29 maja 2020

Przedsiębiorca jako konsument – nowy przywilej

Od 1 czerwca 2020 roku miały zacząć obowiązywać zmiany w Kodeksie Cywilnym w zakresie uprawnień osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Na ich mocy, w dużym uproszczeniu, przedsiębiorca ma być traktowany jak konsument. Zmiany wejdą jednak w życie dopiero od stycznia 2021 roku i obejmą nawet 2,5 miliona przedsiębiorców.

Od nowego roku każda osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą i jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mimo że jest przedsiębiorcą, w określonych sytuacjach będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których określony zostanie stosunek prawny, na przykład gdy umowa zostanie podpisana w imieniu przedsiębiorstwa. Umowa więc nie może mieć charakteru zawodowego i dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca. Stosunek transakcji ostatecznie będzie mógł być oceniony na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Bardzo ważną zmianą jest możliwość reklamacji, także możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów lub nawet 12 miesięcy, jeżeli sprzedawca wcześniej nie poinformuje dokonującego zakupu przedsiębiorcy o prawie odstąpienia od umowy. Wprowadzona zostanie również ochrona przed postanowieniami umownymi, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta.

Określone zostaną również towary, po nabyciu których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe. Zaliczają się do nich produkty, które po rozpakowaniu tracą swoje pierwotne wartości, a także towary wykonywane na indywidualne zamówienie, zgodnie z przyjętymi wcześniej specyfikacjami. Zwrócić nie będzie można również towarów, które mają krótki okres przydatności do spożycia, biletu lotniczego i biletów na wydarzenia kulturalne, które zostały zakupione przez Internet.

Wszystkie zmiany określa ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 roku Poz. 1495). Usługodawcy i sprzedawcy muszą pamiętać o wprowadzeniu do swoich regulaminów dodatkowych zapisów dotyczących omawianej kategorii przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X