9 września 2020

Nauka, praca i zarobki kobiet na tle mężczyzn w Unii Europejskiej

Europejki są lepiej wykształcone niż Europejczycy, jednak to mężczyźni zostają częściej managerami oraz lepiej zarabiają. Poznaj najciekawsze wnioski wynikające z raportu Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej – „Życie kobiet i mężczyzn w Europie”.

Kobiety są lepiej wykształcone

34% kobiet w Unii Europejskiej ma wyższe wykształcenie. To o 5 p.p. więcej niż w przypadku mężczyzn (29%). Taką zależność można zauważyć w prawie wszystkich państwach członkowskich. Największe różnice zanotowano w krajach bałtyckich, a także w Finlandii, Szwecji i Słowenii (sięgały nawet 20 p.p.). W Polsce wyższe wykształcenie ma 38% kobiet i 26% mężczyzn, co daje różnicę 12 p.p. Im niższy poziom wykształcenia w Unii Europejskiej, tym dysproporcje maleją. Mniejszy odsetek Europejek (45%) niż Europejczyków (49%) ukończył szkołę średnią. Wykształcenie podstawowe ma z kolei 21% kobiet i 22% mężczyzn.

Liczba dzieci a zatrudnienie

Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Unii Europejskiej jest wyższy niż kobiet (74% w porównaniu do 63%). Sytuacja w Polsce jest niemal identyczna — pracę ma 75% Polaków i 61% Polek. W krajach UE różnica wzrasta wraz z liczbą wychowywanych dzieci. Wskaźnik zatrudnienia dla bezdzietnych kobiet wyniósł 67%, podczas gdy dla bezdzietnych mężczyzn 75%. W przypadku jednego dziecka było to już odpowiednio 72% i 87%, dwojga 73% i 91%, a trojga i więcej — 58% i 85%. Taki wzorzec można zaobserwować w zdecydowanej większości państw członkowskich Unii Europejskiej, również w Polsce.

Niepełny wymiar godzin

Ważnym aspektem godzenia życia zawodowego z rodzinnym jest praca w niepełnym wymiarze godzin. W Unii Europejskiej niepełny etat ma 30% zatrudnionych kobiet i 8% mężczyzn. Sytuacja różniła się w poszczególnych państwach członkowskich. Najwyższy odsetek Europejek pracujących w niepełnym wymiarze godzin odnotowano w Holandii (75%), Austrii i Niemczech (po 47%) i Belgii (41%), natomiast Europejczyków w Holandii (28%), Danii (15%) i Szwecji (13%). Natomiast najniższy dla obu płci odnotowano w Bułgarii (po 2%). W Polsce było to odpowiednio 9,3% dla kobiet i 3,5% dla mężczyzn.

Ile managerek?

Najczęściej mężczyźni zajmują wyższe stanowiska niż kobiety — wynika z danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej. Tylko 33% managerów w UE stanowiły panie. W żadnym z państw członkowskich ich udział na tym stanowisku nie przekraczał 50%. Największy odsetek zaobserwowano na Łotwie (46%), w Polsce (43%), Szwecji i Słowenii (po 40%), na Litwie, w Bułgarii i Węgrzech (po 39%). Z drugiej strony najmniejsze udziały odnotowano na Cyprze (21%), w Luksemburgu i Chorwacji (po 26%), Danii, Czechach i Holandii (po 27%).

Kobiety zarabiają mniej

Porównując średnie zarobki brutto za godzinę w Unii Europejskiej, kobiety zarabiają o 15% mniej niż mężczyźni. Największe różnice można zaobserwować w Estonii (23%), Niemczech (21%), a także Czechach, Austrii i Słowacji (po 20%). Najmniejsze w Rumunii (3%), Luksemburgu (5%), Włoszech (5%) i Belgii (6%). W przypadku Polski jest to 9%. Grupą zawodową charakteryzującą się największą różnicą w wynagrodzeniach są managerowie (23% niższe zarobki kobiet niż mężczyzn). Najmniejsze zaobserwowano w przypadku pracowników biurowych, usług i sprzedaży (8% niższe).

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta