Ubezpieczenie assistance dla pojazdów ciężarowych

Ubezpieczenie assistance
dla pojazdów ciężarowych

EFL Assistance TRUCK to kompleksowa ochrona assistance
dla pojazdów ciężarowych w przypadku awarii pojazdu, szkody
lub nieszczęśliwego wypadku. Współpraca kontynuowana jest
z INTER PARTNER ASSISTANCE z siedzibą w Brukseli, jednym
z największych dostawców usług assistance na świecie.

Ubezpieczenia oferowane są przez spółkę EFL Finance

Zalety ubezpieczenia assistance dla pojazdów ciężarowych

Trzy warianty ubezpieczenia
Trzy warianty ubezpieczenia

zapewniają zakres assistance dla każdego, według potrzeb

Możliwość wyboru okresu ubezpieczenia
Możliwość wyboru okresu ubezpieczenia

Sprawdzony i doświadczony partner - AXA
Sprawdzony i doświadczony partner - AXA

Jedna polisa ochrania cały zestaw:
Jedna polisa ochrania cały zestaw:

ciągnik siodłowy + naczepa

Pomoc medyczna, prawna i finansowa
Pomoc medyczna, prawna i finansowa

w momencie wystąpienia zdarzenia

Jakie pojazdy możesz ubezpieczyć?

Nowe oraz używane, które chcesz wyleasingować
Używane, które juz leasingujesz

Dodatkowe korzyści ubezpieczenia assistance dla pojazdów ciężarowych

  • Ochrona dla pojazdów w wieku do 15 lat
  • Wariant ubezpieczenia per zestaw tj. w zestawie ochroną objęte są wszystkie jego składniki, niezależnie od ich liczby, także nienależące do EFL lub do Leasingobiorcy, pojazdy ciągnące/ciągnione niefigurujące w umowie ubezpieczenia,
  • Możliwość skorzystania ze świadczenia zwrotu kosztów pojazdu zastępczego
  • Ochrona ubezpieczeniowa na terenie Europy, w tym Turcji (część europejska)
  • Szczególne Warunki Ubezpieczenia EFL Assistance TRUCK w Inter Partner Assistance - obowiązujące od 01.10.2023 Pobierz plik
  • Szczególne Warunki Ubezpieczenia EFL Assistance TRUCK w Inter Partner Assistance - obowiązujące do 18.02.2018 Pobierz plik
  • Szczególne Warunki Ubezpieczenia EFL Assistance TRUCK w Inter Partner Assistance - obowiązujące od 19.02.2018 do 30.04.2022 roku Pobierz plik
  • Szczególne Warunki Ubezpieczenia EFL Assistance TRUCK w Inter Partner Assistance- dla polis zawartych od 01.05.2022 roku. Pobierz plik
  • IPID EFL Assistance TRUCK od 01.10.2023 Pobierz plik
  • IPID EFL Assistance TRUCK Pobierz plik

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Assistance IPA pod numerem tel:

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta