Kalkulator śladu węglowego

Kalkulator
śladu węglowego

Oblicz ślad węglowy i poznaj korzyści, jakie daje inwestycja
w aktywa wykorzystujące niskoemisyjne źródła energii.
Sprawdź kalkulator

Kalkulator śladu węglowego został przygotowany we współpracy z Fundacją Climate Strategies Poland.
Grupa EFL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Kalkulator śladu węglowego – dla firm i nie tylko

Idea kalkulatora śladu węglowego powstała, aby określić wpływ różnych podmiotów i działań na klimat i środowisko. Oddany do Twojej dyspozycji kalkulator pozwala na obliczenie wielkości śladu węglowego operacyjnego zarówno dla standardowego środka trwałego, jak i niskoemisyjnego (np. elektrycznego lub o mniejszym zużyciu danego rodzaju paliwa). Różnica w wielkości CO2 i innych gazów cieplarnianych między eksploatacją środków trwałych opisana jest jako „szacowana roczna redukcja emisji CO2e”. Aby zobrazować wpływ na klimat i środowisko, przedstawiliśmy różnicę emisji między konwencjonalnym, a niskoemisyjnym aktywem na przykładzie liczby drzew. Wartość ta została wyrażona jako liczby drzew koniecznych do pochłonięcia tej samej ilości CO2, którą można uniknąć poprzez wsparcie finansowe dla niskoemisyjnego środka trwałego.

Oblicz swój ślad węglowy i zyskaj na zmianie

Zmiany klimatyczne bez wątpienia należą do najważniejszych problemów środowiskowych współczesnego świata. Obliczanie i redukcja śladu węglowego w firmie przynosi wiele korzyści, zarówno dla samej organizacji, jak i dla całego społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Skorzystaj z naszego kalkulatora i przekonaj się, jakie to proste!

Obliczenie operacyjnego śladu węglowego inwestycji to:

  • możliwość dostosowania się do wymogów prawnych,

  • większa świadomość ekologiczna,

  • możliwość redukcji kosztów energii,

  • możliwość pozyskania atrakcyjnego finansowania inwestycji (dotacje, pożyczki),

  • pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa.

Obliczenie zwrotu inwestycji to:

  • wiedza na temat tego, czy inwestycja się opłaca,

  • stały rozwój przedsiębiorstwa poprzez selekcję inwestycji,

  • możliwość ograniczania ryzyk działalności.

Kalkulator rocznej emisji ekwiwalentu CO2

Krok 1

Dane finansowanego pojazdu

10

15

20

25

30

35

40

Krok 2

Dane porównywalnego pojazdu

Zakładany roczny przebieg w km
000 km

Podsumowanie

Emisyjność CO2 na planowanej inwestycji
(wskazanej w Kroku 1) w skali roku:

rozumiana jako różnica między planowaną inwestycją, a porównywaną (Krok 1-Krok 2):
Ekwiwalent ilości drzew
Ile drzew rocznie musiałoby pochłaniać te emisje?

Pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewa stanowi złożony proces zależny od wielu czynników, takich jak klimat, rodzaj i wiek drzew. Klimat wpływa na tempo wzrostu, a różne gatunki mają zróżnicowaną efektywność w pochłanianiu CO2. Młode drzewa są zazwyczaj bardziej efektywne, choć starsze przechowują więcej węgla. Jednak proces ten działa w obie strony – drzewa podczas fotosyntezy pochłaniają CO2, ale również podczas oddychania emitują go z powrotem. Rola drzew to jednak tylko część ekosystemu. Las to kompleksowy system, w którym mikroorganizmy, glebai różnorodność biologiczna pełnią kluczową rolę. To holistyczne podejście jest kluczowe dla pełnego zrozumienia roli lasów w regulacji klimatu.
Poniżej opisane zostały wszystkie założenia przyjęte do obliczeń.

Zgodnie z dokumentem "Raport o stanie lasów w Polsce w 2021 roku" udział powierzchniowy [%] gatunków panujących w lasach wszystkich form własności dla drzew liściastych wyniósł 31%.

Współczynniki usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych, dla drzewostanóww wieku 0-20 lat w klimacie umiarkowanym wilgotnym to 11,8 (Bernal, B., Murray, L.T. & Pearson, T.R.H. Global carbon dioxide removal rates from forest landscape restoration activities. Carbon Balance Manage 13, 22 (2018)).

Średnia liczba sadzonek na hektar w tysiącach sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych to 6 sztuk, zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk, w bioróżnorodnym lesie to 2 sztuki (Fundacja Las Na Zawsze)

Współczynniki usuwania [kg CO2/drzewo*rok] dla drzew liściastych wynosi: 11,8 [kg CO2/drzewo*rok]
i obliczony jest jako:
(współczynnik usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych *1000)/ ( średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych *1000)

Wykresy

dla różnicy emisyjności między inwestycją planowaną, a porównywaną:
Rentowność inwestycji w okresie 5lat*
Okres zwrotu w latach**

*wartość % rozumiana jako różnica w koszcie nabycia i użytkowania pojazdu planowanego do nabycia w okresie 5 lat w zestawieniu do samochodu alternatywnego o porównywalnym wyposażeniu i mocy silnika; w kosztach użytkowania uwzględniono cenę paliwa / energii elektrycznej oraz koszty przeglądów i serwisu pojazdu w okresie 5 lat; dla samochodów elektrycznych cena nabycia uwzględnienia dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferowanej w ramach Programu "Mój Elektryk",

**okres zwrotu wskazuje rok , w którym inwestycja i koszty eksploatacji pojazdu planowanego do nabycia będą niższe w zestawieniu z kosztami nabycia i eksploatacji samochodu porównywalnego

*** w przypadku pojazdu z napędem hybrydowym plug-in wartości konsumpcji paliwa jak i emisji CO2 przyjęto jak dla aut z silnikiem benzynowym

Krok 1

Dane finansowanego pojazdu

10

20

30

40

50

60

70

80

Krok 2

Dane porównywalnego pojazdu

Zakładany roczny przebieg w km
000

Podsumowanie

Emisyjność CO2 na planowanej inwestycji
(wskazanej w Kroku 1) w skali roku:

rozumiana jako różnica między planowaną inwestycją, a porównywaną (Krok 1-Krok 2):
Ekwiwalent ilości drzew:
Ile drzew rocznie musiałoby pochłaniać te emisje?

Pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewa stanowi złożony proces zależny od wielu czynników, takich jak klimat, rodzaj i wiek drzew. Klimat wpływa na tempo wzrostu, a różne gatunki mają zróżnicowaną efektywność w pochłanianiu CO2. Młode drzewa są zazwyczaj bardziej efektywne, choć starsze przechowują więcej węgla. Jednak proces ten działa w obie strony – drzewa podczas fotosyntezy pochłaniają CO2, ale również podczas oddychania emitują go z powrotem. Rola drzew to jednak tylko część ekosystemu. Las to kompleksowy system, w którym mikroorganizmy, glebai różnorodność biologiczna pełnią kluczową rolę. To holistyczne podejście jest kluczowe dla pełnego zrozumienia roli lasów w regulacji klimatu.
Poniżej opisane zostały wszystkie założenia przyjęte do obliczeń.

Zgodnie z dokumentem "Raport o stanie lasów w Polsce w 2021 roku" udział powierzchniowy [%] gatunków panujących w lasach wszystkich form własności dla drzew liściastych wyniósł 31%.

Współczynniki usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych, dla drzewostanóww wieku 0-20 lat w klimacie umiarkowanym wilgotnym to 11,8 (Bernal, B., Murray, L.T. & Pearson, T.R.H. Global carbon dioxide removal rates from forest landscape restoration activities. Carbon Balance Manage 13, 22 (2018)).

Średnia liczba sadzonek na hektar w tysiącach sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych to 6 sztuk, zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk, w bioróżnorodnym lesie to 2 sztuki (Fundacja Las Na Zawsze)

Współczynniki usuwania [kg CO2/drzewo*rok] dla drzew liściastych wynosi: 11,8 [kg CO2/drzewo*rok]
i obliczony jest jako:
(współczynnik usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych *1000)/ ( średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych *1000)

Wykresy

dla różnicy emisyjności między inwestycją planowaną, a porównywaną:
Rentowność zakupu i zużycia energii dla okresu
5lat* i stawki amortyzacji 20%
Okres zwrotu w latach

*dla różnicy w kosztach zakupu pojazdów, paliwa lub energii elektrycznej, z uwzględnieniem okresu amortyzacji

Dane finansowanej instalacji

Podsumowanie

Szacowana roczna redukcja emisji CO2** w Zakresie 1 i 2
Ekwiwalent ilości drzew:
Ile drzew rocznie musiałoby pochłaniać te emisje?

Pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewa stanowi złożony proces zależny od wielu czynników, takich jak klimat, rodzaj i wiek drzew. Klimat wpływa na tempo wzrostu, a różne gatunki mają zróżnicowaną efektywność w pochłanianiu CO2. Młode drzewa są zazwyczaj bardziej efektywne, choć starsze przechowują więcej węgla. Jednak proces ten działa w obie strony – drzewa podczas fotosyntezy pochłaniają CO2, ale również podczas oddychania emitują go z powrotem. Rola drzew to jednak tylko część ekosystemu. Las to kompleksowy system, w którym mikroorganizmy, glebai różnorodność biologiczna pełnią kluczową rolę. To holistyczne podejście jest kluczowe dla pełnego zrozumienia roli lasów w regulacji klimatu.
Poniżej opisane zostały wszystkie założenia przyjęte do obliczeń.

Zgodnie z dokumentem "Raport o stanie lasów w Polsce w 2021 roku" udział powierzchniowy [%] gatunków panujących w lasach wszystkich form własności dla drzew liściastych wyniósł 31%.

Współczynniki usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych, dla drzewostanóww wieku 0-20 lat w klimacie umiarkowanym wilgotnym to 11,8 (Bernal, B., Murray, L.T. & Pearson, T.R.H. Global carbon dioxide removal rates from forest landscape restoration activities. Carbon Balance Manage 13, 22 (2018)).

Średnia liczba sadzonek na hektar w tysiącach sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych to 6 sztuk, zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk, w bioróżnorodnym lesie to 2 sztuki (Fundacja Las Na Zawsze)

Współczynniki usuwania [kg CO2/drzewo*rok] dla drzew liściastych wynosi: 11,8 [kg CO2/drzewo*rok]
i obliczony jest jako:
(współczynnik usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych *1000)/ ( średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych *1000)

Wykresy
Szacowana roczna redukcja kosztów energii elektrycznej:
Rentowność inwestycji w okresie 10lat:
Okres zwrotu:

*dla 100% autokonsumpcji

**wynik podany w CO2 z uwagi na brak pozostałych gazów cieplarnianych we wskaźniku krajowym, uwzględnia straty na przesyle energii

Krok 1

Dane finansowanej maszyny

Krok 2

Dane porównywalnej maszyny

Podsumowanie

Emisyjność CO2 na planowanej inwestycji
(wskazanej w Kroku 1) w skali roku:

rozumiana jako różnica między planowaną inwestycją, a porównywaną (Krok 1-Krok 2):
Ekwiwalent ilości drzew:
Ile drzew rocznie musiałoby pochłaniać te emisje?

Pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewa stanowi złożony proces zależny od wielu czynników, takich jak klimat, rodzaj i wiek drzew. Klimat wpływa na tempo wzrostu, a różne gatunki mają zróżnicowaną efektywność w pochłanianiu CO2. Młode drzewa są zazwyczaj bardziej efektywne, choć starsze przechowują więcej węgla. Jednak proces ten działa w obie strony – drzewa podczas fotosyntezy pochłaniają CO2, ale również podczas oddychania emitują go z powrotem. Rola drzew to jednak tylko część ekosystemu. Las to kompleksowy system, w którym mikroorganizmy, glebai różnorodność biologiczna pełnią kluczową rolę. To holistyczne podejście jest kluczowe dla pełnego zrozumienia roli lasów w regulacji klimatu.
Poniżej opisane zostały wszystkie założenia przyjęte do obliczeń.

Zgodnie z dokumentem "Raport o stanie lasów w Polsce w 2021 roku" udział powierzchniowy [%] gatunków panujących w lasach wszystkich form własności dla drzew liściastych wyniósł 31%.

Współczynniki usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych, dla drzewostanóww wieku 0-20 lat w klimacie umiarkowanym wilgotnym to 11,8 (Bernal, B., Murray, L.T. & Pearson, T.R.H. Global carbon dioxide removal rates from forest landscape restoration activities. Carbon Balance Manage 13, 22 (2018)).

Średnia liczba sadzonek na hektar w tysiącach sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych to 6 sztuk, zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk, w bioróżnorodnym lesie to 2 sztuki (Fundacja Las Na Zawsze)

Współczynniki usuwania [kg CO2/drzewo*rok] dla drzew liściastych wynosi: 11,8 [kg CO2/drzewo*rok]
i obliczony jest jako:
(współczynnik usuwania [t CO2/ha*rok] dla posadzonych lasów liściastych *1000)/ ( średnia liczba sadzonek na hektar w tys. sztuk w uprawie przemysłowej drzew liściastych *1000)

Wykresy

dla różnicy emisyjności między inwestycją planowaną, a porównywaną:
Rentowność zakupu i eksploatacji maszyny w okresie 10lat*
Okres zwrotu w latach

*dla różnicy w kosztach zakupu maszyn i zużycia energii dla okresu 10lat

Zalety transformacji ekologicznej

Pozytywny wpływ<br><noscript><img width=
Pozytywny wpływ
na środowisko i zdrowie

Przewaga<br><noscript><img width=
Przewaga
konkurencyjna

Korzyści finansowe
Korzyści finansowe

Najczęściej zadawane pytania

Ślad węglowy (z ang. carbon footprint) to wielkość emisji gazów cieplarnianych wywoływana bezpośrednio lub pośrednio przez dany podmiot. Ślad węglowy może dotyczyć zarówno konkretnego produktu, jak i całego przedsiębiorstwa – określamy to jako ślad węglowy produktu lub ślad węglowy organizacji. Wyliczenie śladu węglowego obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG). Ślad węglowy wyrażony jest w ekwiwalencie CO2 (CO2e).

Poszczególne gazy cieplarniane, np. metan czy podtlenek azotu, mają różny wpływ na globalne ocieplenie. Aby zbadać ilość emisji i podać wartość śladu węglowego, należy wyrazić go w „ekwiwalencie dwutlenku węgla”. Ekwiwalent dwutlenku węgla wyraża ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, która wywołałaby taki sam efekt cieplarniany, co określona ilość innego gazu cieplarnianego.

Zostawianie śladu węglowego można przypisać różnym aspektom działalności człowieka. Biorąc pod uwagę emisje bezpośrednie, największa emisja gazów cieplarnianych powstanie w wyniku produkcji i spalania paliw kopalnych potrzebnych m.in. do wytwarzania energii elektrycznej i produkcji ciepła. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny stanowią obecnie większość globalnych emisji gazów cieplarnianych. Oprócz energetyki i ciepłownictwa ślad węglowy generuje też m.in. przemysł, rolnictwo i transport. Więcej informacji w źródle: https://www.climatewatchdata.org/ .

Prawidłowe obliczanie śladu węglowego wymaga zastosowania określonej metodyki. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto skorzystać z gotowych narzędzi, takich jak kalkulator śladu węglowego EFL. Wystarczy wybrać określony przedmiot (do wyboru mamy: samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, fotowoltaikę oraz maszyny i urządzenia), a także uzupełnić wymagane dane dotyczące środków trwałych, w tym dotyczące rodzaju środka trwałego oraz ilości i rodzaju zużywanej energii, paliwa w skali roku, a także w przypadku zasilanych na prąd.

Prognozowanie skutków zmiany klimatu jest kluczowe również z punktu widzenia biznesu. Świadomość skali śladu węglowego wytwarzanego przez firmę to pierwszy krok do zarządzania wpływem firmy na środowisko. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Można to zrobić poprzez m.in. optymalizację procesów (np. zwiększenie efektywności energetycznej), wdrożenie działań prośrodowiskowych lub realizację inwestycji.

Główną korzyścią jest redukcja emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo. Ponadto firma, która działa na rzecz ochrony środowiska i dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych, jest pozytywnie odbierana przez rynek i klientów, co pozwala jej zdobyć przewagę konkurencyjną. Troska o środowisko i zmiany klimatyczne jest zgodna z założeniami CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto niskoemisyjne inwestycje są częściej dotowane ze środków europejskich, dzięki czemu można ograniczyć wydatki na rozwój przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta