Nie trać czasu i pieniędzy!

Potwierdź saldo i arkusz inwentaryzacyjny przez Internet

Jak potwierdzić saldo i arkusz inwentaryzacyjny?

 

1EFL wysyła powiadomienie o Inwentaryzacji do Klientów. Otrzymujesz link do dokumentów.

 • przez Portal
 • SMS-em
 • e-mailem
 • listownie

2Pobierasz dokumenty i weryfikujesz je online.

3Jeśli się zgadzasz – potwierdzasz jednym kliknięciem

Szczegóły otrzymasz w powiadomieniu.

Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach

Jak można przesłać potwierdzenie salda / arkusza inwentaryzacyjnego?

Saldo i arkusz inwentaryzacyjny można potwierdzić:

 • drogą elektroniczną na Portalu Klient EFL http://klient.efl.com.pl/,
 • drogą elektroniczną na stronie http://salda.efl.com.pl/ po wpisaniu otrzymanego w korespondencji kodu / numeru PIN lub skanując telefonem specjalny QR-code podany w korespondencji,
 • tradycyjnie, odsyłając papierowy druk na adres:
  Europejski Fundusz Leasingowy SA
  pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
 • telefonicznie, podczas rozmowy z Konsultantem, pod numerem 801 404 444

Po zalogowaniu się należy:

 • pobrać dokument – klikając w link z nazwą dokumentu do pobrania
 • zweryfikować zgodność dokumentu ze stanem na dzień 31 października
 • potwierdzić zgodność – klikając w przycisk Potwierdzam

Nasze strony internetowe do potwierdzeń zostały przystosowane do ich otwarcia na urządzeniach mobilnych (tabletach, telefonach komórkowych).

Jak otworzyć pobrany dokument?

Dokumenty zapisane są w popularnym formacie PDF. Do otwarcia plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnego programu Adobe Reader. Jest on często standardowo instalowany w komputerach i innych urządzeniach.
Jeśli komputer  wymaga wyboru programu do odczytu należy wybrać go z listy. W innym przypadku należy zainstalować program ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/.

Z czego wynika obowiązek inwentaryzacji?

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości. Ustawa ta reguluje jednocześnie zasady i terminy jej przeprowadzania.

Dlaczego Potwierdzenie Salda jest sporządzane na koniec października a nie na koniec roku?

Według Ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek inwentaryzacji rozrachunków z Kontrahentami. Potwierdzenie takie powinno nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed zamknięciem roku obrotowego. EFL SA korzysta z tej możliwości i przedstawia salda rozrachunków na dzień 31 października.

Czy konieczne jest potwierdzenie salda?

Potwierdzenie salda (lub zgłoszenie zastrzeżenia) leży w interesie Klienta i EFL SA – dzięki temu zostają zinwentaryzowane należności u wierzyciela i zobowiązania u dłużnika. Dlatego Klient powinien uczestniczyć w uzgadnianiu sald rozrachunków.

Dlaczego na saldzie widnieją faktury płatne w listopadzie?

Na saldo wpływają wszystkie dokumenty wystawione do 31 października, w związku z tym na drukach Potwierdzeń Sald mogą widnieć także zapisy dokumentów wystawionych w październiku, a mających termin wymagalności na listopad (lub dalszy).

Dlaczego na saldzie widnieją jako pozycje otwarte faktury, które zostały już uregulowane?

Potwierdzenie Salda jest przygotowywane na dzień 31 października, dlatego wszystkie wpłaty, które zostały zarejestrowane na rachunku bankowym EFL SA po 31 października, nie są ujęte w przedstawionym saldzie.

Dlaczego po zakończeniu umowy do Klientów wysyłane są arkusze inwentaryzacyjne i czy konieczne jest ich odesłanie?

Arkusze inwentaryzacyjne obejmują stan  na dzień 31 października i są dostarczane do Klientów w terminie późniejszym. Może zdarzyć się sytuacja, że umowa zostanie zakończona przed otrzymaniem dokumentu przez Klienta. Konieczne jest jednak potwierdzenie stanu  na dzień 31 października, kiedy umowa była jeszcze aktywna.

Co oznacza „+” lub „–” na saldzie?

Saldo należności dla EFL przedstawiamy naszym Klientom jako kwoty dodatnie (np. otwarte faktury), natomiast wszelkie zapisy zobowiązań EFL wobec Klientów występują jako kwoty ujemne (np. wpłacone depozyty).

Co oznacza słowo „akonto”?

Na kartotece finansowej Klienta występują zapisy wpłaconych środków pieniężnych, które nie zostały rozliczone z dokumentami obciążeniowymi np. wpłata VAT na poczet wykupu umowy lub nadpłata. Środki te występują jako pozycje nierozliczone, czyli akonta.

Dlaczego na saldzie przy zakończeniu umowy depozyt jest na minusie?

Wpłata przez Klienta obowiązkowego depozytu zgodnego z umową, do czasu zakończenia umowy i wystawienia faktury wykupu jest zapisem zobowiązań EFL SA, które prezentowane są w postaci kwoty ujemnej.

Co dzieje się z nadpłatą, która widnieje na saldzie?

Po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od Klienta nadpłaty są weryfikowane i zwracane na rachunek Klienta, z którego wcześniej były dokonywane wpłaty.

Czy na saldzie wymagana jest pieczątka firmy?

Tylko druki odsyłane listownie należy opieczętować pieczątką firmową i podpisać.

Kto jest upoważniony do podpisania salda? Czy może to być księgowa lub pracownik biura rachunkowego, czy musi to być osoba reprezentująca firmę?

Saldo powinna podpisać osoba, z firmy lub spoza, upoważniona do reprezentowania firmy w tym zakresie np. księgowa.

Co w sytuacji, gdy saldo jest niezgodne? Czy jako Leasingobiorca mogę przedstawić swoje saldo?

Leasingobiorca może przesłać swoje saldo wraz ze wskazaniem różnic i podaniem numeru telefonu do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za inwentaryzację. Po otrzymaniu przez EFL SA druku Potwierdzenia Salda pracownik Departamentu Rachunkowości skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia niezgodności.

Newsletter

Nie lubisz spamu? To świetnie! Newsletter EFL, Wiedza i Biznes dostarczy Ci samych wartościowych informacji z zakresu ekonomii, zmian w prawie, prowadzenia firmy. Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco!

X