Finansowanie we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – EBI

Korzystne finansowanie dla MSP

Europejski Fundusz Leasingowy zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym EBI i tym samym pozyskał kolejną linię kredytową przeznaczoną na finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach MSP.

EBI Europejski Bank Inwestycyjny

Program realizowany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oferuje prywatnym firmom z sektora MSP finansowanie oparte na  niższym koszcie w porównaniu do standardowej oferty.  Możliwość zrealizowania inwestycji ze środków EBI  to dla  Beneficjenta  uzyskanie wyższej rentowności transakcji oraz wzrost konkurencyjności rynkowej.

Kryteria dla MSP

W ramach finansowania inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego korzystający powinien spełniać definicję MSP, czyli m.in.:

 • Zatrudniać poniżej 250 pracowników  i spełniać warunki firmy autonomicznej (udziały innej spółki stanowią mniej niż 25 % kapitału zakładowego),
 • Korzystający powinien być podmiotem prywatnym, innymi słowy przedsiębiorstwa, w których udziały posiadają podmioty publiczne (Skarb Państwa lub instytucje publiczne) są wykluczone z finansowania w ramach Programu.

Oferta Programu EBI

 • Finansowanie majątku trwałego firmy
 • Dostępność w walutach PLN, EUR
 • minimalny okres  finansowania  24 miesięcy

 

Przykłady sektorów wyłączonych z finansowania z EBI: 

 • rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo,
 • destylacja, rektyfikacja i mieszanie napojów alkoholowych,
 • produkcja i handel wyrobami tytoniowymi,
 • przetwarzanie paliwa jądrowego,
 • produkcja broni i amunicji,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • hazard i zakłady.

 

Informacje na temat EBI

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI – (European Investment Bank)  

działa od 1 stycznia 1958r., na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To instytucja finansowa Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu niezależna od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne. Udziałowcem EBI jest 28 państw członkowskich UE.

EBI udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.

Więcej informacji o EBI na stronie: www.eib.europa.eu

Skontaktuj się z nami:

 1. Zadzwoń

  801 404 444

  Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

 2. Napisz

  Maszy pytanie?

  Otwórz chat

  Szukasz konkretnego produktu?

  Zapytaj o ofertę
 3. Znajdź oddział

  Mapa oddziałów >

 4. Jesteś już naszym klientem?

  Skorzystaj z:

  Portal KlientEFL

  lub przejdź do sekcji

  Obsługa Klienta

Newsletter

Nie lubisz spamu? To świetnie! Newsletter EFL, Wiedza i Biznes dostarczy Ci samych wartościowych informacji z zakresu ekonomii, zmian w prawie, prowadzenia firmy. Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco!

X