29 kwietnia 2020

Wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Program składa się z trzech podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB):

  • do mikrofirm trafi 25 mld zł,
  • do małych i średnich firm 50 mld zł,
  • a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.


Mikro oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem bankowości internetowej.


Warunki skorzystania z programu za pośrednictwem bankowości internetowej:

Mikroprzedsiębiorcy

Mali i średni przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który zatrudnia od 1 do 9 pracowników z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

oraz

  • przedsiębiorca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;
  • przedsiębiorca, wobec którego nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo restrukturyzacyjne;
  • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu, który posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
  • przedsiębiorca, który prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.  

Dowiedz się więcej o możliwości skorzystania z programu

SPRAWDŹ

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X