16 stycznia 2020

5 najważniejszych zmian dla przedsiębiorców od 2020 roku

Początek nowego roku to nie tylko snucie planów i realizacja postanowień. To także kolejne zmiany w prawie, które dotkną osoby prowadzące własne firmy. Zdecydowana większość przedsiębiorców uważa, że w 2019 roku rząd nie poprawił warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdźmy, co przyniosą najnowsze regulacje.

 

Podniesienie minimalnych składek ZUS

Rząd przyjął już założenia co do przeciętnego wynagrodzenia w tym roku. Oszacowano je aż na 5227 złotych (wcześniej przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4765 złotych). Wiemy już, że przełoży się to na minimalne składki ZUS, które zgodnie z nowymi regulacjami kształtują się następująco:

 • składka emerytalna – 612,19 złotych,
 • składka rentowa – 250,90 złotych,
 • składka chorobowa – 76,84 złotych,
 • składka wypadkowa – 52,37 złotych,
 • składka na Fundusz Pracy – 76,84 złotych.

Łącznie więc pełna składka ZUS, bez uwzględnienia składki zdrowotnej, wyniesie 1069,14 zł. W porównaniu z zeszłorocznymi składkami stanowi to wzrost o 9,7%, co zapewne odczuje wielu przedsiębiorców.

Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy to wzrost składek przedsiębiorców na ZUS  też był rekordowy w historii i wyniósł nieco ponad 88 złotych.

 

Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 roku wejdą w życie nowe zasady tak zwanego Małego ZUS-u. Rozwiązanie zostanie wprowadzone z myślą o małych przedsiębiorstwach, których przychód za 2019 rok zamknie się w kwocie 120 tysięcy złotych.

Firmy, których miesięczny dochód nie przekracza 6 tysięcy złotych, z kolei przychód 10 tysięcy złotych, zapłacą niższe składki ZUS, średnio o 500 zł miesięcznie. Ma to na celu zniwelowanie zjawiska tak zwanego „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.

Czasu na zgłoszenie wniosku będzie niewiele. Przedsiębiorcy będą mogli wyrazić chęć korzystania z tej ulgi tylko do końca lutego.

 

IP box

W tym roku przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej IP box (intellectual property), która daje im prawo do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2019 roku z tytułu komercjalizacji wytworzonych bądź rozwiniętych praw własności intelektualnej.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i obejmuje:

 • patent,
 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432).

Preferencyjna stawka podatkowa wynosi 5% (w PIT i CIT) i będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy w stosunku do praw: których są właścicielami, współwłaścicielami lub nabywcami praw na drodze zakupu, zakładając, że w przyszłości poniosą koszt związany z ich rozwojem.

 

Nowe zasady wystawiania faktur VAT do paragonów

Od 1 stycznia fakturę do sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, gdy paragon zawiera NIP.

NIP należy podać jeszcze przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej, a następnie wystąpić do sprzedawcy o wystawienie właściwej faktury, tylko w przypadku paragonów powyżej 450 złotych brutto. Gdy rachunek nie przekracza tej kwoty, wystarczy podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Wystawiony paragon stanowi jednocześnie fakturę w formie uproszczonej.

Więcej o nowych zasadach wystawiania faktur VAT do paragonów przeczytasz w poprzednim artykule na efl.pl.

 

Wejście w życie ustawy antyzatorowej

Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie skali zjawiska zatorów płatniczych w transakcjach finansowych pomiędzy przedsiębiorcami. W zależności od wielkości podmiotów obowiązują różne okresy płatności:

 • maksymalny termin zapłaty w transakcjach dokonywanych pomiędzy małą firmą a dużo większych przedsiębiorstwem to 60 dni,
 • w przypadku, gdy jedną ze stron będzie podmiot publiczny, rozliczenie będzie musiało nastąpić w ciągu 30 dni (za wyjątkiem szpitali, dla których utrzymuje się termin 60 dni),
 • w przypadku równorzędnych stron zobowiązania mogą zostać uregulowane w terminie dłuższym 60 dni, pod warunkiem udokumentowania konieczności takiego rozwiązania.

Dodatkowo rozwiązaniem, które ma zdyscyplinować dłużników, są kary, które od 1 stycznia bieżącego roku może już nakładać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania kontrolne będą prowadzone względem podmiotów, które generują największe zatory. W tym roku u tych, u których w ciągu trzech kolejnych miesięcy suma przeterminowanych należności przekroczy 5 milionów złotych, natomiast od 1 stycznia 2022 roku – 2 miliony złotych.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń
801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę
Znajdz oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X