Informacje dla klientów w związku z sytuacją w Ukrainie

Informacje dla klientów w związku z sytuacją w Ukrainie

Ważne informacje

 • 25

  mar
  2022

  Zmiany w upoważnieniach do wyjazdu za granicę

  EFL nie wydaje upoważnień do wyjazdu leasingowanym pojazdem na teren Białorusi i Rosji. W związku tym dokument nie występuje w języku rosyjskim. W przypadku Ukrainy i Mołdawii ważność upoważnienia zależy od wykupu przez leasingobiorcę dodatkowego ubezpieczenia samochodu obowiązującego na terenie tych krajów. Leasingobiorca musi posiadać ważną polisę  ubezpieczeniową na pojazd, którego dotyczy wniosek. Dodatkowo ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę …

  więcej
 • 02

  mar
  2022

  Zakup paliwa – komunikat wydany przez PKN ORLEN S.A.

  Olbrzymi popyt na paliwa, który trwa od kilku dni, spowodował wyzwania logistyczne, które mogą skutkować czasową niedostępnością paliw na stacjach. Aby zapewnić wszystkim dostęp do produktu, wprowadzone zostały ograniczenia w ilości jednorazowego zakupu paliwa: 50 litrów w przypadku samochodu osobowego 100 litrów w przypadku samochodu dostawczego 500 litrów w przypadku samochodu ciężarowego (TIR) oraz autobusów Informujemy również, że paliwo może …

  więcej
 • 02

  mar
  2022

  Najważniejsze kwestie dot. przekazania sprzętu na cele obronne

  Najważniejsze kwestie dot. przekazania sprzętu na cele obronne W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami dotyczącymi przekazania sprzętu na cele obronne, wyjaśniamy najważniejsze kwestie. Na kogo może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych na cele przygotowania obronności Państwa w czasie pokoju Biorąc pod uwagę obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, …

  więcej
 • 02

  mar
  2022

  Informacje dla klientów dotyczące ubezpieczeń

  Wedle większości obowiązujących zapisów, ochrona assistance i ubezpieczenie AC nie będą uwzględniały zdarzeń na terenach objętych konfliktem. Rekomendujemy każdorazowo przed wyjazdem do krajów takich jak: Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia, kontakt bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń i indywidualne potwierdzenie, że sposób użytkowania i miejsce docelowe, w które udaje się pojazd, będzie objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie informujemy, że z ochrony ubezpieczeniowej …

  więcej

Solidarni z Ukrainą

Grupa EFL wspiera finansowo Fundację Mathesianum, która utworzyła świetlicę muzyczną dla dzieci uchodźców. Przekazane środki przyczynią się do długofalowego działania placówki.  Współpraca z Fundacją obejmuje również możliwość wsparcia organizacyjnego – w ramach wolontariatu pracowniczego. Osoby zatrudnione w EFL mogą skorzystać z dodatkowych 5 dni płatnej nieobecności na działania charytatywne na rzecz uchodźców.

W świetlicy opiekę znajdą dzieci wieku od 4 do 6 lat, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Na miejscu czekają na nie gry i zabawy prowadzone w całości po ukraińsku, przez ukraińskie nauczycielki. Dzieci otrzymują również posiłki. Dla mam udostępniono kawiarenkę.

Grupa EFL zapewnia pracownikom 5 dni płatnej nieobecności, aby mogli efektywnie działać jako wolontariusze na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wiemy, że bardzo wielu z naszych pracowników jest osobiście zaangażowanych w pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Wkładają w to czas, który dzielą między pracę zawodową, życie prywatne i niesienie pomocy potrzebującym. Dając wyraz naszemu wsparciu dla takiej postawy, chcemy stworzyć realne możliwości działania w ramach wolontariatu, czyli zapewnić pracownikom dodatkowy czas na działania charytatywne – mówi Radosław Woźniak, Prezes Zarządu EFL SA

Już w tym tygodniu pracownicy Grupy mogą skorzystać w dodatkowych dni nieobecności, które będą mogli przeznaczyć na pomoc osobom przyjeżdzającym z Ukrainy oraz ich rodzinom.

5 dodatkowych płatnych dni na działania wolontariackie to kolejny wyraz naszej solidarności z obywatelami Ukrainy.

Spółki należące do Grupy Credit Agricole przekażą na konto Polskiej Misji Medycznej 600 tys. zł. Darowizna zostanie przeznaczona na pomoc medyczną dla ukraińskich szpitali: zakup sprzętu i leków.

Polska Misja Medyczna działa od ponad 20 lat i udziela pomocy medycznej ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów w najbardziej potrzebujących rejonach świata. Jest jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, która skupia się wyłącznie na udzielaniu pomocy medycznej.

Każdy z naszych pracowników i współpracowników może również wesprzeć stowarzyszenie. Na stronie pmm.org.pl znajdują się precyzyjne informacje jak pomóc.

Spółki Grupy CA Polska i EFL uruchomiły specjalny rachunek – „Pomoc dla Ukrainy”, który zasiliły kwotą 180 tys. zł. Środki będą przeznaczone na wsparcie pracowników z Ukrainy i ich rodzin, jak również dla osób zatrudnionych w Credit Agricole Ukraina, którzy zdecydują się na przyjazd do Polski.

Nawiązaliśmy współpracę z Karolem Bączkowskim – ratownikiem medycznym, z którym kompletujemy specjalistyczne apteczki pierwszej pomocy. Zaawansowane opatrunki posłużą tam, gdzie zawartość apteczki samochodowej jest niewystarczająca, aby skutecznie nieść pomoc.

Spółka Truck Care wspiera regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, któremu udostępniła specjalną chłodnię.

Spółka Carefleet przekazała apteczki samochodowe ze swojej floty na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża.

Grupa EFL skupia się pomocy pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom, którzy mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie HR Business Partnerów oraz psychologa. Powstały dedykowane skrzynki e-mail oraz grupa wsparcia na Facebooku, która zrzesza pracowników wszystkich Spółek Grupy Credit Agricole w Polsce i jest miejscem wymiany informacji o możliwości udzielenia pomocy lub jej znalezienia.

Jesteśmy również otwarci na pomoc naszym klientom, którzy pochodzą z Ukrainy, bądź prowadzą biznes, na który konflikt zbrojny ma wpływ. Podobnie jak to miało miejsce w pandemii,
również tym razem pokażemy solidarność i partnerstwo i – jeśli będzie taka potrzeba – okażemy adekwatne do sytuacji i jej skali – wsparcie.
– powiedział Radosław Woźniak, Prezes EFL SA.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta