21 sierpnia 2015

Dalszy wzrost branży HoReCa

Polska branża HoReCa* rozwija się stabilnie i wszystko wskazuje na to, że kolejne miesiące będą dla niej równie pozytywne jak dotychczasowe. Potwierdza to odczyt „Barometru EFL”, który już po raz trzeci zanotował wzrost dla tej branży.

Według „Raportu z rynku HoReCa 2014**” w roku ubiegłym w Polsce w branży funkcjonowało 50 tys. przedsiębiorstw, które w sumie zatrudniały 230 tys. osób. Wśród tych firm najliczniejszą grupę stanowiły restauracje. Hoteli było 2458, co stanowiło ok. 6 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w tej branży. Sektor ten rokrocznie wytwarza 1,7 proc. polskiego PKB, czyli w sumie 5,9 mld euro.

Wyniki „Barometru EFL” wskazują, że w III kwartale 2015 r. branża hotelarsko-gastronomiczna powinna rozwijać się jeszcze intensywniej, niż dotychczas – mówi Radosław Woźniak, wiceprezes EFL. – Odczyt subindeksu dla tej branży wzrósł z 59,2 pkt. w II kwartale tego roku do 59,6 pkt. obecnie. Przedsiębiorcy tej branży częściej niż kwartał temu wskazują na potrzebę sięgnięcia po zewnętrzne finansowanie w trzecim kwartale (subindeks 11,2 pkt., poprzednio 10,7 pkt.) oraz zakładają, że poprawi się płynność finansowa firm.

Wyniki te to efekt wzrostów w polskiej gospodarce, które pozwalają myśleć przedsiębiorcom o inwestycjach. Dodatkowo Polska staje się coraz bardziej interesującą destynacją turystyczną dla obcokrajowców. W komunikacie „Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku***”, dostępnym na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki, czytamy na przykład, że w 2014 roku było o 2 proc. więcej wizyt cudzoziemców w naszym kraju niż w roku 2013. W sumie w 2013 r. Polskę odwiedziło 73,8 mln cudzoziemców, z czego 16 mln turystów. W tym samym komunikacie podano, że w ciągu 2014 r. z obiektów noclegowych skorzystało o 4,3 proc. więcej cudzoziemców niż w 2013 r.

*Wspólna nazwa dla sektora usług hotelarskich i gastronomicznych, powstała z angielskich słów hotel, restaurant, catering.

**http://issuu.com/hotelarz/docs/raport_z_rynku_horeca_2014_katalog

***https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/71832/original/Charakterystyka_przyjazdow_cudzoziemcow_do_Polski_w_2014_roku_-_opracowanie_DT.pdf?1431414616

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdź oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta