Ochrona prawna

Ubezpieczenie zostało specjalnie dostosowane do potrzeb Klientów EFL. Współpraca z Concordia Polska TUW pozwoliła udostępnić naszym Klientom najszerszy zakres ubezpieczenia Ochrony i Asysty Prawnej na rynku.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia EFL ochrona prawna?

Ubezpieczenie to zapewnia dochodzenie swoich praw oraz obronę przed zarzutami innych bez obawy przed ponoszeniem związanych z tym kosztów. Ochrona i asysta prawna pokrywa niezbędne koszty obrony interesów prawnych ubezpieczonych.

Zakres Ubezpieczenia

Zakres Ubezpieczenia

Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę przez ubezpieczyciela kosztów rozwiązania problemów prawnych leasingobiorcy
 • Ubezpieczonemu przysługuje swobodny wybór Kancelarii Prawnej, która będzie reprezentować jego interesy

Ubezpieczenie pokrywa wszystkie niezbędne koszty obrony interesów lub dochodzenia swych praw:

 • wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata,
 • koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego
 • koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej (jeżeli tak stanowi orzeczenie sądu)
 • koszty notarialne
 • koszty tłumaczenia dokumentów
 • koszty podróży do sądu zagranicznego
Zakres Ubezpieczenia

Zakres Ubezpieczenia

Asysta prawna
 • Ubezpieczenie pozwala na skorzystanie z usług prawnych

Usługi prawne wykonane będą przez profesjonalną Kancelarię Prawną współpracującą z Ubezpieczycielem polegające na m.in. na przygotowaniu przez zawodowych prawników z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata:

 • pisemnych opinii i ekspertyz prawnych dotyczących problemów prawnych ubezpieczonego
 • konsultacji prawnych i opinii parwnych dotyczących problemów prawnych ubezpieczonego

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Programem EFL Ochrona i Asysta Prawna mogą być objęte pojazdy jak i maszyny i urządzenia- zarówno nowe, jak i używane.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należyskontaktować się z CONCORDIA POLSKA pod nr tel.: (022)575-93-21

Zobacz szczegóły

zczegółowe Warunki ubezpieczenia ochrony i asysty prawnej w Concordia Polska TUW Pojazdy
Szczegółowe Warunki ubezpieczenia ochrony i asysty prawnej w Concordia Polska TUW Maszyny
Pobierz plik

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X