2 marca 2022

Informacje dla klientów dotyczące ubezpieczeń

Wedle większości obowiązujących zapisów, ochrona assistance i ubezpieczenie AC nie będą uwzględniały zdarzeń na terenach objętych konfliktem.

Rekomendujemy każdorazowo przed wyjazdem do krajów takich jak: Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia, kontakt bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń i indywidualne potwierdzenie, że sposób użytkowania i miejsce docelowe, w które udaje się pojazd, będzie objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Jednocześnie informujemy, że z ochrony ubezpieczeniowej są każdorazowo wyłączone szkody spowodowane działaniami wojennymi  lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu.

W załączonej tabeli przekazujemy wytyczne zakładów ubezpieczeń dotyczące rozszerzenia zakresu AC

o „Kradzież na byłe kraje ZSRR” oraz dodatkowe informacje o zakresie terytorialnym i włączeniach.

Dotyczy produktów EFL SA.

 

  PZU ERGO-HESTIA UNIQA
Zakres terytorialny Auto-Casco Ubezpieczenie obowiązuje w krajach Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela lub na Cyprze Ubezpieczenie obowiązuje w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Europy i innych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów) oraz na terytorium Maroka, Izraela i Tunezji
Wyłączenia z ochrony Auto Casco Nie są objęte szkody spowodowane działaniami wojennymi  lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotaż Nie są objęte szkody spowodowane działaniami wojennymi, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę Nie są objęte szkody powstałe w czasie używania pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, policji lub innych podmiotów
Nie są objęte szkody powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, a także w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg
Zakres Auto Casco rozszerzenie „Kradzież na byłe kraje ZSRR” KONIECZNA INDYWIDUALNA ZGODA WYŁĄCZONE Z OFERTY W DALSZYM CIĄGU DOSTĘPNE W OFERCIE
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie; uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta; uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu; kradzieży pojazdu lub jego części. Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego

 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klienta EFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta