18 listopada 2019

Na czym polega Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów polega na nabyciu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyniku zawartej transakcji towary są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski przez przedsiębiorcę z innego państwa należącego do Unii Europejskiej.

 

Uznanie nabycia towarów za WNT

Ponieważ polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zakup i sprowadzenie towarów z innych krajów Unii Europejskiej, warto wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby transakcje zostały uznane za WNT.

Aby uznać transakcję za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawca i nabywca muszą być podatnikami, a dostarczany towar powinien być przewieziony do Polski z innego kraju członkowskiego. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnik – przedsiębiorca, powinien być zarejestrowany w VAT-UE przed zaistnieniem faktu transakcji. WNT podlega opodatkowaniu w kraju, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu. To właśnie strona kupująca jest zobowiązana do wykazania należnego VAT-u i rozliczenia go, przy czym w określonych sytuacjach ma także prawo odliczenia go.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury  przez podatnika podatku od wartości dodanej, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów.

W przypadku zakupu pojazdu sytuacja wygląda inaczej. Obowiązek podatkowy nie powstaje z chwilą wystawienia faktury dokonanej przez podatnika podatku od wartości dodanej, a w momencie dostarczenia pojazdu do zamawiającego (jednak nie później jak w dniu wystawienia faktury przez podatnika).

Więcej o WNT przeczytasz na AutoEFL.pl

Więcej o WNT

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X