Tabela opłat i prowizji – pożyczka

Pobierz tabelę opłat i prowizji w pdf

Typ opłaty cena netto* (zł)
Zmiany w umowie  
1 Zmiana statusu prawnego pożyczkobiorcy (aneks informacyjny) 200
2 Zmiana harmonogramu spłat pożyczki 250
3 Wcześniejsza spłata całości lub części kapitału udzielonej pożyczki * 3% od spłacanego kapitału, jednak nie mniej niż 300 zł.

a) rozpatrzenie wniosku (gdy nie dojdzie do zakończenia)

100
4 Wcześniejsze zakończenie umowy z tytułu utraty przedmiotu zabezpieczenia pożyczki 2% od kapitały pożyczki pozostającego do spłaty
5 Wejście w prawa Pożyczkobiorcy przez osobę trzecią (cesja) 600
6 Zmiana przedmiotu zabezpieczenia do umowy pożyczki 1000
Niewywiązywanie się z umowy  
7 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 900
8  Monity   50
 Czynności administracyjne  
9 Opinia o Kliencie 50
10 Upoważnienie do odbioru odszkodowania z zakładu ubezpieczeń 50
11 Administrowanie polisą obcą (za każdy rok) 250
12 Kopia umowy pożyczki/przewłaszczenia/zastawu 50
13 Wydanie duplikatu dokumentów, faktury/polisy ubezpieczeniowej, przelewu bankowego, etc. 50
14 Zaświadczenie wystawiane na wniosek klienta/agencji rządowej w związku z dofinansowaniem pożyczki 50
15 Przygotowanie zestawienia dla Klienta, zgodnie ze zleceniem 100 nie więcej niż 500
16 Czynności związane z doprowadzeniem do ustanowienia sądowego zastawu rejestrowego na przedmiocie zabezpieczenia pożyczki 500
17 Wypożyczenie Karty Pojazdu (jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy) na wniosek Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy pożyczki 50 zł za każdorazowe wypożyczenie Karty Pojazdu
18 Pozostałe nie wymienione w tabeli 50

Pobierz tabelę opłat i prowizji w pdf

Legenda:

* opłata za wcześniejszą spłatę nie dotyczy wpływu środków z dotacji unijnych, w części odpowiadającej kosztom kwalifikowanym finansowanego przedmiotu.