Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie podróży zagranicznej to zwrot poniesionych za granicą kosztów leczenia oraz usługi assistance.

Informacje o ubezpieczeniu

Informacje o ubezpieczeniu

  • trzy warianty ubezpieczenia: mini, maxi i mega
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do 100 000 PLN (w zależności od pakietu)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków od 20 000 PLN do 40 000 PLN
  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej
  • możliwość rozszerzenia ochrony o uprawianie sportów wyczynowych i wysokiego ryzyka
  • ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu
  • ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Złóż zapytanie ofertowe

X