RODO

Co nowe prawo o ochronie danych osobowych oznacza dla Ciebie?

Co to jest RODO?

Co to jest rodo?
Europejskie Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel RODO?

Jaki jest cel RODO?
Ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie
UE, które mają wymóc wyższy poziom ich ochrony

Kogo dotyczy RODO?

Jaki jest cel RODO?
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych
 • osób fizycznych
 • rolników indywidualnych

Od kiedy stosujemy RODO?

Jaki jest cel RODO?
Od 25.05.2018 r.

RODO to dla Ciebie:

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

?
KTO
?
W JAKIM CELU
?
?
JAK DŁUGO
?
JAKIE DANE
?

Jeśli jesteś naszym Klientem lub złożyłeś zapytanie ofertowe poprzez
formularz albo bezpośrednio u naszego doradcy, to w świetle przepisów jesteśmy administratorem Twoich
danych
osobowych.

To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi
przepisami.

Informacje dotyczące kto i w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe znajdziesz, m.in. w obowiązku
informacyjnym dołączonym do dokumentów, które podpisujesz.

LISTA PRAW związana z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Otrzymujesz bezpłatną informację dotyczącą celu i zakresu przetwarzania danych
osobowych oraz masz możliwość otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu (w formacie PDF.)
PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
Na Twój wniosek dokonujemy modyfikacji danych. W przypadku podmiotów objętych
RODO nie naliczamy opłaty za zmianę danych.
PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

YM Kiedy mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe?:

 • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 • w sytuacji, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane.
  W sposób całkowity i nieodwracalny usuwamy wszelkie dane przetwarzane bezpodstawnie.
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Wstrzymujemy operacje na danych, jeśli spełniona jest któraś z poniższych
okoliczności:

 • dane osobowe są nieprawidłowe,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • został zgłoszony sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 RODO,
 • potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a my nie potrzebujemy ich
  do celów przetwarzania.
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (do innego administratora danych)
Plik ze zgromadzonymi przez nas danymi, zostanie
wysyłany drogą e-mailową na wskazany przez Ciebie we wniosku adres e-mail.
PRAWO SPRZECIWU DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
RODO daje Ci prawo wniesienia sprzeciwu
przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Z tych praw możesz skorzystać wysyłając wypełniony i podpisany wniosek (POBIERZ WNIOSEK) na adres daneosobowe@efl.com.pl

Wszystkie wnioski dotyczące realizacji praw wynikających z RODO, będą rozpatrywane w ciągu 30
dni.

KONTROLA nad tym czy i w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych

Jeśli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do
wykonania umowy lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone
sposoby wykorzystania Twoich danych. Pamiętaj! Udzieloną zgodę możesz w każdym momencie
odwołać.

Jakie zgody zbieramy?

Chcę otrzymywać oferty produktów lub usług np. na podany adres e-mail lub nr telefonu.
„Wyrażam zgodę na używanie przez EFL telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon,
tablet
i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”
Będziesz w kontakcie telefonicznym i e-mailowym ze swoim
doradcą i nami. Dzięki temu nie przegapisz żadnej atrakcyjnej oferty lub promocji.
Nie spamujemy! Jeżeli uznasz, że jest inaczej, możesz w każdej chwili cofnąć zgodę.
Chcę otrzymywać oferty produktów lub usług EFL po zakończeniu umowy.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL podanych przeze mnie
danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, NIP, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i
numer
telefonu w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług EFL po zakończeniu umowy leasingu.”
Pozostaniemy w kontakcie nawet po zakończeniu umowy, abyś mógł otrzymywać oferty
skrojone na miarę Twoich potrzeb.
Chcę otrzymywać oferty produktów lub usług firm powiązanych z EFL.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL podanych przeze mnie
danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, NIP, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i
numer
telefonu w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych z EFL. Aktualna lista
podmiotów powiązanych z EFL znajduje się na stronie www.efl.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi/.”
Będziesz na bieżąco informowany o przygotowanych we współpracy z podmiotami
powiązanymi ofertach i promocjach, np. leasing z kontem. Jeżeli jednak uznasz, że oferty nie są
interesujące lub wysyłamy je za często, w każdej chwili możesz cofnąć zgodę.
Chcę otrzymywać oferty produktów lub usług Partnerów EFL.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL podanych przeze mnie
danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, NIP, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej i
numer
telefonu w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług podmiotów będących Partnerami EFL. Aktualna
lista Partnerów EFL znajduje się na stronie www.efl.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi/.”
Będziesz na bieżąco informowany o ciekawych ofertach naszych Partnerów
przygotowanych specjalnie dla Klientów EFL np. o specjalnych rabatach lub gratisach. Jeżeli jednak
uznasz, że oferty nie są interesujące lub wysyłamy je za często, w każdej chwili możesz cofnąć
zgodę.

WYŻSZY POZIOM ochrony Twoich danych

Najprościej rzecz ujmując, administrator danych osobowych (ADO) to podmiot decydujący o celach i
środkach przetwarzania danych osobowych
. Spoczywają na nim obowiązki decydujące o ochronie danych
osobowych, z którymi warto się zapoznać, aby w pełni egzekwować swoje prawa.

Do najważniejszych obowiązków ADO należą:

 • zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych
  osobowych (przede wszystkim przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym),prowadzenie dokumentacji
  opisującej sposób przetwarzania danych,
 • zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone
  oraz komu są przekazywane,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
 • zapewnienie, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie,
  które ADO nadaje,
 • prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych jeśli jest to wymagane. My powołaliśmy Inspektora i jest nim Małgorzata Chmielecka-Krecińska (kontakt: iod@efl.com.pl)

Twoje dane osobowe są dla nas bardzo ważne, dlatego stosujemy odpowiednie
środki, aby je chronić.

X