19 grudnia 2019

Plan inwestycyjny dla Europy: Polska

Grupa EBI i Europejski Fundusz Leasingowy wspierają finansowanie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorczości kobiet.

  • Sekurytyzacja portfela leasingowego o wartości 2,1 mld PLN umożliwi odblokowanie dodatkowych środków w wysokości 3,1 mld PLN dla polskich firm
  • Transakcja jest objęta gwarancją Grupy EBI w ramach planu Junckera
  • Jedna trzecia środków pochodzących z nowych umów leasingowych objętych planem Junckera zostanie przeznaczona na wspieranie przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej w Polsce zainicjowanej przez firmę leasingową Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), należącą do grupy Crédit Agricole. Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet.

Transakcja otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera. Transakcję zaaranżowała dla EFL firma StormHarbour. Jednocześnie, w ramach transakcji, CA CIB pełnił rolę doradcy w Grupie Crédit Agricole.

Grupa EBI przyznała EFL gwarancję w ramach portfela MŚP obejmującego transze senior oraz mezzanine o łącznej wartości 2,1 mld PLN (około 490 mln EUR). Plan Junckera zapewnia wsparcie transzy mezzanine o wartości 314 mln PLN (73 mln EUR) w ramach mandatu udzielonego EBI przez Komisję Europejską. Ryzyko związane z transzą senior o wartości 1,76 mld PLN (410 mln EUR) pokrywane jest w ramach środków własnych EFI. 

Transza mezzanine wsparta w ramach planu Junckera będzie promować przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Około 33% nowego finansowania udostępnionego przez EFL w ramach gwarancji EBI dla transzy mezzanine ma zostać przeznaczone na rzecz przedsiębiorczości kobiet oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.  

Dyrektor wykonawczy EFI, Pier Luigi Gilibert, powiedział:

Europejski Fundusz Inwestycyjny z zadowoleniem przystępuje w Polsce do umowy syntetycznej sekurytyzacji MŚP w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Nowa transakcja z zaufanym partnerem, we współpracy z Bankiem i przy wsparciu planu Junckera, stanowi potwierdzenie doświadczenia Funduszu w zakresie uruchamiania inwestycji. Uwolnienie kapitału regulacyjnego w drodze sekurytyzacji umów leasingowych zwiększy zdolność EFL do finansowania MŚP na lepszych warunkach.

Wiceprezes EIB, Lilyana Pavlova, która nadzoruje operacje w Polsce i w krajach objętych polityką spójności, skomentowała:

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących siłą napędową wzrostu gospodarczego jest głównym celem Grupy EBI. Promowanie firm ze znaczącym udziałem kobiet jest równie ważne w celu wspierania zdrowszego i bardziej dynamicznego środowiska biznesowego. Poprzez zagwarantowanie, aby odpowiednią część nowego finansowania przekazano na rzecz przedsiębiorczości kobiet. EBI i EFL przyczynią się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki

Członek Zarządu EFL ds. Finansów, Paweł Bojko, powiedział:

Jest to pierwsza syntetyczna transakcja przeprowadzona przez EFL. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że po zamknięciu w 2017 roku naszej pierwszej w historii sekurytyzacji typu „true sale”, w tym roku mogliśmy zrealizować kolejny projekt sekurytyzacyjny, tym razem o charakterze syntetycznym. Doceniamy zaufanie, jakim Grupa EBI obdarzyła EFL, i z dumą podejmujemy wspólne działania na rzecz realizacji w Polsce celów społecznych, takich jak wspieranie MŚP i sprzyjanie równości płci w biznesie. Transakcja nie tylko przynosi korzyści dla samej spółki, lecz także umacnia atuty całej grupy Credit Agricole SA, umożliwiając dalszy rozwój działalności grupy w Polsce.

Komisarz UE do spraw gospodarki, Paolo Gentiloni, powiedział:

W ramach tej współpracy Unia Europejska pomaga mikro- i małym przedsiębiorstwom w Polsce w rozwoju oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki wsparciu w postaci gwarancji w ramach planu inwestycyjnego dla Europy wartość nowego finansowania w ramach umowy wyniesie 2,1 mld PLN. Cieszy mnie zwłaszcza fakt, że jedna trzecia tych środków zostanie przeznaczona na rzecz firm prowadzonych przez kobiety. Wspaniała inicjatywa na szczeblu krajowym przy wsparciu Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje o transakcji:

  • Dzięki dodatkowej zdolności kredytowej, uzyskanej w wyniku uczestnictwa Grupy EBI w operacji, EFL podejmie zobowiązanie umowne do wygenerowania kwoty czterokrotnie większej niż gwarantowany portfel w ramach nowego wsparcia finansowego dla nowych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa projektów kwalifikujących się do finansowania z EFIS.
  • Przełoży się to na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld PLN (równowartość 723 mln EUR), przy czym przekazanie części środków o wartości 1,76 mld PLN (411 mln EUR) było możliwe dzięki EFI, a części o wartości 1,26 mld PLN (294 mln EUR) – dzięki EBI. Takie dodatkowe środki zwiększą dostęp przedsiębiorstw do finansowania oraz uruchomią nowe inwestycje, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i innowacyjności oraz wzrostu gospodarczego.
  • Operacja wesprze przedsiębiorczość kobiet, tj. przedsiębiorstwa, w których ponad 50% udziałów należy do kobiet i w których ponad 50% kadry kierowniczej stanowią kobiety, lub przywództwo kobiet, tj. przedsiębiorstwa, w których zarówno wykonawcza kadra kierownicza, jak i zarząd/komitet inwestycyjny (o ile istnieje), składa się w ponad 50% z kobiet.
  • Jest to druga transakcja sekurytyzacji dokonana przez EFL przy udziale Grupy EBI oraz pierwsza transakcja objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera.
  • Poprzednia operacja w ramach współpracy Grupy EBI i EFL, mająca formę sekurytyzowanej transzy senioralnej, spełniającej kryterium „true sale”, została podpisana w listopadzie 2017 roku, a wszystkie środki z niej pochodzące zostały już przekazane beneficjentom docelowym. Około 80% przydzielonych środków zostało alokowanych w regionach objętych polityką spójności w Polsce, a 60% przekazano na rzecz mikroprzedsiębiorstw. Przewiduje się, że nową operację będzie cechował podobny poziom absorpcji środków.
  • Była to również czwarta syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, ze wspólnym udziałem EBI i EFI.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X