21 lutego 2018

Barometr EFL: małe i średnie firmy weszły w nowy rok z apetytem na wysoką sprzedaż

Pierwszy tegoroczny odczyt „Barometru EFL”[1] wyniósł 56,8 pkt. i jest porównywalny ze wskaźnikiem sprzed kwartału (58,2 pkt.) oraz sprzed roku (57,1 pkt.).

Można więc wciąż mówić o kontynuacji pozytywnych nastrojów w sektorze MŚP. Eksperci EFL zwracają jednak uwagę na bardzo optymistyczne prognozy przedsiębiorców dotyczące sprzedaży usług i produktów. Aż 38% mikro, małych i średnich firm – dwa razy więcej niż rok temu i najwięcej od prawie 2 lat – planuje więcej sprzedawać.

Pozytywne nastroje w sektorze MŚP – Skąd taki sprzedażowy optymizm?

 – Musimy pamiętać, że wyniki „Barometru EFL” opierają się na subiektywnych opiniach przedsiębiorców na temat ich planów i rozwoju firm w danym kwartale. A na ich odpowiedzi wpływają zarówno wewnętrzne dane dotyczące zamówień jak i informacje makroekonomiczne oraz prognozy analityków, które ostatnio są bardzo optymistyczne.

Na przykład GUS podał wstępny szacunek wzrostu gospodarczego w IV kwartale ubiegłego roku na poziomie aż 5,1 proc. r/r, co jest bardzo wysokim wynikiem. Do tego branża leasingowa, która w 2017 roku przekroczyła kolejną granicę finansowania, zapowiedziała, że ten rok będzie dziewiątym z rzędu, w którym będzie rosnąć. Jeśli dodamy rosnący eksport oraz zwiększające się wydatki konsumentów, nie powinny dziwić bardzo optymistyczne prognozy firm dotyczące sprzedaży – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Pozytywne nastroje w gospodarce
W I kwartale 2018 Barometr EFL osiąga wartość progu 50 pkt, co świadczy o utrzymujących sie dobrych nastrojach wśród przedsiębiorców. Należy jednak zauważyć, że jest to trzeci kolejny pomiar, w którym wartość wskaźnika spada.

Początek 2018 rok ze stabilnymi nastrojami

Odczyt „Barometru EFL” za I kwartał tego roku wyniósł 56,8 pkt. i wciąż znajduje się ponad progiem OR[2]. Choć mamy do czynienia ze spadkiem wskaźnika trzeci kwartał z rzędu, to jednak w porównaniu do ostatniego kwartału 2017 roku jest on niewielki (-1,4 pkt.).

Ponadto, pierwszy tegoroczny pomiar jest niemal identyczny jak rok temu (IQ2017 – 57,1 pkt.). To oznacza, że mikro, małe i średnie firmy, pomimo odrobinę gorszych prognoz, cały czas widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Sprzedaż napędza MŚP

Wśród czterech obszarów, które składają się na wartość głównego indeksu „Barometru EFL”, warto zwrócić uwagę na istotną poprawę nastrojów pod względem planowanej sprzedaży produktów i usług.

A 37,6 proc. przedsiębiorców liczy na większe zamówienia na początku roku. To wynik o 9,3 pp. wyższy niż kwartał wcześniej oraz dwa razy wyższy niż rok temu (IQ2017 – 18,3 proc.). Co więcej, tak wielu sprzedażowych optymistów nie mieliśmy od niemal 2 lat (IIQ2016 – 41,8 proc.)

Szacowany wzrost sprzedaży pociągnął za sobą bardziej optymistyczne oceny dotyczące płynności finansowej w porównaniu rok do roku (IQ 2018 – 25,5 proc.; IQ 2017 – 13,5 proc.).

Biorąc pod uwagę planowany poziom inwestycji w środki trwałe, w I kwartale tego roku mamy do czynienia z niższym odsetkiem optymistów niż pod koniec ubiegłego roku (34,9 proc.; -6,5 pp. kw/kw.). Jednak rok do roku widać niewielki wzrost (+3 pp.).

– Przedsiębiorcy przewidują poprawę bieżącej sytuacji, o czym świadczy apetyt na wyższą sprzedaży i lepszą płynność finansowa. Jednak utrzymywanie się niskiej skłonności do inwestowania może oznaczać wstrzymanie rozwoju w kolejnych kwartałach. Liczymy jednak, że potwierdzi się nasza dotychczasowa obserwacja, że po pogorszeniu nastrojów MŚP na początku roku następuje ich poprawa w kolejnym okresie. W związku z tym należy się spodziewać, że w II kwartale b.r. – analogicznie do 2016 i 2017 roku – nastąpi wzrost wskaźnika „Barometru EFL” – mówi Radosław Kuczyński z EFL.


[1] Barometr EFL

jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).

Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał.

Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 1-9 lutego 2018 r.

[2] Próg OR

jest podstawową miarą analityczną zastosowaną do wyników badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców.

Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli  poziom ograniczonego rozwoju.

Więcej w Biurze Prasowym

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X