28 lutego 2023

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o finansowanie fotowoltaiki w EFL

EFL uruchomił uproszczoną procedurę ubiegania się o finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które od 1 lutego mogą składać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie fotowoltaiki, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 proc. wartości instalacji. Grupa EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce. I to zarówno na rynku finansowania elektrycznych samochodów, jak i odnawialnych źródeł energii. Spółka w 2022 roku wyleasingowała panele fotowoltaiczne o łącznej wartości ok. 197 mln zł, co oznacza aż 52% dynamikę r./r.

– Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących fotowoltaiki w 2022 roku, w szczególności pierwsza część ubiegłego roku obfitowała w zwiększone zainteresowanie słonecznymi instalacjami. Dotyczyło to jednak prosumentów indywidualnych. Właściciele obiektów wielolokalowych, z uwagi na taki sam grant, na jaki mogli liczyć właściciele domów jednorodzinnych, nie inwestowali aż tak na dużą skalę w panele fotowoltaiczne. W tym roku może to się zmienić za sprawą instytucji prosumenta lokatorskiego. Dla Grupy EFL słoneczne instalacje to bardzo ciekawy segment rynku, a nasze zmiany są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy zostali objęci nowym rządowym programem grantowym. Jesteśmy przekonani, że bodziec w postaci dofinansowania nawet połowy wartości instalacji skłoni zdecydowanie większą pulę wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych do słonecznej inwestycji. Szczególnie teraz, kiedy budżety na energię są mocno nadwyrężone wysokimi opłatami za nią – mówi Adam Linkiewicz, Market Produkt Manager EFL.

Prosument lokatorski zyska więcej niż indywidualny

Dopłaty do fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to nowy program rządowy, dla tzw. prosumenta lokatorskiego. Do tej pory prosumenci w budynkach wielorodzinnych byli traktowani na takich samych zasadach jak prosumenci w domach jednorodzinnych. W ramach programu Mój Prąd+ mogli otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania. Teraz, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii do ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (prosument lokatorski). W efekcie prosument lokatorski, który zamontuje instalację fotowoltaiczną na budynkach wielolokalowych, może otrzymać na jej zakup dofinansowanie w wysokości do 50% wartości inwestycji oraz odzyskać nawet 100% wartości energii przekazanej do sieci. Budżet programu wynosi 500 mln zł (na pokrycie inwestycji o wartości 1 mld zł), co szacunkowo daje możliwość obsłużenia ponad 8 tys. inwestycji.

Wnioski o dopłaty można składać od 1 lutego 2023 do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem są objęte zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii, modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25% oraz instalacje wspomagające takie jak magazyny energii czy pompy ciepła.

EFL gotowy do obsługi prosumentów lokatorskich

EFL, który od wielu lat aktywnie uczestniczy w „zielonej rewolucji” w Polsce, śledzi wprowadzane zmiany i regulacje prawne i szybko na nie reaguje. W odpowiedzi na nową instytucję prosumenta lokatorskiego leasingodawca dostosował wewnętrzne procedury i opracował rozwiązania, które będą wspierać proces obsługi wniosków na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich.

W ramach uproszczonej procedury spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na skrócony czas obsługi wniosków na urządzenia fotowoltaiczne. W konsekwencji właściciele lub zarządcy obiektów mogą w szybki i prosty sposób uzyskać finansowanie w postaci leasingu lub pożyczki potrzebne do realizacji słonecznej instalacji, przy okazji którego będą ubiegać się o grant rządowy.

Zapytaj o ofertę.

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klienta EFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta