23 grudnia 2019

Rok za rokiem transport dojeżdża do większego sukcesu

Wzrost całkowitych przychodów, ton przewiezionych towarów, rąk do pracy i zarobków. Z roku na rok sektor transportu w Polsce rośnie w siłę. Sprawdzamy, jak zmieniał się na przestrzeni ostatnich 10 lat.

W 2018 roku przychody z całokształtu działalności transportu w Polsce wynosiły 274 300,4 mln zł (38 581,3 mln zł w sektorze publicznym i 235 719,1 mln zł w sektorze prywatnym). To zdecydowanie więcej niż jeszcze 10 lat temu – i to aż o 122 603 mln zł. Wówczas całkowite przychody wynosiły 151 697,4 mln zł (29 524,3 mln zł w sektorze publicznym i 122 173,1 mln zł w sektorze prywatnym) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przez dekadę wzrosły również przychody ze sprzedaży usług transportowych – w 2018 roku osiągnęły wynik 249 092,8 mln zł (36 636,1 mln zł w sektorze publicznym i 212 456,7 mln zł w sektorze prywatnym). Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jeszcze dziesięć lat temu było to „jedyne” 135 325,8 mln zł (24 922,8 mln zł w sektorze publicznym i 110 403,0 mln zł w sektorze prywatnym).

Wyniki na plusie

Doskonałą kondycję sektora transportu w Polsce pokazuje między innymi wynik finansowy brutto. Stanowi różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie, skorygowaną o saldo zysków i strat nadzwyczajnych. W 2018 roku w firmach zatrudniających powyżej 49 osób wyniósł 5 292,6 mln zł i był o 4 687,1 mln zł wyższy niż przed dekadą (605,5 mln zł w 2008 roku).

Przez 10 lat poprawił się też wynik finansowy netto, który otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia, tj. podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych i płatności z nimi związane na podstawie odrębnych przepisów. Zwiększył się z 187,0 mln zł w 2008 roku do 4 108,7 mln zł w 2018  roku (o 3 921,7 mln zł) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej ton, pracowników i zarobków

W 2018 roku wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2 191,9 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie 466,9 mld tonokilometrów. To odpowiednio o 535,9 mln ton i 187,7 mld tonokilometrów więcej, niż przed dekadą. Wówczas wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1 656,0 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową w wysokości 279,2 mld tonokilometrów.

Większa liczba ładunków do przewiezienia przekłada się na większe zapotrzebowanie na pracowników. Przeciętne zatrudnienie w całym sektorze w 2018 roku wyniosło 622,9 tys. osób. Średnio zarabiało się 3 972,8 zł. Dane sprzed 10 lat pokazują, jak bardzo rozwinął się transport i jak wzrosły wynagrodzenia. W 2008 roku zatrudnionych było „jedynie” 477,0 tys. osób (145,9 tys. mniej). Przeciętne wynagrodzenie było o ponad 1 tys. zł niższe – wynosiło 2 824,9 zł.

Skłonności firm transportowych do wzrostu

Firmy z sektora transportu mają apetyt na więcej. Takie wnioski wynikają z „Barometr EFL”, który jest syntetycznym wskaźnikiem, który informuje o skłonności firm do rozwoju, rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków. Branża transportowa jako jedyna obok usług zanotowała widoczny wzrost w półrocznej perspektywie o 3,7%. Wrócił przy tym do granicy powyżej 50% – do 51%. W tym samym czasie wskaźniki dla budownictwa, handlu, HoReCa i produkcji spadły o kilka procent.

Przedstawiciele firm transportowych mają przy tym bardziej atrakcyjne warunki finansowania swoich pomysłów na biznes niż 10 lat temu. Przykładem jest leasing, który można wziąć na większość produktów. Bez względu na to, czy firma należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy też do dużych firm. Do tego w Leasingu Swobodnym samodzielnie można zmieniać wysokość opłacanych rat.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X