22 sierpnia 2023

8% MŚP myśli o zakończeniu działalności

Wysoka inflacja i rosnące koszty prowadzenia działalności, podobnie jak kwartał wcześniej, pozostają największymi bolączkami polskich firm. W Barometrze EFL na III kwartał br. wskazuje na nie odpowiednio 90% i 65% zapytanych. Co dziesiąty przedsiębiorca obawia się mniejszej sprzedaży swoich produktów i usług, taki sam odsetek wskazuje na nowe, niekorzystne rozwiązania legislacyjne. Mamy jednak zmiany w TOP3 sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. W pierwszej kolejności firmy planują pozyskać finansowanie zewnętrzne (40%), co piąty zapytany rozważa inwestycje ograniczające zużycie energii, a 8% myśli o rezygnacji z premii i podwyżek dla pracowników. Również 8% rozważa zawieszenie swojej działalności.

– Z ostatnich danych GUS wynika, że inflacja w lipcu wyniosła 10,8% w ujęciu rocznym i był to kolejny spadek tego wskaźnika. Wydawać by się mogło, że przedsiębiorcy powinni to zauważyć i mieć coraz mniej obaw związanych z wysokimi cenami. Wyniki naszego Barometru na to jednak nie wskazują. Po raz kolejny to inflacja stanowi największą obawę przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, a kolejna bolączka – rosnące koszty prowadzenia działalności – jest tego pochodną. Oczywiście pierwszą opcją ratunkową w przypadku braku funduszy z podstawowej działalności jest finansowanie zewnętrzne i na to wskazują przedsiębiorcy. Jednak ciekawa jest druga metoda – inwestycje w środki trwałe ograniczające zużycie energii. Zielone aktywa stanowią coraz większą część inwestycji firmowych, i to zarówno biorąc pod uwagę środki transportu , jaki i maszyny, i urządzenia. Ten trend będzie się umacniać – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Inflacja, koszty, sprzedaż

Niemal wszyscy przedsiębiorcy w najnowszym badaniu Barometr EFL na III kwartał br. obawiają się dalszego wzrostu inflacji (90%). Wśród głównych obaw przedsiębiorców znajdują się również – powiązane ze wzrostem inflacji – koszty prowadzenia działalności, m.in. wynajmu powierzchni, kosztów energii elektrycznej. Ta obawa towarzyszy 65% przedsiębiorców. Na najniższym miejscu podium znajduje się spadek popytu (10%). Na kolejnych miejscach przedsiębiorcy wskazali na niekorzystne rozwiązania legislacyjne (10%), brak pracowników (5%) oraz brak zdolności kredytowej (4%).

Więcej kredytów, mniej energii i podwyżek

Z Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wynika, że największa część mikro, małych i średnich firm w odpowiedzi na wysokie ceny planuje starać się o zewnętrzne finansowanie. Wskazuje na ten element 4 na 10 przedsiębiorców. Częściej myślą o tym małe firmy (47%) niż średnie (31%).

W związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej, przedsiębiorcy planują także dokonać inwestycji ograniczających zużycie energii. Na ten krok chce postawić co piąty zapytany (21%). Skłonność do tego kroku jest tym większa, im większa jest firma. Mówi tak 7% mikro firm, 27% małych firm i 30% średnich firm.

Rozwiązaniem preferowanym przez 8% przedsiębiorców jest rezygnacja z premii i podwyżek. Najczęściej wskazywali na to przedstawiciele HoReCa (17,5%), transportu (12,5%) i handlu (10%).

Co trzecia firma nie wie, co zrobi

Mało optymistycznym wnioskiem jest fakt, że 8% przedsiębiorców, w związku z wyzwaniami rynkowymi, zastanawia się nad zakończeniem prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Najczęściej dotyczy to najmniejszych podmiotów – mówi tak 18,5% mikrofirm oraz 4% małych firm. W ujęciu branżowym to firmy usługowe najczęściej myślą o zawieszeniu biznesu (19%). 5% firm planuje zmniejszyć kadrę, a 3% przebranżowić się.

Aż 32% przedsiębiorców, choć ma świadomość wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma jeszcze pomysłu, jak sobie z nimi poradzić. Najczęściej planu B nie mają firmy transportowe (49% wskazań) i budowlane (37,5%).

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 czerwca 2023 roku.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdź oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klienta EFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta