19 lutego 2020

Na czym polega leasing konsumencki i na jakich zasadach zawierana jest umowa?

Leasing jest popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Mają oni dzięki niemu możliwość wyposażenia firmy w środki trwałe – np. maszyny, komputery czy samochody – bez angażowania własnego kapitału, a zarazem zyskują liczne korzyści podatkowe. Mogą jednak z niego korzystać nie tylko firmy, lecz także osoby fizyczne. W artykule wyjaśniamy pojęcie leasingu konsumenckiego oraz przybliżamy jego najważniejsze cechy. Wskazujemy również, jakie przedmioty mogą zostać objęte umową leasingu na osobę prywatną.

Leasing konsumencki – definicja

Leasing konsumencki to forma zewnętrznego finansowania dowolnych ruchomości oraz nieruchomości. Łączy podstawowe cechy kredytu i wynajmu. Stronami zawieranej umowy cywilnoprawnej jest firma leasingowa (finansujący/leasingodawca) oraz osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (korzystający/leasingobiorca). Konsument w całym okresie trwania umowy nie staje się właścicielem przedmiotu, lecz jedynie osobą go używającą.

Użytkownik leasingowanej rzeczy jest zobowiązany do regularnego opłacania rat oraz korzystania z przedmiotu umowy na ściśle określonych warunkach. Ich nieprzestrzeganie może spowodować konieczność zwrócenia danej rzeczy finansującemu. Leasingobiorca wraz z kolejnymi ratami nie spłaca całkowitej wartości przedmiotu, a część odpowiadającą spadkowi w czasie jego wartości rynkowej. Samochód w leasingu konsumenckim wymaga wykupienia nie tylko podstawowego ubezpieczenia OC, lecz także AC oraz NNW – polisy te są zwykle uwzględniane przez finansującego przy obliczaniu comiesięcznej raty.

Leasing bez firmy nie pozwala osobie fizycznej na zmniejszenie należnego podatku dochodowego. Do każdej raty doliczany jest również VAT – jego wysokość zależy od stawki, jaką objęty został przedmiot leasingu.

Zasady zawierania umowy leasingu dla osób fizycznych

Umowa leasingu dla osób prywatnych wymaga zachowania formy pisemnej. W dokumencie takim powinien zostać wskazany konkretny cel finansowania. Przedmiotem umowy może być dowolna ruchomość lub nieruchomość. Osoba fizyczna ma możliwość wzięcia w leasing m.in. komputera, samochodu, mieszkania, lodówki, pralki, telewizora czy mebli. Wymagane jest również ścisłe określenie czasu trwania umowy oraz harmonogramu spłat kolejnych rat.

Leasing konsumencki to warte rozważenia rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób fizycznych, które nie mogą wykazać się wysoką zdolnością kredytową. Firmy leasingowe nie mają obowiązku tak szczegółowego jej analizowania, jak banki przed udzieleniem kredytu. Często nie sprawdzają również historii leasingobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zawarcie umowy nie wpływa także na obniżenie przyszłej zdolności kredytowej. Finansujący ma prawo wymagać od osoby fizycznej wniesienia wkładu własnego, którego wysokość zazwyczaj wynosi od 1% do 10% wartości przedmiotu.

Procedury wymagane do zawarcia umowy leasingu konsumenckiego nie są skomplikowane ani czasochłonne. Firmy leasingowe często godzą się na procedurę uproszczoną. Osoba fizyczna oprócz wniosku o leasing, przedstawia wtedy zazwyczaj jedynie kserokopie dwóch dokumentów tożsamości oraz zaświadczenie o zarobkach. W przypadku standardowej procedury, konsument może zostać również poproszony o wyciąg z konta bankowego, a także dodatkowe zabezpieczenie umowy leasingu. Przybiera ono taką formę, jak np. własne poręczenie majątkowe, zastaw prywatnego mienia, poręczenie majątkowe osoby trzeciej, weksel in blanco czy blokada środków na rachunku bankowym. Możliwość otrzymania przedmiotu w leasingu konsumenckim mają nie tylko osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, lecz także osiągające dochody z innych źródeł, np. umowy cywilnoprawnej czy kontraktu.

Konsekwencje przedwczesnego zerwania umowy

W przypadku przedwczesnego zerwania umowy, leasingobiorca jest zobowiązany do zwrócenia przedmiotu finansującemu oraz spłaty wszystkich pozostałych, nieuregulowanych rat. Musi również liczyć się z koniecznością zapłaty kary umownej. Natychmiastowe zakończenie umowy może nastąpić m.in. w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej – kiedy naprawa leasingowanego samochodu byłaby nieopłacalna. Korzystający ma wtedy obowiązek zapłacenia pozostałych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał na skutek uregulowania zobowiązania przed terminem wskazanym w umowie.

Wykupienie przedmiotu leasingu konsumenckiego

Osoba fizyczna korzystająca z leasingu może samodzielnie zdecydować, czy chce wykupić przedmiot umowy po spłaceniu ostatniej raty. Jeżeli skorzysta z takiej możliwości, wtedy będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty niewielkiej kwoty – zwykle w wysokości 1% początkowej wartości leasingowanej rzeczy. Istnieje również możliwość zrezygnowania z wykupu. Korzystający nie musi wtedy martwić się samodzielną sprzedażą. Oddaje używany przedmiot finansującemu i ma możliwość wzięcia w leasing kolejnego – np. nowego modelu samochodu.

Od czego zależy wysokość raty?

Prywatni leasingobiorcy mają możliwość samodzielnego skonfigurowania wysokości raty. Będzie ona uzależniona m.in. od wniesionej opłaty wstępnej (inicjalnej), stanowiącej wkład własny korzystającego. Comiesięczne koszty leasingu konsumenckiego samochodu będą również uzależnione od planowanego rocznego przebiegu, długości umowy oraz dodatkowych usług w ramach pakietu leasingowego.

Firmy leasingowe, dzięki współpracy z dealerami samochodowymi, są stanie wynegocjować niższą cenę auta niż rynkowa. Mogą także zawrzeć umowę ubezpieczenia czy serwisowania na korzystniejszych warunkach. Przekłada się to na niższą ratę dla leasingobiorcy. Nie musi się on zarazem przejmować ponoszeniem dodatkowych kosztów drobnych napraw, przeglądów, wymiany wycieraczek, opon czy płynów eksploatacyjnych. Oszczędza również czas związany z tego typu czynnościami. Niektóre firmy leasingowe oferują ponadto osobom fizycznym, w razie konieczności, samochód zastępczy.

Dla kogo jest przeznaczony leasing konsumencki?

Leasing konsumencki to warta rozważenia forma zewnętrznego finansowania zwłaszcza dla osób osiągających duże dochody, lecz nieposiadających wysokiej zdolności kredytowej. Dotyczy to najczęściej konsumentów nieosiągających dochodów w ramach umowy o pracę lub mających negatywną historię kredytową. Leasing pozwala im sfinansować drogi przedmiot, na którego zakup nie mogliby sobie pozwolić ze środków własnych. Rozwiązanie to mogą wziąć pod uwagę również te osoby, które nie chcą się przejmować kosztami i dodatkowymi obowiązkami związanymi z serwisowaniem, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem czy drobnymi naprawami.

Leasing dla osób fizycznych to zatem godna uwagi alternatywa dla pozostałych form zewnętrznego finansowania, takich jak kredyt konsumencki czy pożyczka. Za jego wyborem przemawia przede wszystkim brak zawiłych i czasochłonnych formalności, łatwa dostępność, możliwość częstej wymiany przedmiotu na nowy oraz uwzględnienia dodatkowych usług w cenie raty. 

 

Wpis ma charakter czysto informacyjny – Europejski Fundusz Leasingowy aktualnie nie posiada w swojej ofercie leasingu konsumenckiego. Zachęcamy do zapoznania się z innymi produktami EFL.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń
801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę
Znajdz oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X