12 marca 2020

MŚP napędzają Polskę i całą Unię Europejską

W Polsce działa 99,8% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To dokładnie tyle samo, co w krajach Unii Europejskiej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach i jak wypadamy na ich tle.

Według danych Eurostatu w krajach Unii Europejskiej działalność gospodarczą prowadzi łącznie ponad 25 079 312 przedsiębiorstw. Zdecydowana większość, bo 99,8%, to mikro, małe i średnie firmy. Ile jest ich dokładnie w całej Unii Europejskiej? Odpowiednio 23 323 938 (93%), 1 472 402 (6%) i 235 668 (0,1%). Duże stanowią jedynie niewielki ułamek całości – jest ich 47 299.

MŚP zdecydowanie dominują również w Polsce – według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest ich 99,8%, czyli dokładnie tyle, co w Unii Europejskiej. Mikrofirm jest ponad 2 mln, co stanowi 96,5% polskiego sektora przedsiębiorstw. Małych jest niemal 54 tys. (3%), średnich 15 tys. (0,7%), a dużych niespełna 3,6 tys. (0,2%).

MŚP w poszczególnych krajach

Jak sytuacja wygląda w innych krajach? Mikroprzedsiębiorstwa stanowią największy segment MŚP we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ich udział waha się od 82% w Niemczech do 97,4% w Grecji – wynika z danych Eurostatu.

Małych firm najwięcej jest w Niemczech – stanowią tutaj 15,1% wszystkich przedsiębiorstw. Udział ponad 10% mają jeszcze tylko w dwóch innych krajach – Austrii (10,9%) oraz Luksemburgu (10,1%).

Liderem pod względem udziału średnich firm są również Niemcy – 2,4%. W żadnym innym kraju nie przekraczają już udziału 2%, choć w niektórych przypadkach się do niego zbliżają, jak w Danii (1,9%), Luksemburgu (1,9%) czy Rumunii (1,8%).

Zatrudnienie

W całej Unii Europejskiej w sektorze przedsiębiorstw pracuje 146 784 592 osób – wynika z danych Eurostatu. 66,6% z nich to pracownicy sektora mikro, małych i średnich firm – odpowiednio 43 527 668 (29,7%), 29 541 260 (20,1%) oraz 24 670 024 (16,8%). Duże unijne biznesy zatrudniają 49 045 644 osób (33,4%).

Dla porównania, według danych PARP, w Polsce w sektorze przedsiębiorstw jest zatrudnionych około 10 mln osób. Zdecydowana większość to pracownicy sektora MŚP – jest ich ponad 6,7 mln, tj. 68,3% ogólnej liczby. Najwięcej osób pracowało w mikroprzedsiębiorstwach (niemal 4 mln osób – 40,4%), a następnie w dużych (ponad 3,1 mln osób – 31,7%). W średnich było to ponad 1,6 mln osób, a w małych – 1,1 mln.

Przybywa firm w Polsce

Według danych z rejestru REGON w 2018 r. zarejestrowano 393 tys. firm. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba nowo powstałych przedsiębiorstw wzrosła o 8,7%. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej firm powstało w następujących działach gospodarki: Budownictwo (74,8 tys. – 19,0% ogółu nowo powstałych firm), Handel (64,8 tys. -16,5%), a następnie w: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (44,7 tys. – 11,4%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (28,5 tys. – 7,3%). Dane te pokazują, że pierwszy rok działalności przeżywają w Polsce nieco ponad dwie na trzy firmy.

Przedstawiciele firm mają przy tym do dyspozycji atrakcyjne warunki finansowania swoich pomysłów na biznes, z których chętnie korzystają. Przykładem jest leasing, który można wziąć na większość produktów, bez względu na to czy firma należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy też do dużych firm. Do tego w Leasingu Swobodnym samodzielnie można zmieniać wysokość opłacanych rat.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X