14 kwietnia 2016

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingowej

Dokumenty firmy – w zależności od formy prawnej:

  • umowa spółki oraz wpis wspólników do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywilna) lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub umowa spółki, odpis z KRS (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) lub odpis z KRS (spółka z o.o. i akcyjna)
  • Zaświadczenie o numerze REGON i NIP
  • Bankowa karta wzorów podpisów
  • Z Urzędu Skarbowego: zaświadczenie o braku zaległości wobec budżetu oraz zaświadczenie o obrotach lub dochodzie brutto za ostatnie 12 miesięcy (ewentualnie odpowiednie dokumenty PIT lub CIT z poświadczeniem ich przyjęcia przez Urząd Skarbowy). W przypadku zawierania umowy leasingowej o wyższej wartości leasingobiorca składa dodatkowo formularze F-01, F-02. Umowy leasingu w EFL można zawierać również w procedurach uproszczonych, wówczas część wyżej wymienionych dokumentów jest pomijana (w zależności od procedury w której następuje zawarcie umowy.

Więcej w Biurze Prasowym

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X