4 grudnia 2019

Leasing operacyjny a finansowy. Podobieństwa i różnice

Leasing to popularna forma finansowania środków trwałych przez przedsiębiorców. W artykule przedstawiamy podobieństwa oraz różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Oba rodzaje umowy mogą zapewnić leasingobiorcy liczne korzyści, a ostateczny wybór powinien zostać uzależniony od wielu kwestii, m.in. potrzeb firmy, jej sytuacji finansowej oraz tego, jaka rzecz jest przedmiotem leasingu.

Leasing finansowy a operacyjny – cechy wspólne

Zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy (kapitałowy) pozwalają uniknąć konieczności angażowania sporego kapitału własnego, który może zostać przeznaczony na inne inwestycje firmy. Umowa leasingu wymaga spełnienia niewielu formalności, a jej zawarcie nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej.

W obu przypadkach możliwe jest odliczenie VAT-u oraz uwzględnienie wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu. Można do nich zaliczyć wydatki związane m.in. z zakupem paliwa, korzystaniem z myjni, opłacaniem ubezpieczenia OC i AC, bieżącymi przeglądami, serwisowaniem, wymianą opon, zakupem płynów i akcesoriów czy ponoszeniem opłat za przejazd autostradą. Od 1 stycznia 2019 roku został wprowadzony limit dotyczący leasingobiorców wykorzystujących auto zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Mogą oni odtąd wliczać w koszty prowadzenia firmy maksymalnie 75% wydatków eksploatacyjnych.

Okres zawarcia umowy

Umowa leasingu powinna zostać zawarta na ściśle określony czas. W przypadku leasingu operacyjnego nie powinien być on krótszy niż 40% okresu podstawowej stawki amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Leasing operacyjny samochodu osobowego wymaga podpisania umowy na co najmniej 2 lata. Zwykle jednak jest ona zawierana na okres 5 lat. Polskie prawo nie reguluje natomiast minimalnego czasu trwania umowy leasingu finansowego. Może być ona zatem zawarta na krótszy okres – np. 6 czy 12 miesięcy.

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych?

Jedynie leasing finansowy pozwala leasingobiorcy na to, aby umieścić przedmiot umowy w rejestrze środków trwałych w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny nie daje takiej możliwości, ponieważ obowiązek amortyzacji spoczywa na firmie leasingowej. Przedsiębiorca może w tym przypadku wprowadzić daną rzecz do rejestru środków trwałych dopiero wtedy, gdy zdecyduje się na jej wykupienie po zakończeniu umowy. Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorców decydujących się na leasing finansowy obowiązuje limit amortyzacji w wysokości 150 tysięcy złotych.

Leasing operacyjny i finansowy a VAT

Przedsiębiorca rozważający kwestię tego, czy zdecydować się na leasing finansowy czy operacyjny, powinien być świadomy różnic w kontekście podatku VAT. Wynikają one z tego, że leasing operacyjny jest w polskim prawie traktowany jako usługa, a finansowy jako dostawa towaru. W pierwszym przypadku do wartości przedmiotu nalicza się w związku z tym podatek VAT 23%. Leasingobiorca płaci go razem z każdą opłacaną ratą leasingową.

Umowa leasingu finansowego wymaga natomiast opłacenia VAT-u w całości z góry. Podatek ten zostaje doliczony do pierwszej faktury, którą przedsiębiorca otrzymuje po przekazaniu do jego dyspozycji środka trwałego. Wysokość VAT-u w przypadku leasingu finansowego zależy od tego, jaką stawką podatku jest objęty leasingowany przedmiot. Może ona wynosić mniej niż 23%, np. lekarz zaopatrujący się w urządzenie medyczne zapłaci jedynie 8% podatku VAT.

Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny pozwalają leasingodawcy odliczyć naliczony VAT od podatku należnego – w części lub w całości, co jest uzależnione od rodzaju leasingowanego środka trwałego oraz spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków.

Leasing operacyjny a finansowy – koszty

Firma decydująca się na leasing operacyjny każdego miesiąca płaci ratę, która obejmuje część kapitałową oraz odsetkową. Jest również zobowiązana do opłacenia opłaty wstępnej, nazywanej czynszem inicjalnym. Stanowi ona kwotę udziału własnego, która w zależności od postanowień umowy może wynieść symboliczny 1% lub być znacznie wyższa. Finansujący ma ponadto możliwość naliczenia opłaty manipulacyjnej, a także prowizji za usługi dodatkowe. Przedsiębiorca wszystkie te opłaty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, podobnie jak wydatki eksploatacyjne. Z każdą kolejną ratą leasingobiorca spłaca wartość leasingowanego środka trwałego.

Umowa leasingu finansowego uprawnia natomiast do zaliczania w koszty uzyskania przychodu jedynie części odsetkowej płaconych rat. Przedsiębiorca może również dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a także – podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego – uwzględniać w kosztach firmowych opłaty eksploatacyjne. Nie ma natomiast możliwości zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności kwoty ewentualnie opłaconego czynszu inicjalnego.

Możliwość wykupu przedmiotu leasingu

Różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym polega również na odmiennych zasadach wykupu leasingowanego środka trwałego. Przedsiębiorca decydujący się na leasing operacyjny nie ma obowiązku wykupienia przedmiotu umowy po zakończeniu jej obowiązywania – taka możliwość jest opcjonalna. Wiąże się zwykle z koniecznością opłacenia symbolicznej kwoty 1% początkowej wartości środka trwałego.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego, wykorzystywana rzecz staje się obligatoryjnie własnością leasingobiorcy. Po zapłaceniu ostatniej raty nie ma więc konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu wykupu.

Leasing operacyjny czy finansowy? Porównanie

Przed podjęciem decyzji o tym, na którą z dwóch opisywanych form leasingu się zdecydować, warto odpowiedzieć sobie m.in. na następujące pytania:

  • jaką stawką podatku VAT objęty będzie leasingowany przedmiot?
  • jaką kwotę wkładu własnego jest w stanie wnieść leasingobiorca?
  • czy przedsiębiorcy zależy na staniu się właścicielem przedmiotu umowy po jej zakończeniu?
  • na jak długi okres firma zamierza zawrzeć umowę z finansującym?
  • czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy podlega zwolnieniu?
  • czy leasingobiorca woli zapłacić podatek VAT w całości z góry, czy zaliczać go proporcjonalnie do kolejnych rat leasingu?

 

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Amortyzacja brak możliwości wpisania leasingowanego przedmiotu do rejestru środków trwałych – amortyzuje go finansujący, możliwość wpisania leasingowanego przedmiotu do rejestru środków trwałych i amortyzowania go przez leasingobiorcę,
Podatek VAT 23% – naliczany do każdej kolejnej faktury za usługę leasingową, odpowiadający stawce podatku VAT leasingowanego przedmiotu – może być niższy niż 23% i jest płatny z góry, po oddaniu środka trwałego do dyspozycji leasingobiorcy,
Okres trwania umowy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (w przypadku samochodów osobowych jest to minimum 2 lata), brak minimalnego okresu obowiązywania umowy,
Opłata wstępna obowiązkowa, opcjonalna,
Co może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? opłaty eksploatacyjne, opłata wstępna, część kapitałowa i odsetkowa raty, dodatkowe opłaty, opłaty eksploatacyjne, część odsetkowa raty, odpisy amortyzacyjne,
Wykup przedmiotu leasingu fakultatywny – po zakończeniu umowy. nie dochodzi do wykupu – leasingowany przedmiot po zakończeniu umowy staje się automatycznie własnością przedsiębiorcy.

 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X