Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie gwarantuje spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

Ubezpieczenie chroni Leasingobiorcę i jego rodzinę/wspólników przed finansowymi skutkami poniższych zdarzeń:

Ubezpieczenie chroni Leasingobiorcę i jego rodzinę/wspólników przed finansowymi skutkami poniższych zdarzeń:

  • śmierć
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy
  • pobyt w szpitalu do 6 m-cy łącznie w okresie trwania umowy
EFL Życie zapewnia:

EFL Życie zapewnia:

  • spłatę czynszów leasingowych podczas pobytu w szpitalu, do 6 m-cy w okresie trwania umowy
  • w przypadku śmierci spłatę wszystkich czynszów leasingowych do końca trwania umowy
  • w przypadku zgonu Leasingobiorcy spowodowanym wypadkiem komunikacyjnym wypłatę świadczenia w podwójnej wysokości
  • brak okresów karencji przy wypłacie świadczenia (jedyny wyjątek to zgon spowodowany innymi przyczynami niż nieszczęśliwy wypadek, zawał serca czy udar mózgu)
  • maksymalnie uproszczone procedury
  • możliwość objęcia ubezpieczeniem w jednej umowie nawet 3 osób
Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte wszystkie osoby pomiędzy 18 a 70 rokiem życia.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy skontaktować się z Centrum Obsługi Szkód EFL Finance pod numerem tel.: 801 08 07 07 lub 71 769 31 31 lub fax. 71 377 14 37

EFL Życie to produkt przygotowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA.

Zobacz także

Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Cardif


Pobierz plik

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X