Bank RozwojuRady Europy

Bank Rozwoju
Rady Europy

Korzystne finansowanie dla MŚP

Zalety

Wsparcie rozwoju MŚP
Wsparcie rozwoju MŚP

niższe koszty w porównaniu do standardowej oferty

PLN i EURO
PLN i EURO

finansowanie dostępne w walutach PLN i EURO

1,1 mld EURO
1,1 mld EURO

środki uzyskane z CEB od 2002 roku

Zrównoważony i sprawiedliwy rozwój
Zrównoważony i sprawiedliwy rozwój

wszystkich krajów członkowskich

Preferencyjne finansowanie dla MŚP działających w sektorze prywatnym

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) jest międzynarodową instytucją finansową aktywnie wspierającą projekty o charakterze społecznym. Ułatwiając wybranym grupom przedsiębiorstw dostęp do finansowania (w tym poprzez leasing), promuje spójność społeczną i przyśpiesza rozwój grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji (np. inicjatywy przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, pomoc dla firm prowadzonych przez kobiety).

Wsparcie projektów o charakterze społecznym realizowane jest poprzez trzy sektorowe kierunki działań:

 • integracja społeczna: działania na rzecz rozwoju rynku pracy w celu zapewnienia dostatniej jakości życia
 • pomoc słabszym grupom społecznym: wkład w integrację najsłabszych obywateli w celu stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa
 • równowaga środowiskowa: rozwój świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody i łagodzenia zmian klimatycznych

Kluczowe obszary działania CEB

Beneficjentem programów finansowania z wykorzystaniem środków z CEB mogą być mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa prowadzące działalność rzemieślniczą i małe firmy rodzinne.

Przykłady sektorów wykluczonych z finansowania:

 • Rolnictwo
 • Produkcja i sprzedaż broni
 • Działalność związana z energią atomową
 • Produkcja i handel wyrobami tytoniowymi
 • Produkcja alkoholi
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Hazard
 • Pornografia
 • Działalność w zakresie produktów zakwalifikowanych przez regulacje Unii Europejskiej jako szkodliwe dla zdrowia bądź dla środowiska naturalnego

Historia CEB

Początki CEB sięgają przewrotów politycznych, których Europa doświadczyła po drugiej wojnie światowej, a które doprowadziły do powodzi uchodźców i przesiedleńców w Europie Zachodniej.

Najstarszy europejski wielostronny bank rozwoju, CEB, został ustanowiony w 1956 r. przez osiem państw członkowskich Rady Europy na podstawie częściowego porozumienia w celu rozwiązania problemów uchodźców.

Dowiedz się więcej o działalności CEB na stronie www.coebank.org/en

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta