Inwentaryzacja online

Inwentaryzacja online

Potwierdź saldo i arkusz inwentaryzacyjny
przez Internet

Jak szybko dokonać inwentaryzacji online?

Otrzymasz od EFL informacje o inwentaryzacji
Otrzymasz od EFL informacje o inwentaryzacji

SMS-em, e-mailem lub listownie


Pobierz dokumenty i zweryfikuj je
Pobierz dokumenty i zweryfikuj je

przez Portal KlientEFL

Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza?

Potwierdź dokumenty jednym kliknięciem


Wolisz potwierdzić saldo i arkusz inwentaryzacyjny w tradycyjny sposób?

Wybierz jeden z dwóch wygodnych sposobów:

Telefonicznie

Skontaktuj się z konsultantem EFL
– zadzwoń pod numer telefonu: 801 404 444

Listownie

Odeślij podpisane dokumenty z pieczątką firmy na adres EFL:
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

  • Wiadomości SMS, z numeru: 

609808404 (numer, z którego na co dzień wysyłane są powiadomienia o umowach i fakturach)

  • Wiadomości e-mail,  z adresu EFL S.A.  

inwentaryzacja@efl.com.pl (W wiadomości e-mail podajemy NIP firmy, do której kierujemy potrzebę inwentaryzacji)

Saldo i arkusz inwentaryzacyjny można potwierdzić w dowolny sposób:

  • drogą elektroniczną na Portalu KlientEFL
  • tradycyjnie, odsyłając papierowy druk na adres:
    Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • telefonicznie, podczas rozmowy z Konsultantem, pod numerem 801 404 444

Po zalogowaniu się należy:

  • pobrać dokument – klikając w link z nazwą dokumentu do pobrania
  • zweryfikować zgodność dokumentu ze stanem na dzień 31 października
  • potwierdzić zgodność – klikając w przycisk Potwierdzam

Nasze strony internetowe do potwierdzeń zostały przystosowane do ich otwarcia na urządzeniach mobilnych (tabletach, telefonach komórkowych).

Dokumenty zapisane są w popularnym formacie PDF. Do otwarcia plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnego programu Adobe Reader. Jest on często standardowo instalowany w komputerach i innych urządzeniach.
Jeśli komputer  wymaga wyboru programu do odczytu należy wybrać go z listy. W innym przypadku należy zainstalować program ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości. Ustawa ta reguluje jednocześnie zasady i terminy jej przeprowadzania.

Według Ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek inwentaryzacji rozrachunków z Kontrahentami. Potwierdzenie takie powinno nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed zamknięciem roku obrotowego. EFL SA korzysta z tej możliwości i przedstawia salda rozrachunków na dzień 31 października.

Potwierdzenie salda (lub zgłoszenie zastrzeżenia) leży w interesie Klienta i EFL SA – dzięki temu zostają zinwentaryzowane należności u wierzyciela i zobowiązania u dłużnika. Dlatego Klient powinien uczestniczyć w uzgadnianiu sald rozrachunków.

Na saldo wpływają wszystkie dokumenty wystawione do 31 października, w związku z tym na drukach Potwierdzeń Sald mogą widnieć także zapisy dokumentów wystawionych w październiku, a mających termin wymagalności na listopad (lub dalszy).

Potwierdzenie Salda jest przygotowywane na dzień 31 października, dlatego wszystkie wpłaty, które zostały zarejestrowane na rachunku bankowym EFL SA po 31 października, nie są ujęte w przedstawionym saldzie.

Arkusze inwentaryzacyjne obejmują stan  na dzień 31 października i są dostarczane do Klientów w terminie późniejszym. Może zdarzyć się sytuacja, że umowa zostanie zakończona przed otrzymaniem dokumentu przez Klienta. Konieczne jest jednak potwierdzenie stanu  na dzień 31 października, kiedy umowa była jeszcze aktywna.

Saldo należności dla EFL przedstawiamy naszym Klientom jako kwoty dodatnie (np. otwarte faktury), natomiast wszelkie zapisy zobowiązań EFL wobec Klientów występują jako kwoty ujemne (np. wpłacone depozyty).

Na kartotece finansowej Klienta występują zapisy wpłaconych środków pieniężnych, które nie zostały rozliczone z dokumentami obciążeniowymi np. wpłata VAT na poczet wykupu umowy lub nadpłata. Środki te występują jako pozycje nierozliczone, czyli akonta.

Wpłata przez Klienta obowiązkowego depozytu zgodnego z umową, do czasu zakończenia umowy i wystawienia faktury wykupu jest zapisem zobowiązań EFL SA, które prezentowane są w postaci kwoty ujemnej.

Po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od Klienta nadpłaty są weryfikowane i zwracane na rachunek Klienta, z którego wcześniej były dokonywane wpłaty.

Tylko druki odsyłane listownie należy opieczętować pieczątką firmową i podpisać.

Saldo powinna podpisać osoba, z firmy lub spoza, upoważniona do reprezentowania firmy w tym zakresie np. księgowa.

Leasingobiorca może przesłać swoje saldo wraz ze wskazaniem różnic i podaniem numeru telefonu do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za inwentaryzację. Po otrzymaniu przez EFL SA druku Potwierdzenia Salda pracownik Departamentu Rachunkowości skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia niezgodności.

Leasingobiorca może przesłać stan środków trwałych wraz ze wskazaniem różnic i podaniem numeru telefonu do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za inwentaryzację. Po otrzymaniu przez EFL SA druku Arkusza  pracownik Departamentu Rachunkowości skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia niezgodności.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta