20 listopada 2019

Leasing czy wynajem długoterminowy? Podobieństwa i różnice

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy lepszym sposobem finansowania firmowej floty będzie wynajem długoterminowy czy leasing. Na to pytanie nie ma jednak jednej prawidłowej odpowiedzi, gdyż oba rozwiązania posiadają mocne i słabsze strony. Ostateczny wybór powinien być uzależniony zwłaszcza od potrzeb firmy oraz jej kondycji finansowej. 

Wynajem długoterminowy a leasing – cechy wspólne

W obu przypadkach można zyskać szereg korzyści. Firma rezygnując z zakupu pojazdów czy innych środków trwałych za gotówkę, unika zamrażania kapitału, który może na bieżąco inwestować. Zyskuje również wiele możliwości optymalizacji podatkowej poprzez odliczanie podatku VAT od kosztów związanych z bieżącą eksploatacją. Możliwe jest również zaliczanie wydatków, w tym comiesięcznych rat lub czynszu, do kosztów uzyskania przychodu. Zarówno podpisanie umowy leasingu, jak i wynajmu wiąże się z niedużymi formalnościami i nie ma wpływu na obniżenie zdolności kredytowej. Użytkowany przedmiot przed zakończeniem umowy pozostaje własnością finansującego.

Leasing a wynajem – porównanie kosztów

Wynajem długoterminowy jest przeznaczony zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy cenią sobie wygodę i przewidywalność. Decydując się na tę formę finansowania opłacają comiesięcznie stałą kwotę czynszu, która obejmuje liczne usługi dodatkowe. Najczęściej zaliczają się do nich ubezpieczenie, okresowe przeglądy, naprawy, a także sezonowa wymiana ogumienia czy innych części, które z czasem naturalnie się zużywają. Najemca nie musi się zatem przejmować takimi obowiązkami i nie jest narażony na dodatkowe koszty. Może również otrzymać wsparcie administracyjne, np. związane z rejestracją pojazdu. Wysokość czynszu jest stała – ustala się ją przed podpisaniem umowy, biorąc pod uwagę przewidywaną utratę wartości środka trwałego oraz marżę finansującego. 

W przypadku leasingu operacyjnego, zazwyczaj to leasingobiorca na własną rękę pokrywa wszelkie koszty bieżącej eksploatacji, napraw, przeglądów czy ubezpieczeń. Każdego miesiąca reguluje raty leasingowe, spłacając w ten sposób wartość leasingowanego przedmiotu, powiększoną o marżę finansującego. Może być również zobowiązany do wniesienia opłaty wstępnej. Comiesięczna rata leasingu operacyjnego jest wyższa w porównaniu do czynszu najmu. Osoba która wzięła leasing samochodu może jednak po zakończeniu umowy wykupić pojazd czy inny środek trwały w atrakcyjnej cenie, znacznie niższej w porównaniu do wartości rynkowej. Zwykle ma również wpływ na wybór firmy ubezpieczeniowej czy serwisu, a czasami może również poddać przedmiot umowy modernizacji. Zamiar przeprowadzenia tego typu czynności należy jednak obowiązkowo zgłosić finansującemu i uzyskać jego zgodę.

Na jaki czas zawierana jest umowa?

Umowa leasingu operacyjnego powinna być podpisana na co najmniej 40% okresu amortyzacji. Jest to zazwyczaj 5 lat, lecz niektóre firmy leasingowe wydłużają ten okres o dodatkowe 1-2 lata. Umowa wynajmu może natomiast zostać zawarta na krótszy czas – np. 2 lub 3 lat. Przedsiębiorca po jej zakończeniu zwykle zwraca środek trwały finansującemu, po czym ma możliwość podpisania kolejnej umowy na długoterminowy najem. Może więc wymieniać samochód na nowy i nie musi przejmować się poszukiwaniem nabywcy dotychczas używanego pojazdu.

Leasing czy wynajem – od czego uzależnić ostateczną decyzję?

Każda z opisywanych form finansowania sprawdzi się w przypadku innych grup przedsiębiorców. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zadać sobie m.in. następujące pytania:

  • czy przedsiębiorcy zależy na częstej zmianie środków trwałych na nowe – np. ze względu na potrzebę budowania prestiżowego wizerunku firmy?
  • jak dużym kapitałem dysponuje firma i czy jest w stanie pokryć koszty niespodziewanych awarii bez narażania się na obniżenie płynności finansowej?
  • jak często firma korzysta z floty samochodowej – w przypadku wynajmu długoterminowego przekroczenie zapisanego w umowie limitu kilometrów naraża na dodatkowe opłaty,
  • czy przedsiębiorca zamierza wykupić po zakończeniu umowy udostępniany przez finansującego środek trwały?
  • czy firmie zależy na elastyczności w zakresie eksploatacji środka trwałego, wyboru ubezpieczyciela, firmy serwisowej itp.?
  • jak dużą wysokość comiesięcznej raty przedsiębiorca jest w stanie opłacać?
  • na jak długi okres firma zamierza zawrzeć umowę z finansującym?

Jakie zmiany spowodowała ostatnia nowelizacja prawna?

1 stycznia 2019 roku, na skutek nowelizacji prawnej, zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące leasingu i wynajmu długoterminowego. Ustawodawca wprowadził pewne limity, które ograniczają możliwość zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy podpisujący po 1 stycznia 2019 umowę leasingu lub wynajmu samochodu osobowego, mogą odtąd zaliczać do kosztów firmowych jedynie raty/czynsz o wartości odpowiadającej proporcjonalnie kwocie 150 tysięcy złotych. W przypadku niższej ceny pojazdu, nadal możliwe jest zaliczanie wydatków w pełnej wysokości. 

Zmieniły się również zasady zaliczania do kosztów prowadzenia działalności wydatków eksploatacyjnych. Ograniczenie dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy używają samochodów zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Od 1 stycznia 2019 mogą oni uwzględniać nie więcej niż 75% wydatków, takich jak np. opłaty parkingowe, naprawy i przeglądy, zakup paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych czy części zamiennych. Zmiana ta w mniejszym stopniu dotyka firmy korzystające z wynajmu długoterminowego, ponieważ nie muszą one samodzielnie pokrywać tego typu kosztów – obowiązek ten bierze na siebie finansujący.

Leasing a wynajem długoterminowy – różnice

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie najważniejszych różnic pomiędzy wynajmem długoterminowym a leasingiem

Leasing operacyjny Wynajem długoterminowy
Dla firm planujących kupić leasingowany przedmiot po zakończeniu umowy – leasingobiorca staje się jego właścicielem po zapłaceniu ostatniej raty, Dla firm, które nie zamierzają wykupić przedmiotu umowy – mogą wtedy podpisać umowę na kolejny wynajem nowego środka trwałego,
Wysoka elastyczność – leasingobiorca zwykle ma wpływ na wybór stacji serwisowej czy firmy ubezpieczeniowej, a czasami może również modernizować przedmiot leasingu, Przewidywalne koszty – firma finansująca pokrywa koszty serwisowania, przeglądów, wymiany opon, ubezpieczeń, opłaty administracyjne, rejestracyjne itp.,
Wymagana nieduża opłata wstępna, Brak opłaty wstępnej,
Umowa zawierana zwykle na dłuższy termin (minimum 40% okresu amortyzacji) – najczęściej 5 lat, lecz termin ten może zostać wydłużony, Umowa może być zawarta na krótszy termin – pozwala to wielokrotnie wymieniać samochód na nowy (np. po 2 latach),
Brak maksymalnego rocznego przebiegu leasingowanego samochodu, Konieczność przestrzegania limitu rocznego przebiegu – zwykle od 10 do 40 tys. km,
Wyższa rata – rekompensuje ją możliwość wykupu leasingowanego przedmiotu w atrakcyjnej cenie, Niższa rata.

 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X