26 listopada 2015

Środki na innowacje

94 proc. firm angażuje w innowacje środki własne – wynika z raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”. Przedsiębiorcy chętnie też sięgają po zewnętrzne źródła finansowania. Jednak ich znajomość programów wsparcia innowacyjności jest niewystarczająca.

Z badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, które objęło firmy mikro-, małe i średnie, wynika, że 94 proc. podmiotów inwestuje w innowacje własne środki. Przy czym firmy, które skorzystały z tej formy finansowania, w 64,3 proc. wskazują, że ponad 51 proc. wartości wydatków pokryły swoimi zasobami. 29,5 proc. zaangażowało swoje środki w 21 – 50 proc. wartości inwestycji, a 6,2 proc. badanych do 20 proc. wartości wydatków pokryło ze środków własnych.

MŚP nie unikają też sięgania po ze¬wnętrzne źródła finansowania. Najbardziej popularne są dotacje unijne, z których skorzystała co czwarta badana firma. W przypadku tych środków 45,9 proc. podmiotów podaje, że pokryły one ponad 51 proc. wartości wszystkich wydatków na ten cel. Najczęściej sięgały po dotacje firmy średnie.

Istotnymi źródłami finansowa¬nia innowacji w firmie są także zarówno kredyt (14,5 proc.), jak i leasing (8,3 proc.). W obu tych źródłach ponad 65 proc. firm pokryło co najmniej 21 proc. wartości inwestycji o charakterze innowacyjnym.

Kiedyś rozwój działalności innowacyjnej finansowaliśmy wyłącznie ze środków własnych. Natomiast od paru lat korzystamy z projektów unijnych. Wnioski były napisane przez firmę zewnętrzną, z którą współpracujemy. Niektóre projekty były „bronione” w Warszawie. I dostaliśmy finansowanie – powiedział Jarosław Kępa, prezes firmy CIMAT Sp. z o.o.

Blisko jedna czwarta firm, które wzięły udział w badaniu, deklaruje, że zamierza skorzystać ze środków unijnych w kolejnym roku. Aż 91 proc. z nich twierdzi, że za te pieniądze dokona inwestycji o charakterze innowacyjnym. Najwięk¬sza grupa – 46 proc. – planuje niewielkie przedsięwzięcia – do 1 mln zł. Szacowany udział środków własnych w finansowaniu tych inwestycji jest poniżej 54 proc.

Dotacje najczęściej będą inwestowane w maszyny i urządzenia – tak twierdzi 48 proc. ankietowanych. W dalszej kolejności znalazło się oprogramowanie IT oraz nowe technologie wytwarzania. Na badania i rozwój (B+R) zamierza ponieść nakłady jedynie 4,1 proc. badanych. Oznacza to, że pewna grupa może się rozczarować, bo rząd zamierza przeznaczać środki bezzwrotne głównie na prace B+R, a nie na proste zakupy maszyn i urządzeń do produkcji.

O ile przedsiębiorcy są w stanie dosyć precyzyjnie określić, jakich sum im potrzeba i ile są w stanie do tego samodzielnie dołożyć, to już kompletnie gubią się w progra¬mach, z których mogą skorzystać. 87 proc. firm z grupy, która zamierza skorzystać z dotacji, nie wie, z jakiego programu może uzyskać wsparcie, a 13 proc. wie to na po¬ziomie dosyć ogólnym.

Więcej w Biurze Prasowym

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń
801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę
Znajdz oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X