14 kwietnia 2016

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny

To opłata, którą leasingobiorca uiszcza Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu na końcu, na początku lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. Służy on zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę.

W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej.

Wysokość depozytu jest ustalana z udziałem Leasingobiorcy przy zawieraniu umowy leasingowej. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy przychodem.

Z chwilą gdy Leasingobiorca korzysta z prawa wykupu sprzętu, kwota depozytu nie jest zwracana Leasingobiorcy a przeznaczana jest na poczet ceny nabycia przedmiotu leasingu.

Więcej w Biurze Prasowym

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X