Reklamacje

Napisz do nas, jeśli coś Twoim zdaniem poszło nie tak.
Kontakt

Najważniejsze informacje

 • Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do Leasingodawcy/Pożyczkodawcy przez Leasingobiorcę/Pożyczkobiorcę, w którym Leasingobiorca/ Pożyczkobiorca zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez Leasingodawcę/Pożyczkodawcę.

Gdzie i jak złożyć reklamację?

 • Elektronicznie

  Na adres: reklamacje@efl.com.pl lub poprzez stronę internetową:
  www.efl.pl, lub poprzez Portal KlientEFL (w przypadku klientów posiadających aktywną usługą Portal Klient EFL),

 • Pocztą

  Przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres Centrali Leasingodawcy / siedziby Pożyczkodawcy:
  pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

 • Ustnie

  Telefonicznie pod numerem telefonu: 71 769 31 99 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Centrali Leasingodawcy / siedziby Pożyczkodawcy

 • W formie pisemnej

  Osobiście, w szczególności w Centrali Leasingodawcy / siedzibie Pożyczkodawcy, pod adresem:
  pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Odpowiedzi

 • Leasingodawca/Pożyczkodawca rozpatruje reklamację i udziela Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 • Odpowiedź Leasingodawcy/Pożyczkodawcy może być dostarczona Leasingobiorcy/ Pożyczkobiorcy pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy.

Przypadki szczególne

 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Leasingodawca/Pożyczkodawca przekaże Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy informacje, w których:
 • 1. Wyjaśni przyczynę opóźnienia
 • 2. Wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
 • 3. Określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji
Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń
801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę
Znajdz oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X