25 marca 2022

Zmiany w upoważnieniach do wyjazdu za granicę

EFL nie wydaje upoważnień do wyjazdu leasingowanym pojazdem na teren Białorusi i Rosji. W związku tym dokument nie występuje w języku rosyjskim.

W przypadku Ukrainy i Mołdawii ważność upoważnienia zależy od wykupu przez leasingobiorcę dodatkowego ubezpieczenia samochodu obowiązującego na terenie tych krajów.

Leasingobiorca musi posiadać ważną polisę  ubezpieczeniową na pojazd, którego dotyczy wniosek. Dodatkowo ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości pojazdu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwania umowy leasingu, a niepokryte przez zakład ubezpieczeń.

EFL zastrzega sobie również prawo do wycofania wydanego upoważnienia w dowolnym momencie.

Wydane upoważnienia do wyjazdu do pozostałych krajów europejskich – pozostaje bez zmian.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klienta EFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta