15 stycznia 2020

Leasing zwrotny – na czym polega i dla kogo jest przeznaczony?

Przedsiębiorcy posiadający w swojej firmie środki trwałe mogą je odsprzedać firmie leasingowej. Leasing zwrotny pozwala im zachować prawo do dalszego korzystania ze sprzedanego przedmiotu. Rozwiązanie to zapewnia korzystającemu wiele korzyści.

Leasing zwrotny – definicja

Leasing zwrotny to szczególny rodzaj transakcji leasingowej. Polega na odkupieniu przez firmę leasingową podlegającego amortyzacji środka trwałego, który do tej pory był własnością przedsiębiorcy. Pomimo prawnej zmiany właściciela danej rzeczy, dotychczasowy korzystający w dalszym ciągu pozostaje jej użytkownikiem, tym razem w ramach leasingu. Jest on zatem zarówno dostawcą, jak i odbiorcą przedmiotu umowy. Po jej zawarciu zobowiązuje się do regularnego opłacania raty, na którą składa się część kapitałowa oraz odsetkowa.

Zawarta transakcja może przyjąć jedną z dwóch form stosunku cywilnoprawnego – leasing operacyjny lub finansowy. W leasingu operacyjnym to finansujący wpisuje przedmiot umowy do rejestru środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji – umowa leasingu finansowego daje takie prawo przedsiębiorcy. Leasingowany środek trwały po opłaceniu ostatniej raty może stać się ponownie jego własnością, jeżeli zdecyduje się na wykup – w leasingu finansowym dzieje się to w sposób automatyczny. Leasing zwrotny zapewnia wszystkie korzyści podatkowe związane z leasingiem, takie jak np. możliwość zaliczania rat leasingowych czy opłat eksploatacyjnych w koszty prowadzenia działalności. Często jest traktowany jako alternatywna opcja dla kredytu, zwłaszcza w związku z łatwiejszą dostępnością.

Leasing zwrotny przebiega zatem zgodnie z następującymi etapami:

  • zakup środka trwałego we własnym zakresie przez przedsiębiorcę w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • sprzedaż przedmiotu firmie leasingowej,
  • zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy leasingu finansowego lub operacyjnego,
  • opcjonalny (leasing operacyjny) lub obligatoryjny (leasing finansowy) wykup przedmiotu leasingu przez korzystającego.

Dla kogo jest przeznaczony leasing zwrotny?

Potencjalnymi osobami korzystającymi z leasingu zwrotnego są ci przedsiębiorcy, którzy chcą uwolnić zamrożone środki własne, które wydali na zakup określonych aktywów rzeczowych. Uzyskany kapitał mogą przeznaczyć np. na dalsze inwestycje, spłatę obecnych zobowiązań czy poprawę płynności finansowej własnej firmy. Nie muszą nawet na moment oddawać przedmiotu leasingu w ręce finansującego, co pozwala im uniknąć przestojów i zachować ciągłość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pracownicy mogą więc nieprzerwanie korzystać z maszyn i urządzeń, floty samochodowej, komputerów, czy pracować w biurze lub na terenie hali produkcyjnej.

Leasing zwrotny jest wartym uwagi rozwiązaniem dla tych firm, którym grozi utrata płynności finansowej, lecz zarazem znajdują się w posiadaniu środków trwałych o dużej wartości. Leasing zwrotny określa się czasami jako leasing dla zadłużonych, ponieważ pozwala przedsiębiorcy spłacić zobowiązania finansowe wobec innych podmiotów. Otrzymany kapitał może on również przeznaczyć na wypłatę swoim pracownikom zaległych wynagrodzeń.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Przedmiotem umowy w leasingu zwrotnym mogą być różnego rodzaju środki trwałe, które podlegają odpisom amortyzacyjnym. Najczęściej tego typu transakcja dotyczy najbardziej kosztownych przedmiotów, takich jak nieruchomości, samochody osobowe oraz dostawcze, urządzenia techniczne, sprzęt komputerowy, a także maszyny produkcyjne i budowlane.

Leasing zwrotny to transakcja szczególnie popularna w branży nieruchomości. Według danych Polskiego Związku Leasingu z 2016 roku, kwota transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości sięga rocznie 719 milionów złotych. Przedmiotem umowy są najczęściej obiekty przemysłowe, a rzadziej budynki biurowe. Leasing zwrotny pozwala na refinansowanie posiadanych nieruchomości, aby możliwe było przeznaczenie otrzymanych od finansującego środków na kolejne inwestycje – np. rozbudowę przestrzeni biurowej, różnego rodzaju unowocześnienia czy remonty.

Leasing zwrotny a VAT i podatek dochodowy

Z zawarciem transakcji leasingu zwrotnego wiążą się określone skutki podatkowe. Przedsiębiorca decydujący się na sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej uzyskuje przychód, od którego należy zapłacić należny podatek dochodowy oraz VAT. Powstałym przychodem leasingobiorcy będzie ustalona w umowie cena netto sprzedaży przedmiotu. Korzystający powinien wystawić fakturę i naliczyć podatek VAT, a po otrzymaniu zapłaty odprowadzić go do urzędu skarbowego.

Następnie przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatku VAT w ramach umowy leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego stawka pozostaje stała i wynosi 23%, ponieważ ta forma finansowania jest traktowana jako usługa. Korzystający płaci podatek wraz z kolejnymi ratami. W leasingu finansowym, zgodnie z polskim prawem, mamy zaś do czynienia z dostawą towarów. Jeżeli więc przedsiębiorca zdecyduje się na tę formę finansowania, będzie musiał zapłacić cały VAT z góry. Jego wysokość zostanie uzależniona od stawki, jaką jest objęty dany przedmiot.

Transakcja leasingu zwrotnego zapewnia korzystającemu szereg korzyści podatkowych, które są uzależnione od tego, jaki rodzaj umowy leasingowej został wybrany. Kosztem podatkowym przedsiębiorcy będą opłacane raty leasingowe – w leasingu operacyjnym część kapitałowa oraz odsetkowa, a w leasingu finansowym jedynie odsetkowa. W obu przypadkach w koszty prowadzenia działalności można zaliczać również opłaty eksploatacyjne. Korzystający z leasingu finansowego może ponadto zmniejszać należny podatek dzięki odpisom amortyzacyjnym. Leasing zwrotny w formie leasingu operacyjnego pozwala natomiast zaliczać w koszty opłatę inicjalną oraz opłaty manipulacyjne.

Podsumowanie

Leasing zwrotny umożliwia zatem przedsiębiorcy odzyskanie kapitału zainwestowanego w zakup środka trwałego, pomimo dalszego pozostawania jego użytkownikiem. Transakcja tego typu jest warta uwagi zwłaszcza dla tych firm, które dysponują przedmiotami o dużej wartości i chciałyby uwolnić zamrożone środki finansowe. Mogą przeznaczyć je na wiele celów, m.in. dalsze inwestycje, spłatę należności wobec wierzycieli czy pracowników. Leasing zwrotny wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i zapewnia korzystającemu szereg korzyści, w tym podatkowych.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X