciągająca pożyczkę leasingową staje się właścicielem przedmiotu umowy już w momencie jego zakupu z otrzymanych środków.

Dla kogo pożyczka leasingowa, a dla kogo leasing?

Pożyczka leasingowa powstała z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcieli skorzystać z dofinansowania unijnego. Finansując środki trwałe w ramach leasingu, z powodu niekorzystnych przepisów musieli zmagać się z wieloma trudnościami na etapie rozliczania projektu. Obecnie z pożyczek leasingowych korzystają również pozostałe przedsiębiorstwa, które potrzebują pieniędzy na inwestycje. Niektóre firmy leasingowe udzielają takiego wsparcia bez konieczności wnoszenia wkładu własnego – w przypadku leasingu operacyjnego jego wpłata zwykle jest obowiązkowa. Kupując przedmiot ze środków otrzymanych w ramach pożyczki leasingowej, można także dowolnie nim dysponować, modernizować, unowocześniać, czy wymieniać podzespoły – w umowie leasingu wymagana jest na to zgoda finansującego.

Na leasing decydują się natomiast zwłaszcza te firmy, które chcą zapewnić sobie szereg korzyści podatkowych, a nie zależy im na nabyciu od razu prawa własności do przedmiotu umowy. Leasing docenią również ci przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać w pakiecie dodatkowe korzyści. Wiele firm finansujących oferuje szereg usług dodatkowych – m.in. atrakcyjne cenowo ubezpieczenie OC, AC i assistance, serwis, wymianę opon czy wsparcie w przypadku wystąpienia szkody. Korzystanie z leasingu może zainteresować także te podmioty, które chcą uniknąć obniżenia zdolności kredytowej.

Na jak długi czas można zawrzeć umowę?

Osoby zaciągające pożyczkę leasingową mogą otrzymać sporą ilość gotówki, a następnie spłacać zobowiązanie w formie rat. Ich wysokość będzie stosunkowo nieduża, jeżeli zdecydują się na rozłożenie płatności w czasie – firmy leasingowe podpisują umowy nawet na około 8 lat. Pożyczkobiorca może także zdecydować się na krótki czas spłaty – np. kilku miesięcy. Nie jest to możliwe w przypadku leasingu operacyjnego, który wymaga zawarcia umowy na co najmniej 40% okresu normatywnego amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Czas obowiązywania umowy będzie więc wynosił minimum kilka lat.

Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja

Leasingobiorcy zyskują możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu każdej uregulowanej na rzecz finansującego raty – w leasingu operacyjnym części kapitałowej i odsetkowej, a w leasingu finansowym jedynie części odsetkowej. Korzystający z leasingu operacyjnego może ponadto potraktować jako koszty firmowe poniesioną opłatę wstępną, manipulacyjną oraz dodatkowe prowizje. Umowa pożyczki leasingowej pozwala natomiast uwzględniać w kosztach prowadzenia działalności naliczane odsetki od zaciągniętego zobowiązania.

Zarówno w przypadku leasingu, jak i pożyczki leasingowej, przedsiębiorca może wpisywać w koszty firmy wydatki eksploatacyjne. Jeśli przedmiotem umowy będzie samochód, wtedy uwzględniać można m.in. koszty paliwa, wymiany opon, napraw, przeglądów, korzystania z autostrad czy automyjni.

Z uwagi na to, że przedmiot sfinansowany z pożyczki staje się automatycznie własnością przedsiębiorcy, może umieścić go w rejestrze środków trwałych i dokonywać bieżących odpisów amortyzacyjnych. Prawo do jego amortyzowania zyskuje również leasingobiorca korzystający z leasingu finansowego, pomimo że do końca umowy właścicielem środka trwałego pozostaje firma leasingowa. W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje jedynie finansujący – przedsiębiorca będzie miał taką możliwość dopiero po ewentualnym wykupieniu przedmiotu umowy.

Leasing i pożyczka leasingowa a VAT

W zależności od wybranej formy finansowania, przedsiębiorca w różny sposób będzie płacił i rozliczał podatek VAT. W przypadku leasingu operacyjnego finansujący nalicza go do każdej raty w stałej wysokości 23%. Korzystający z leasingu finansowego płaci cały VAT z góry, a jego wysokość jest uzależniona od tego, jaką stawką podatku został objęty przedmiot umowy. Rata pożyczki leasingowej nie jest natomiast powiększana przez finansującego o VAT. W związku z tym rozwiązanie to nie naraża na dodatkowe koszty podatkowe tych przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi płatnikami podatku VAT, np. przedstawicieli zawodów medycznych.

Co można sfinansować?

Leasing i pożyczka leasingowa pozwalają na sfinansowanie różnego rodzaju środków trwałych, które przedsiębiorca zamierza wykorzystywać w prowadzonej działalności. Mogą być to m.in.:

Ze środków finansowych otrzymanych w ramach pożyczki nie można natomiast przeprowadzić takich czynności jak np. modernizacja maszyn, remonty pomieszczeń czy zakup materiałów.

Według danych z raportu Związku Polskiego Leasingu „Wyniki branży leasingowej 2018”, łączna kwota finansowania w formie leasingu w 2018 roku wyniosła 71,5 mld złotych, podczas gdy w tym samym czasie udzielono pożyczek leasingowych na kwotę 11,1 mld złotych. Pożyczka służy firmom zwłaszcza do finansowania maszyn i innych urządzeń. Przedmiotem umowy leasingowej są natomiast zazwyczaj samochody i inne pojazdy. Procentową strukturę finansową w 2017 roku obrazuje poniższa tabela:

leasing pożyczka leasingowa
pojazdy lekkie 52% 24,7%
transport ciężki 24,9% 15,8%
maszyny i inne urządzenia (w tym IT) 21,2% 59%
nieruchomości 1,3% 0,1%
inne 0,6% 0,4%

Pożyczka leasingowa a leasing porównanie

W ramach podsumowania przygotowaliśmy tabelę, która ukazuje podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy leasingiem a pożyczką leasingową.

leasing pożyczka leasingowa
okres zawarcia umowy minimum 40% okresu normatywnego amortyzacji (leasing operacyjny) lub dowolny (leasing finansowy) dowolny
wpływ na zdolność kredytową brak obniża
możliwość unowocześniania / modernizacji / wymiany podzespołów jedynie za zgodą finansującego dowolnie
koszty uzyskania przychodów część kapitałowa i odsetkowa raty (leasing operacyjny) lub część odsetkowa raty (leasing finansowy), wydatki eksploatacyjne, opłata wstępna, prowizje, pozostałe opłaty odsetki naliczone do rat
VAT 23% (leasing operacyjny) lub według stawki leasingowanego przedmiotu (leasing finansowy) 0%
podmiot dokonujący amortyzacji finansujący (leasing operacyjny) lub korzystający (leasing finansowy) pożyczkobiorca
przedmiot finansowania firmowe środki trwałe
podmiot finansujący firma leasingowa

 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X