10 grudnia 2019

Zmiany w leasingu – jakie nowe przepisy weszły w życie w 2019 roku?

19 listopada 2018 roku polski sejm opublikował nowelizację prawną, która wprowadziła zmiany w leasingu samochodów osobowych. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Dotyczą one zarówno przedsiębiorców korzystających z leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Ustawodawca nałożył na nich określone limity. Są one związane z możliwością wliczania w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych, wydatków eksploatacyjnych, amortyzacji oraz składek na dobrowolne ubezpieczenie.

Zmiany w prawie podatkowym dotyczącym leasigu zapowiadaliśmy w poniższym wideo pod koniec 2018 roku:

Zmiany w leasingu operacyjnym od 2019 roku

Do końca 2018 roku firmy korzystające z leasingu operacyjnego miały możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu całości rat leasingowych. Umowy zawarte od 1 stycznia 2019 roku są już objęte limitem 150 tysięcy złotych. Jeżeli wartość samochodu nie przekroczy tej kwoty, wtedy przedsiębiorca może uwzględnić w firmowych kosztach całość rat leasingowych. W przypadku finansowania droższych aut, ustawodawca wprowadził zasadę proporcjonalności. Polega ona na tym, że w koszty firmy można wliczać kolejne raty leasingowe jedynie do określonej kwoty, która jest wyliczana w sposób proporcjonalny. Pozostała część raty, ponad limit 150 tysięcy złotych, nie może być traktowana jako koszt podatkowy.

Przykład firma decyduje się na leasing samochodu osobowego o wartości 300 tysięcy złotych. Może wtedy zmniejszyć przychód jedynie o 50% wartości każdej raty leasingowej. Limit ten dotyczy wyłącznie jej części kapitałowej, podczas gdy naliczane przez finansującego odsetki można uwzględniać w całości jako koszt firmy.

Limit 150 000 zł a odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca używający samochodu w leasingu zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT. Wskazana wartość limitu 150 tysięcy złotych to kwota netto samochodu osobowego (134 529 złotych), powiększona o nieodliczoną część VAT (15 471 złotych). Leasingobiorcy korzystający z auta jedynie w celach związanych z prowadzoną działalnością, mają natomiast możliwość odliczenia 100% VAT. Wówczas 150 000 złotych będzie kwotą netto. Muszą w tym celu spełnić dodatkowy warunek w postaci prowadzenia ewidencji przebiegu auta (tzw. kilometrówki) oraz zgłosić samochód na formularzu VAT-26 do urzędu skarbowego.

Limit odliczeń na wydatki eksploatacyjne

Przedsiębiorcy korzystający z leasingowanego samochodu osobowego w sposób mieszany (jako służbowy i prywatny), od 1 stycznia 2019 roku mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu nie więcej niż 75% wydatków eksploatacyjnych – wcześniej mieli możliwość ich uwzględniania w całości. Są to wydatki związane m.in. z serwisowaniem, korzystaniem z myjni, parkingów i autostrad, wymianą opon oraz płynów, naprawami, przeglądami czy zakupem części zamiennych. Przedsiębiorstwa korzystające z leasingowanego pojazdu jedynie w celach firmowych, mogą uniknąć wskazanego limitu – podobnie jak w przypadku odliczania podatku VAT wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz jego zgłoszenie do urzędu skarbowego.

Wydatki eksploatacyjne często są oferowane przez firmy leasingowe w pakiecie full service i osobno wyszczególniane na wystawianych fakturach. W takiej sytuacji przedsiębiorca, po wprowadzonych w 2019 roku zmianach, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu jedynie 75% wysokości raty eksploatacyjnej. Część kapitałową uwzględnia natomiast zgodnie ze wspomnianą zasadą proporcjonalności.

Zmiany w leasingu finansowym

2019 rok przyniósł również zmiany w leasingu finansowym samochodów osobowych. Do tej pory przedsiębiorcy mogli uwzględniać w kosztach firmy odpisy amortyzacyjne do limitu 20 tysięcy euro. Nowe przepisy zwiększają tę kwotę – obecnie jest ona wyrażona w polskiej walucie i wynosi 150 tysięcy złotych.

Korzystniejszy leasing samochodów elektrycznych

Wprowadzone przez ustawodawcę limity są wyższe w przypadku samochodów w pełni elektrycznych. Firmy decydujące się na leasing operacyjny takich pojazdów, mogą zaliczać do kosztów prowadzenia firmy ratę w proporcjonalnej wysokości nie 150 tysięcy złotych (jak w przypadku aut spalinowych), lecz 225 tysięcy złotych. Również do tej kwoty został podniesiony limit dotyczący uwzględniania w kosztach firmy odpisów amortyzacyjnych.

Nowe przepisy leasingowe a ubezpieczenie pojazdu

Przed dniem 1 stycznia 2019 roku leasingobiorcy mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki na dobrowolne ubezpieczenia (AC i GAP) maksymalnie do kwoty 20 tysięcy euro – proporcjonalnie względem wartości samochodu wpisanej w polisie. Po wprowadzeniu zmian, limit ten został zwiększony do wartości 150 tysięcy złotych. Do tej kwoty leasingobiorca może wliczać w koszty firmy składkę AC i GAP w pełnej wysokości. Po przekroczeniu limitu obowiązuje proporcjonalne naliczanie wydatków. Limit ten nie dotyczy jednak obligatoryjnie opłacanej składki OC – może być ona uwzględniona w kosztach w pełnej wysokości, niezależnie od wartości auta.

Zmiany w leasingu a termin zawarcia umowy

Wprowadzone na skutek nowelizacji zmiany będą dotyczyć części leasingobiorców dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Stanie się tak, jeżeli zawarli umowę z firmą finansującą jeszcze w 2018 roku, przed wejściem w życie nowych przepisów. Zostaną jednak objęci wprowadzonymi zmianami, jeżeli dojdzie do zmiany treści zawartej umowy w sposób wywierający wpływ na rozliczenie podatkowe.

Krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w leasingu od 2019 roku przedstawiamy w poniższej tabeli:

Przed 1 stycznia Po 1 stycznia 2019
Możliwość wliczenia rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu  w całości, proporcjonalnie do kwoty 150 tysięcy złotych (samochody osobowe z napędem spalinowym) lub 225 tysięcy złotych (pojazdy elektryczne).
Możliwość zaliczenia w koszty firmy wydatków eksploatacyjnych w całości, do 75% kwoty wydatków w przypadku samochodów osobowych używanych w celach biznesowych i prywatnych,

75% lub 100% kwoty wydatków w przypadku pojazdów wykorzystywanych jedynie w celach firmowych – w zależności od spełnienia dodatkowych wymogów formalnych (złożenie wniosku VAT-26 i prowadzenie tzw. kilometrówki).

Maksymalny limit odpisów amortyzacyjnych 20 tysięcy euro, 150 tysięcy złotych (samochody spalinowe) lub 225 tysięcy złotych (samochody elektryczne),
Możliwość zaliczenia w koszty firmy wartości składek na dobrowolne ubezpieczenie samochodu (AC/GAP) do 20 tysięcy euro – proporcjonalnie względem wartości samochodu wpisanej do polisy, 150 tysięcy złotych – proporcjonalnie względem wartości samochodu wpisanej do polisy.
Możliwość zaliczenia w koszty firmy wartości składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC w całości, w całości.

 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X