Leasingowe ABC: Słownik

Samochód societé

Jest to samochód ciężarowy w karoserii samochodu osobowego, posiadający homologację samochodu ciężarowego.

zobacz więcej

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorcę. Istnieje również możliwość ubezpieczenia Sprzętu przez leasingodawcę na koszt leasingobiorcy. Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe. Dzięki …

zobacz więcej

Ulgi i zniżki

Klienci Europejskiego Funduszu Leasingowego SA mogą korzystać ze zniżki, jeśli przy zawieraniu umowy będzie występował poręczyciel. Stali Klienci otrzymują atrakcyjniejsze warunki umów leasingowych …

zobacz więcej

Użytkowanie wieczyste

Jest to kolejna instytucja prawa cywilnego związana z władaniem i użytkowaniem nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne lub prawne, stanowiących własność Skarbu Państwa i …

zobacz więcej

Własność

Treścią tego prawa jest uprawnienie do używania i korzystania z rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Korzystanie to polega na władaniu rzeczą, dokonywaniu w …

zobacz więcej

Wniosek o zawarcie umowy leasingowej

Jest on składany wraz wymaganymi dokumentami w Oddziale Europejskiego Funduszu Leasingowego SA. W zależności od wartości umowy leasingowej rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Dyrektor …

zobacz więcej

Współwłasność

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy prawo własności względem tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom. W prawie cywilnym znane są dwa rodzaje …

zobacz więcej

Zabezpieczenie umowy leasingowej

Zabezpieczenie umowy leasingowej jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy, który powinien pokrywać wartość udzielanego kredytu w ramach umowy leasingowej. …

zobacz więcej

Zachowanie zdolności leasingowej Klienta do zawarcia umowy leasingu (zdolność leasingowa)

W przypadku, gdy Leasingobiorca zawiera pierwszą umowę leasingu z EFL S.A. jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego dochód …

zobacz więcej

Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto lub o obrotach

Jest dokumentem żądanym przez banki, z którymi współpracuje Europejski Fundusz Leasingowy a wydawanym przez właściwy Urząd Skarbowy. Klient przedkłada jedno z tych zaświadczeń …

zobacz więcej

Zmiana leasingobiorcy w czasie trwania umowy

Umowy zawierane przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. są cedowane do banku, który jest podmiotem finansującym działalność leasingową. W ten sposób bank staje się …

zobacz więcej
--> Słownik pojęć leasingowych

Newsletter

Nie lubisz spamu? To świetnie! Newsletter EFL, Wiedza i Biznes dostarczy Ci samych wartościowych informacji z zakresu ekonomii, zmian w prawie, prowadzenia firmy. Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco!

X