Tabela opłat i prowizji – pożyczka

Pobierz tabelę opłat i prowizji w pdf

 

Typ opłatycena netto* (zł)
Zmiany w umowie  
1Zmiana statusu prawnego pożyczkobiorcy (aneks informacyjny)200
2Zmiana harmonogramu spłat pożyczki250
3Wcześniejsza spłata całości lub części kapitału udzielonej pożyczki *)3% od spłacanego kapitału, jednak nie mniej niż 300 zł.

a) rozpatrzenie wniosku (gdy nie dojdzie do zakończenia)

100
4Wcześniejsze zakończenie umowy z tytułu utraty przedmiotu zabezpieczenia pożyczki2% od kapitały pożyczki pozostającego do spłaty
5Wejście w prawa Pożyczkobiorcy przez osobę trzecią (cesja)600
6Zmiana przedmiotu zabezpieczenia do umowy pożyczki1000
Niewywiązywanie się z umowy  
7Wznowienie umowy po rozwiązaniu900
8 Monity  50
 Czynności administracyjne  
9Opinia o Kliencie50
10Upoważnienie do odbioru odszkodowania z zakładu ubezpieczeń50
11Administrowanie polisą obcą (za każdy rok)250
12Kopia umowy pożyczki/przewłaszczenia/zastawu50
13Wydanie duplikatu dokumentów, faktury/polisy ubezpieczeniowej, przelewu bankowego, etc.50
14Zaświadczenie wystawiane na wniosek klienta/agencji rządowej w związku z dofinansowaniem pożyczki50
15Przygotowanie zestawienia dla Klienta, zgodnie ze zleceniem100 nie więcej niż 500
16Czynności związane z doprowadzeniem do ustanowienia sądowego zastawu rejestrowego na przedmiocie zabezpieczenia pożyczki500
17Wypożyczenie Karty Pojazdu (jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy) na wniosek Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy pożyczki50 zł za każdorazowe wypożyczenie Karty Pojazdu
18Pozostałe nie wymienione w tabeli50

 

Pobierz tabelę opłat i prowizji w pdf

Legenda:

*) opłata za wcześniejszą spłatę nie dotyczy wpływu środków z dotacji unijnych, w części odpowiadającej kosztom kwalifikowanym finansowanego przedmiotu.

X