13 marca 2019

Eurofactor Polska liczy na dwucyfrowy wzrost faktoringu w 2019

W 2018 roku raportujące do  Polskiego Związku Faktorów firmy sfinansowały wierzytelności o wartości 242,8 mld zł. Oznacza to blisko 27% wzrost rok do roku. Ponadrynkową dynamikę, +29% r/r, wypracował należący do Credit Argicole Eurofactor Polska S.A. Eksperci firmy podkreślają, że rynek faktoringowy w 2019 roku wciąż będzie rósł w dwucyfrowym tempie.

Dynamika sektora będzie pochodną przede wszystkim dwóch czynników. Po pierwsze, jeszcze wiele firm nie korzystało w Polsce z faktoringu. Z „Barometru EFL[1]” na I kw. 2019 wynika, że 6% przedsiębiorstw sięga po to narzędzie. Po drugie, świadomość zalet i korzyści wynikających z faktoringu rośnie, podobnie, jak kilkanaście lat temu obserwowaliśmy to na rynku leasingu.

„Zarówno cykliczne badania „Barometru EFL” jak i dynamiczny wzrost rynku usług faktoringowych wskazują na rosnącą rolę faktoringu jako instrument finansowania zewnętrznego. Faktoring, który jest narzędziem zabezpieczającym przed utratą płynności finansowej oraz ryzykiem powstania złych długów, powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Z naszych obserwacji wynika, że po faktoring  najczęściej sięgają przedstawiciele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Najczęściej wybierają oni  faktoring pełny (krajowy)” – mówi Stanisław Atanasow, prezes zarządu Eurofactor Polska S.A.

W roku 2018 przedsiębiorcy najczęściej wybierali faktoring pełny krajowy. Wartość wierzytelności sfinansowanych przy użyciu tego instrumentu wyniosła 98 873 mln zł, co oznacza ponad 20% wzrost rok do roku. Na drugim miejscu znalazł się faktoring krajowy niepełny, który rozwijał się nieco  słabiej niż w roku 2017 (-0,13%).

Z ostatniego badania ”Barometru EFL” wynika, że po faktoring najczęściej sięgają firmy małe. W podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników nadal dominują środki własne (93,5%). Kredytem posiłkuje się 52,2,0% przedsiębiorców. Leasing wybiera ponad 64,4%, a po faktoring sięga 9,7% firm.

W przypadku firm średnich odsetek korzystających z faktoringu wynosi 5%. Najmniej z tego instrumentu finansowego korzystają mikroprzedsiębiorcy. Tylko 1,5% z nich podpisało kontrakt z firmą faktoringową. To pokazuję, że rynek usług faktoringowych ma jeszcze duży potencjał i kolejne lata powinny być dalszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce.

Eurofactor Polska S.A.

Właścicielem firmy jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A., a firma jest częścią Crédit Agricole Leasing & Factoring. Spółka działa na polskim rynku  od 2011 roku. Początkowo pod nazwą  Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA. Od 1 września 2015 r. pod nazwą Eurofactor Polska SA. Firma oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom, oraz większym firmom, usługi factoringowe. Swoją działalnością pokrywa cały obszar Polski, a jej biura znajdują się w: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.

[1] Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Rozwój rozumiany jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie EFL SA, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2-8 stycznia 2019 r.

Więcej w Biurze Prasowym

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X