15 lipca 2020

Leasing na firmę jednoosobową. Co warto wiedzieć?

Wielu małych przedsiębiorców zastanawia się, czy możliwy jest leasing na firmę jednoosobową. Okazuje się, że firmy leasingowe umożliwiają takie rozwiązanie. Nie trzeba prowadzić spółki, aby móc sfinansować środki trwałe za pomocą leasingu. Rozwiązanie to jest znacznie łatwiej dostępne niż kredyt – mogą z niego skorzystać również firmy z niewielkim stażem czy niewysoką zdolnością kredytową.

Leasing dla firm jednoosobowych – jakie są możliwości?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala korzystać zarówno z leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Znacznie popularniejsze rozwiązanie wśród najmniejszych firm stanowi jednak leasing operacyjny, dlatego na nim skupiamy się w artykule. Jest to forma finansowania, będąca rodzajem dzierżawy. Korzystający otrzymuje od finansującego rzecz do użytkowania na określony czas, zobowiązując się do korzystania z niej zgodnie z warunkami umowy. Właścicielem środka trwałego nadal pozostaje firma leasingowa.

Przedmiotem umowy może być np. auto osobowe, samochód dostawczy, komputer i oprogramowanie, drukarka, meble biurowe czy maszyny produkcyjne. Firmy jednoosobowe rzadko biorą w leasing najdroższe przedmioty, takie jak np. nieruchomości. Wynika to z tego, że leasingodawcy zazwyczaj wymagają w tym przypadku wysokiego wkładu własnego oraz prowadzenia pełnej księgowości.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę ma szansę otrzymania przedmiotu w leasingu nawet wtedy, gdy nie może wykazać się jeszcze dużym stażem na rynku. Większość leasingodawców udziela tej formy finansowania, jeżeli firma działa co najmniej od 6 miesięcy. W przypadku większości rodzajów środków trwałych, umowa leasingu może zostać zawarta w trybie uproszczonym. Finansujący nie weryfikuje więc szczegółowo sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czy jego zdolności kredytowej. Dzięki temu umowa zostanie podpisana nawet w dniu złożenia wniosku. Wymagane może być zapłacenie czynszu inicjalnego, stanowiącego kwotę wkładu własnego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a leasing samochodu

Małe firmy jednoosobowe najczęściej decydują się na operacyjny leasing samochodów osobowych. Umowa powinna zostać zawarta na czas odpowiadający co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, co w tym przypadku stanowi 2 lata. Przez ten czas należy terminowo opłacać raty, na które składa się część kapitałowa oraz odsetkowa. Z każdą kolejną wpłatą, przedsiębiorca spłaca wartość pojazdu.

Leasing na firmę jednoosobową a wykup pojazdu

Jednoosobowa firma może, po upływie terminu wskazanego w umowie, zdecydować się na nieobowiązkowy wykup przedmiotu leasingu. Kwota wykupu auta może być wliczona do kosztów uzyskania przychodów, a także istnieje możliwość odliczenia podatku VAT na podstawie otrzymanej faktury. Podstawowym warunkiem jest to, aby pojazd został wpisany do majątku firmy i był wykorzystywany w prowadzonej działalności. Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność zdecyduje się następnie sprzedać samochód, wtedy taka transakcja zostanie potraktowana jako firmowy przychód.

Firma jednoosobowa ma także możliwość wykupu przedmiotu leasingu z przeznaczeniem wyłącznie na cele prywatne – stanie się wtedy majątkiem właściciela. Nie będzie on jednak mógł odliczyć podatku VAT z otrzymanej faktury, ani potraktować wydatku jako koszt podatkowy. Jeżeli zdecyduje się sprzedać pojazd nowemu nabywcy, wtedy ten zostanie zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Jakie są zalety leasingu na firmę jednoosobową?

Korzystanie z leasingu, dzięki łatwej dostępności tej formy finansowania, pozwala małym firmom zainwestować w rozwój działalności, zwłaszcza jeżeli nie są w stanie jednorazowo przeznaczyć na ten cel sporych środków. Wzięcie przedmiotu w leasing dla firm jednoosobowych umożliwia przedsiębiorcy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu całości raty (części kapitałowej i odsetkowej) – w przypadku leasingu samochodów osobowych obowiązuje limit do 150 tysięcy złotych. Korzystający może również odliczać naliczany VAT w wysokości 50% lub 100% – jeżeli pojazd jest używany jedynie w celach firmowych oraz dochowano warunków formalnych. 

Pomimo tego, że leasingobiorca nie staje się właścicielem leasingowanej rzeczy, może również odliczać wydatki eksploatacyjne, np. koszty serwisu, płynów, wymiany opon czy wycieraczek – 75% w przypadku samochodów używanych w sposób mieszany (prywatnie i w celach firmowych). Jeżeli pojazd będzie wykorzystywany jedynie na rzecz prowadzonej działalności, wtedy można odliczać 100% kosztów eksploatacji – pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu. Jeśli przedsiębiorca korzystałby w celach firmowych ze swojego prywatnego pojazdu (niewpisanego do majątku firmy), wtedy mógłby zaliczać do kosztów eksploatacyjnych jedynie 20% wydatków.

Kolejną zaletą leasingu operacyjnego w jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że firma taka może regularnie wymieniać auto na nowe. W tym celu wystarczy zrezygnować z wykupu i podpisać nową umowę po zakończeniu aktualnie obowiązującej. Przedsiębiorca nie musi się w tym przypadku przejmować koniecznością samodzielnego poszukiwania nowego nabywcy używanego przez niego w ramach leasingu auta.

Leasing na firmę jednoosobową pozwala również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ finansujący są w stanie uzyskać spore zniżki u dealerów samochodowych. W efekcie leasingobiorca płaci niewysoką ratę. Leasingodawcy często oferują również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność dodatkowe usługi w pakiecie – np. serwis, ubezpieczenie czy wymianę opon. Korzystający opłaca stałą ratę, dzięki czemu unika niespodziewanych wydatków, np. na skutek awarii. Oszczędza również czas, który musiałby poświęcić na samodzielne poszukiwanie usługodawców. Poza tym część firm leasingowych oferuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w razie potrzeby pojazd zastępczy.

Leasing dla firm jednoosobowych – co jeszcze warto wiedzieć?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność, przed podpisaniem umowy leasingu, powinna być świadoma, czym skutkuje przedwczesne jej zerwanie (np. w związku z zawieszeniem czy zamknięciem firmy). W takim przypadku przedsiębiorca nadal będzie miał obowiązek uregulowania wszystkich nieopłaconych jeszcze rat leasingowych – aż do końca trwania umowy. Zostanie także do tego zobowiązany, jeżeli przedmiot umowy ulegnie szkodzie całkowitej. Leasingobiorca powinien korzystać z leasingowanej rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, gdyż ponosi pełną odpowiedzialność za jej stan techniczny.

Przed skorzystaniem z leasingu dla firm jednoosobowych, warto również być świadomym wszelkich dodatkowych opłat, np. za przedwczesne zerwanie umowy, przekroczenie limitu kilometrów czy korzystanie z samochodu przez osoby trzecie. Firmy leasingowe zwykle wymagają korzystania jedynie z autoryzowanych stacji serwisowych. Często nie pozostawiają również elastyczności pod kątem wyboru ubezpieczyciela. Zazwyczaj wymagana jest także zgoda finansującego na poddanie przedmiotu tuningowi czy unowocześnieniu. 

 

Niniejszy artykuł nie jest doradztwem podatkowym. Przed podjęciem decyzji w tym zakresie, powinieneś skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym lub księgowym. 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta