Sytuacja w Ukrainie

25-03-2022

Zmiany w upoważnieniach do wyjazdu za granicę

EFL nie wydaje upoważnień do wyjazdu leasingowanym pojazdem na teren Białorusi i Rosji. W związku tym dokument nie występuje w języku rosyjskim. W …

02-03-2022

Zakup paliwa – komunikat wydany przez PKN ORLEN S.A.

Olbrzymi popyt na paliwa, który trwa od kilku dni, spowodował wyzwania logistyczne, które mogą skutkować czasową niedostępnością paliw na stacjach. Aby zapewnić wszystkim …

02-03-2022

Najważniejsze kwestie dot. przekazania sprzętu na cele obronne

Najważniejsze kwestie dot. przekazania sprzętu na cele obronne W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami dotyczącymi przekazania sprzętu na cele obronne, wyjaśniamy …

02-03-2022

Informacje dla klientów dotyczące ubezpieczeń

Wedle większości obowiązujących zapisów, ochrona assistance i ubezpieczenie AC nie będą uwzględniały zdarzeń na terenach objętych konfliktem. Rekomendujemy każdorazowo przed wyjazdem do krajów …

25-02-2022

Informacja dla klientów. Niepokój wywołany sytuacją w Ukrainie

W związku z trudną sytuacją związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie informujemy, że w ramach obsługi naszych klientów jesteśmy dla Państwa dostępni pod …