28 października 2015

Czym przyciągnąć informatyków?

Coraz częściej mówi się, że na polskim rynku brakuje informatyków i programistów. W Polsce kształcimy ich ok. 30 tys. rocznie, jednak obecny niedobór szacowany jest na 40 – 50 tys. osób. Czym przyciągnąć informatyków? Tych najlepszych?

Dane na temat bezrobocia w Polsce pokazują, że spada ono systematycznie.

We wrześniu szacowane było poniżej 10 proc. Jednak istnieją zawody, w których od wielu lat warunki dyktowali pracownicy, a nie pracodawcy. Dotyczy to przede wszystkim specjalistów ds. IT. Aby utrzymać ich w swojejfirmie nie wystarczy już dobra płaca, premie i świadczenia pozapłacowe w postaci np. kuponów na siłownię itp.

Dziś nie mniej ważne dla informatyka, który świadomie planuje rozwój swojej kariery jest miejsce, w którym pracuje, oraz zadania i wyzwania, które się z tym stanowiskiem wiążą. Nie chce być „do-item”, ale myśląc o podnoszeniu swoich kompetencji chce mieć wpływ na podejmowane w firmie decyzje.

Ciekawe zadania i możliwość podnoszenia swoich kompetencji czekają na specjalistów ds. IT nie tylko w firmach technologicznych. Znaleźć je można także w instytucjach finansowych, co dobrze widać na przykładzie EFL. To największa firma leasingowa na polskim rynku, należąca do jednej z największych na świecie instytucji finansowych – Grupy Crédit Agricole. Dzięki niestandardowej pozycji w strukturze Crédit Agricole firmę cechuje dość duża niezależność, na skutek czego EFL może zaoferować pracownikom Departamentu Informatyki taki rodzaj zadań, który umożliwia ich ciągły rozwój.

Praca w centrali firmy wiąże się dla nas z wieloma zaletami związanymi przede wszystkim z faktem, że tutaj znajduje się również centrum decyzyjne – mówi Krystian Kański, Kierownik Sekcji Aplikacji AS/400 w EFL. W przeciwieństwie do oddziałów zagranicznych korporacji czy firm świadczących usługi dla klientów zewnętrznych Departament Informatyki EFL ma kompetencje do organizowania pracy zgodnie z własnymi potrzebami. Tu podejmujemy decyzje dotyczące stosowanych technologii czy narzędzi programistycznych, standardów pracy (architektonicznych, projektowych, programistycznych, analitycznych, testowania itp.), przyjętych metodologii zarządzania projektami czy realizacji zadań (scrum itp.), oraz organizacji i konfiguracji środowisk deweloperskich, testowych itp.

Pracownicy Departamentu Informatyki EFL nie tylko realizują projekty zgodnie z przygotowaną dokumentacją (tak jak zewnętrzny dostawca), ale również są zaangażowani we wcześniejszych fazach życia projektu, od wstępnej koncepcji, poprzez etapy przygotowania, jego realizacji, aż do zamknięcia. Opiniują możliwość realizacji określonych wymagań biznesowych, analizują wpływ proponowanych zmian na istniejące aplikacje, proponują optymalne rozwiązania dla biznesu oraz projektują architekturę rozwiązań informatycznych.

W branży informatycznej dość powszechne jest zatrudnianie programistów do realizacji zadań w zakresie wsparcia czy utrzymania aplikacji. W EFL programiści przede wszystkim zajmują się szeroko rozumianym rozwojem aplikacji. I, co istotne, nie zajmują się tylko kodowaniem (jak wielu zewnętrznych dostawców), ale uczestniczą w pełnym cyklu życia projektu, wspierając analityków na etapie analizy, a następnie projektują i realizują kompleksowe rozwiązania informatyczne.

Dodatkowo, chcąc zapewnić optymalne rozwiązania informatyczne dla różnych obszarów biznesowych wiele projektów Departamentu Informatyki EFL realizowanych jest wieloplatformowo, łącząc np. podstawowe systemy napisane w języku RPGLE na platformie IBM i (AS/400) z aplikacjami stworzonymi w zupełnie innych technologiach (Java czy .NET), które komunikują się za pomocą tzw. szyny danych i wykorzystują reguły biznesowe zdefiniowane w iLOG.

Współpraca pomiędzy różnymi zespołami przy realizacji wspólnych projektów pozwala nie tylko na poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania obszarów biznesowych ale również na poznawanie nowych technologii – dodaje Krystian Kański, Kierownik Sekcji Aplikacji AS/400 w EFL. – To dlatego specjaliści, posiadający doświadczenie w pracy w innych firmach podkreślają, że zadania realizowane w EFL pozwoliły im zdobyć bardzo szeroką wiedzę i doświadczenie, a także wysoko oceniają atrakcyjność tych zadań.

Dzięki takiemu nastawieniu pracodawcy, który w pełni wykorzystuje kompetencje zatrudnianych specjalistów i pozwala im się rozwijać, stwarzając do tego odpowiednie warunki, firmie od lat udaje się pozyskać z rynku pracy najlepszych specjalistów. Dziś to jedyna recepta dla pracodawcy, aby uniknąć wakatów na stanowiskach specjalistów ds. IT.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X